Poleti se bo plavalo v prenovljenem šentjurskem bazenu

3. 5. 2021 13:40

V prostorih Občine Šentjur je danes župan Šentjurja mag. Marko Diaci podpisal pogodbo z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del za izvedbo projekta Urejanje športnega parka Šentjur.

Občina je bila s to investicijo uspešna s prijavo na Javni razpis LAS “od Pohorja do Bohorja” in je pridobila evropska sofinancerska sredstva.

Dela bodo končana predvidoma junija.

Dela bo izvajalo podjetje Kuponko d.o.o. iz Šentjurja, ki je oddalo najugodnejšo skupno ponudbo s podjetjem CONTROMATIK ABW iz Domžal. Ob podpisu z direktorjem Kuponka Mitjo Mlačnikom je župan izrazil veselje, da se fazno nadaljuje obnova športnega parka, osrednje lokacije za rekreacijo in treninge številnih klubov in društev, pa tudi šolsko športno vzgojo, prav tako park gosti različna tekmovanja. V minulih letih je bil temeljito energetsko saniran objekt z notranjimi prostori za klube in ostalo servisno dejavnost, sedaj je na vrsto prišel bazen.

Šentjurski bazen je bil zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja, obnovljen pa konec osemdesetih leti prejšnjega stoletja, tako je obstoječi bazen, ki predstavlja za vse prebivalce mesta, občine in okolice, dostopno osvežitev in rekreacijo, star preko 30 let. Investicija Ureditev Športnega parka – 3. faza se osredotoča na prenovo nujno potrebne bazenske tehnike, da bo lahko nemoteno deloval tudi v prihodnje, saj obstoječa ne omogoča več optimalnega delovanja. Brez te prenove bi bilo vprašljivo tudi dovoljenje za obratovanje, številni občani pa bi tako izgubili možnost rekreacije ter cenovno ugodne poletne turistične ponudbe.

Za obnovo pridobljena tudi evropska sredstva

Občina Šentjur se je tako z omenjenim projektom prijavila na Javni poziv LAS “od Pohorja do Bohorja za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in pridobila sofinanciranje investicije v višini 50.000 evrov. Celotna investicija znaša dobrih 190.000 evrov (brez DDV), razliko bom pokrila Občina Šentjur iz svojega proračuna.

Investicija sicer obsega sanacjo bazenskega tehnike obstoječega plavalnega in otroškega bazena kopališča Šentjur. Odstranjeni bodo celotna oprema in instalacije bazenske tehnike znotraj bazenske strojnice, razen merilno – regulacijske enote in dozirne črpalke za plavalni bazen. Izvedena bo zunanja ureditev bazenskega kompleksa z zamenjavo starih talnih pohodnih plošče, obnovi se območje za tuše, zamenjana bo urbana oprema.

Zaključek del, ki se bodo pričela v kratkem, je predviden konec meseca junija.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«.
Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
151 queries in 0,880 seconds.