Slavnostna prireditev z visokimi gosti ob 40-letnici Kozjanskega parka (foto, video)

22. 5. 2021 9:34

Pred 40 leti se je začela pisati zgodba Kozjanskega parka, ki vse od začetkov do danes stremi k sožitju narave in človeka. Park je ostal in postal dom tudi za redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste ter prijetno in ustvarjalno okolje za bivanje domačinov.

Obletnico so v Kozjanskem parku obeležili s slavnostno prireditvijo, ki sta se je poleg županov in drugih pomembnih gostov udeležila tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in minister za okolje mag. Andrej Vizjak.

Hribovja porasla z gozdom in otoki suhih travišč, gričevja s sadovnjaki ter doline ob vodotokih so območja z izredno bogato geodiverziteto, ki ustvarja pogoje za izjemno pestrost živalskih in rastlinskih vrst. Razgibanost površja zaznamujejo še hudourniške grape, skalni osamelci in pojavi osamelega krasa. Vse to najdemo na 206 km2  zavarovanega območja narave –  Kozjanskega regijskega parka, ki že 40 let soustvarja s prebivalci podobo Kozjanskega in Obsotelja. Gre tudi za eno najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji, večji del parka pa je uvrščen tudi med območja Natura 2000.

“V štirih desetletjih smo opravili ogromno raziskav, vrednotenj, dokumentiranj in izvedli številne uspešne projekte, ki so pripomogli k ohranjenosti, prepoznavnosti in ugledu zavarovanega območja v Sloveniji kot tudi izven meja. Zavedamo se, da brez sodelovanja in povezovanja naše delo ne bi bilo tako uspešno. Zahvaljujemo se domačinom, občinam, društvom, zavodom, državnim institucijam in  številnim slovenskim in tujim partnerjem. Skupaj smo dosegli veliko,” pove direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst

Izpostavi, da je ena najbolj uspešnih in prepoznavnih zgodb Kozjanskega parka oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki veljajo za evropsko pomembna varstvena območja saj so življenjski prostor redkih in ogroženih vrst ptic in nepogrešljiva podoba kozjanske krajine. Da se s Kozjanskim parkom upravlja dobro dokazuje tudi poročilo o štetju ptic v letu 2020, o čemer smo pisali tukaj.

K uspešni zgodbvi svoje dodaja tudi vsakoletni Praznik kozjanskega jabolka, ki  je ena najuspešnejših okoljskih zgodb in simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti tega zavarovanega območja.

Kozjanski park se lahko pohvali tudi s prvim uspešno izvedenim LIFE projektom v Sloveniji, s katerim so preprečili zaraščanje hribovskih suhih travnikov, ki so prava zakladnica biotske pestrosti. Trenutno so tudi partnerji dveh Life projektov, katerih namen je širiti zavest o pomenu pestrosti narave in preprečiti izginjanje dvoživk. Od leta 2010 so člani velike UNESCO-ve družine v okviru programa Človek in biosfera, kamor je bilo sprejeto Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Velik poudarek namenjajo tudi mladim, ki jih ozaveščajo o pomenu in namenu zavarovanega območja.

Kilometri urejenih pešpoti privabljajo obiskovalce od vsepovsod

Številni kilometri urejenih pešpoti povezujejo naravo in kulturno dediščino in privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Za ogled so označili in uredili kar nekaj naravnih vrednot. Gruska je največja, najstarejša in najpomembnejša geomorfološka naravna vrednota državnega pomena in naravni spomenik, ki s skrbno urejeno infrastrukturo privablja obiskovalce. Reka Bistrica je ustvarila dolino, kjer danes občudujemo pomnike srednjeveške naselbinske kulture –   trge Podsreda, Kozje in Pilštanj. Hkrati je med Trebčami in Zagajem izdolbla še en naravni spomenik Kozjanskega parka – 3 km dolgo, neprehodno in prepoznano kot najslikovitejšo in najlepše ohranjeno sotesko v vzhodni Sloveniji. Vsako leto se v park vrača živopisani čebelar, ki ga obiskovalci lahko spremljajo in opazujejo v urejenem opazovališču v peskokopu Župjek na Bizeljskem.

Skrb za obnovo in programsko oživljanje gradu Podsreda spremlja upravljanje zavarovanega območja vse od začetkov.  Danes se na »najbolj grajskem izmed slovenskih gradov« v osrčju Orlice odvija polno in bogato kulturno in družabno življenje.

“Trdo in odgovorno smo delali prvih 40 let, zagotovo bomo tudi v prihodnje z največjo mero odgovornosti usmerili naše delo v cilj, da naše zavarovano območje ostane dom tudi za redke in ogrožene rastlinske vrste ter prijetno in ustvarjalno okolje za bivanje domačinov,” zaključi Kunstova.

Proslavo si lahko pogledate v posnetku spodaj:

foto: Kozjanski park

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X