Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Samotestiranja učencev ta petek še ne bo, več izkazane pripravljenosti v mestnih šolah, zgled šole na avstrijskem Koroškem


Ministrstvo za zdravje je pred dnevi najavilo začetek samotestiranja za dijake in učence tretje triade. Prvotno je bilo napovedano, da naj bi se ukrep na srednjih šolah začel izvajati že konec tega tedna, vendar je bil za petek napovedan začetek izvajanja tega ukrepa prestavljen, saj se je zataknilo pri dobavi testov. Za učence tretje triade naj bi se sicer samotestiranje začelo izvajati po prvomajskih počitnicah.

Kljub skorajšnjemu začetku izvajanja samotestiranja pa veliko šol bega predvsem pomanjkanje informacij s strani pristojnih.

Na Kozjansko.info smo preverili kolikšen delež staršev je zaenkrat izrazilo interes oz. strinjanje s tem, da se njihovi otroci v šoli samotestirajo.

Že ta konec tedna naj bi se po prvotnih napovedih pričelo izvajati preventivno prostovoljno samotestiranje dijakov na srednjih šolah, vendar se zaradi zamud pri dobavi testov samotestiranje ta teden še ne bo pričelo. Za dijaki pa naj bi se po prvomajskih počitnicah samotestiranje pričelo še v osnovnih šolah.

Kljub skorajšnjemu začetku testiranja pa mnogi ravnatelji opozarjajo, da zaenkrat od pristojnih še niso dobili natančnejših navodil in informacij o izvajanju samotestiranja, zaradi česar staršev in učencev tudi ni bilo mogoče ustrezno informirati ter jim podati odgovorov na morebitne pomisleke. Mnoge šole zaradi tega tudi še niso izvajale poizvedovanja po interesu za napovedani ukrep.

Natančen delež izkazanega interesa je bilo zato na nekaterih šolah do sedaj težko oz. nemogoče izmeriti. Je pa državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar na vladni novinarski konferenci podal nekoliko natančnejše informacije glede poteka samotestiranja (podrobnosti spodaj).

Prikaz izvajanja samotestiranja je na vladni novinarski konferenci prikazal tudi ravnatelj Šolskega centra v Železni Kapli v Avstriji Heinz Nečemer. Video demonstracijo si lahko pogledate spodaj:

To so pa enostavna navodila za učitelje, kako se izvede testiranje:

Kakšnen je trenutno izkazan interes za samotestiranje

OŠ Šmarje pri Jelšah

Na OŠ Šmarje so izvedli poizvedovanje glede prostovoljnega samotestiranja učencev, interes pa je izkazalo 24 % staršev.

I. OŠ Rogaška Slatina

Na I. OŠ Rogaška Slatina se je za samotestiranje otrok odločilo 19 % staršev učencev 3. triade, nekaj staršev pa je izrazilo izrecno nasprotovanje oz. prepoved samotestiranja.

OŠ Kozje

Na OŠ Kozje še niso preverjali interes za samotestiranje otrok, saj čakajo na podrobnejše informacije s strani pristojnih glede poteka testiranja.

ŠC Rogaška Slatina

Na ŠC Rogaška Slatina še niso preverjali interes za samotestiranje dijakov, saj čakajo na podrobnejše informacije s strani pristojnih glede poteka testiranja.

OŠ Blaža Kocena Ponikva

Na OŠ Blaža Kocena Ponikva se je za samotestiranje odločilo 28 % otrok oz. staršev tretje triade. Nihče izmed staršev sicer ni izrazil izrecne prepovedi samotestiranja otrok.

OŠ Dobje:

Na OŠ Dobje je interes za samotestiranje zaenkrat izkazalo 25 % učencev oz. staršev. Samotestiranju učencev ni izrecno nasprotoval nihče izmed staršev.

OŠ Podčetrtek

Na OŠ Podčetrtek niso poizvedovali po interesu za samotestiranje.

OŠ Rogatec

Na OŠ Rogatec je interes za samotestiranje izrazilo 7 % učencev oz. staršev (od 76 se je za samotestiranje odločilo le 5 učencev). “Verjetno bi bil interes večji, če bi z Ministrstva za šolstvo dobili bolj jasne informacije o kraju testiranja, postopku testiranja, pogostosti testiranja, ipd.. Staršem bi tako lahko bolje predstavili zastavljen projekt samotestiranja, tako pa smo na hitro pobrali zgolj podatke o številu učencev, ki bi se, če bi imeli možnost, prostovoljno tedensko samotestirali,” so sporočili z OŠ Rogatec.

