Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

S pomočjo novega podjetniškega inkubatorja v Gorici pri Slivnici do oživitve turistične ponudbe okoli Slivniškega jezera


Občina Šentjur pričenja z deli za preureditev stare stavbe v središču Gorice pri Slivnici (stara Aurea), kjer bo s pomočjo evropskih in državnih sredstev urejen podjetniški inkubator. Dotrajana stavba pa bo poleg namembnosti pridobila tudi povsem prenovljeno podobo.

Vrednost investicije je nekaj manj kot 1,14 milijona eurov (brez DDV) od tega je zagotovljeno več kot 60-odstotno sofinanciranje iz naslova evropskih sredstev. Na javnem razpisu je bilo za izvedbo del izbrano podjetje Halomojstri s Polzele, ki z delom pričenja v teh dneh. Zaključek del je predviden mesecu februarju 2022.

Z investicijo »Mreža podjetniških inkubatorjev – poslovni objekt AUREA Gorica pri Slivnici« se je občina prijavila na drugo povabilo za razvoj regij – 3.1. spodbujanje podjetništva, na katerem je bila uspešna in pridobila sofinancerska sredstva.

Pričenjajo se dela za rekonstrukcijo poslovnega objekta AUREA v Gorici pri Slivnici, v katerem bo Občina Šentjur s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj uredila podjetniški inkubator. V sklopu investicije se bo izvedla rekonstrukcija zapuščenega poslovnega objekta Aurea v Gorici pri Slivnici za namen delovanja podjetniškega inkubatorja z namenom pridobitve dodatnih uporabnih površin Podjetniškega inkubatorja Šentjur na novi lokaciji v Gorici pri Slivnici. Stavba, katere lastnica je Občina Šentjur, je bila v preteklosti namenjena poslovni dejavnosti in je locirana v središču kraja.

Skoraj 700 kvadratnih metrov površin za razvoj in delovanje mladih podjetnikov

Za potrebe podjetniškega inkubatorja bo stavbe, ki trenutno ni primerna za uporabo, celovito prenovljena. S tem bo v treh etažah stavbe na voljo skupno 694 m² neto površin, namenjenih razvoju in delovanju mladih podjetnikov. Stavba bo dobila prenovljeno streho in novo fasado, urejeno bo stavbno pohištvo. Prenova stavbe bo prispevala tudi k bolj urejenemu videzu središča kraja. Izvedena bo tudi notranja ureditev s funkcionalnimi preureditvami prostorov glede na novo namembnost. Na novo bodo urejene notranje inštalacije in priključki. V sklopu investicije je predvidena tudi zunanja ureditev s 14 parkirnimi mesti.

Inkubator za posodobitev gospodarstva v subregiji

Poslanstvo podjetniškega inkubatorja je oblikovati aktivno in prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, da bodo prispevala k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom ter posodobitvi strukture gospodarstva v subregiji. Umestitev inkubatorja v Gorico pri Slivnici pomeni širitev mreže v okolje, kjer želi občina ponuditi nove priložnosti izven strogega mestnega in upravnega središča, s tem pa prispevati h kvaliteti bivanja ter ohranjanja in razvoja podeželja.

Neposredni cilj investicije ureditve stavbe stare Auree je zagotovitev pogojev za razvoj in rast malih in srednjih podjetij, ki bodo gradila podjetniško skupnost, krepila verigo vrednosti na svojem področju in bodo pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Cilji so:

  • prispevek k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
  • povečanje dodane vrednosti malih in srednjih projektih,
  • povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju projekta.

S ponudbo nove infrastrukture in naprednih, k uporabniku usmerjenih storitev, bodo ustvarjeni pogoji za dvig ravni inovacij, tehnološkega razvoja in raziskav na območju ter posledično s tem višanjem dodane vrednosti gospodarskih subjektov na omenjenem območju. Pridobili bodo olajšan dostop do znanja, raziskovalnih rezultatov, novih tehnologij in ostalih naprednih storitev.

Hkrati investicija za samo lokalno skupnost Gorica pri Slivnici pomeni oživitev opuščene zgradbe v centru naselja in večjo urejenost kraja. V neposredni bližini lokacije investicije se namreč razprostira Slivniško jezero, ki je zelo atraktivno za obiskovalce, primerno za ribolov, vodne športe, rekreacijsko dejavnost in piknike. Sam turistični potencial jezera je še dokaj neizkoriščen, ravno podjetniški inkubator pa bi lahko bil pomemben člen pri oživitvi turistične ponudbe ter pri ustvarjanju novih idej za boljši izkoristek. S tem bi bili posledično doseženi tudi pozitivni učinki s turističnega vidika na gospodarski razvoj. Poleg vsega Občina Šentjur s tem zasleduje svoje dolgoročne cilje na področju ohranjanja poselitve podeželja, večanja kakovosti bivanja ter ustvarjanja novih priložnosti na območju celotne občine.