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Na OŠ Bistrica ob Sotli še niso poizvedovali po interesu prostovoljnega samotestiranja otrok. Razlog za takšno odločitev so pomanljkljivi podatki s strani pristojnih glede tega protokola.

OŠ Planina pri Sevnici

Na OŠ Planina je za samotestiranje zaenkrat interes izrazilo 17 % učencev zadnje triade. Nihče samotestiranju ni izrecno nasprotoval.

Aktiv ravnateljev osnovnih šol Celje

Aktiv ravnateljev devetih celjskih šol nam je podali naslednje stališče: “Trenutni podatki kažejo, da se je na devetih osnovnih šolah v Celju za testiranje odločila povprečno tretjina učencev (staršev) – z manjšimi odstopanji med posameznimi šolami: od 15 do 55 %. Ker vse informacije v zvezi s testiranjem v času anketiranja staršev še niso bile znane in jih bomo ravnatelji prejeli v tem tednu, je mogoče, da se bodo nekateri učenci (starši) odločili za samotestiranje še naknadno. Ravnatelji menimo, da bi bilo samotestiranje kot varnostni ukrep smiselno le, če bi veljalo za vse učence – na takšen način je to urejeno npr. v Avstriji.

Pravica posameznika lahko gre tako daleč, dokler ni ogrožena pravica drugega posameznika po varnem učnem okolju. Nenavadno je, da nekateri starši brez tehtnih argumentov nasprotujejo ukrepu samotestiranja, ki bi lahko pomembno prispeval k temu, da bi šole ostale odprte. Nenazadnje je testiranje obvezno za vse zaposlene, ki smo prav tako izpostavljeni možnosti okužb s strani učencev.

Prvotna informacija s strani Ministrstva za zdravje je bila, da se bo samotestiranje učencev izvajalo v domačem okolju in ravnatelji smo bili presenečeni nad kasnejšo spremembo oziroma napovedjo, da bo le-to potekalo v šoli. Na podrobna navodila glede izvedbe še čakamo in končno število učencev, ki se bodo samotestirali, bo najbrž odvisno tudi od načina izvajanja in ostalih informacij.”

Gimnazija Celje – Center (GCC)

Na Gimnaziji Center – Celje sop nam pojasnili, da s podatki o izkazanem interesu zaenkrat še ne razpolagajo. Kot so dejali namreč šole še vedno pričakujejo podrobnejše informacije in razlage s strani resornega ministrstva. “Po okrožnici prejšnji teden, ki je šolam naložila, da med učenci in dijaki poizvedejo o interesu za samotestiranje, a ni vključevala nobenih informacij o samih postopkih, odgovornostih ter argumentov, so v petek (9. 4.) sklicali sestanek z ravnatelji srednjih šol in predstavniki MInistrstva za zdravje. Sestanek z osnovnošolskimi ravnatelji naj bi bil ta teden. Po številnih vprašanjih in prošnjah za razlage so obljubili dodatne odgovore in gradiva, ki pa jih do tega trenutka (torek, 13. 4., 07.05) šole (še) nismo prejele,” so zapisali.

OŠ Ljubečna

Na OŠ Ljubečna je interes za samotestiranje izrazilo 35 % učencev oz. staršev (do 15. leta o tem odločajo starši).

OŠ Slivnica pri Celju

Na OŠ Slivnica pri Celju so interes ugotavljali preko spletne ankete, na katero je odgovore podalo 65 % staršev učencev od 7. do 9. razreda (skupaj 97 učencev). Strinjanje s samotestiranjem je izrazilo 16 % staršev vseh otrok. Dva starša (2 %) pa sta izrazila izrecno nasprotovanje  samotestiranju njihovih otrok.

OŠ Štore

Na OŠ Štore je interes za samotestiranje učencev izkazalo 14 % staršev otrok tretje triade.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

S SŠGT Celje s podatki o interesu še ne razpolagajo. Kot so nam obrazložili so ravnatelji šol Ministrstvo za izobraževanje in šport prosili za pojasnila in navodila glede izvedbe, kraja in časa testiranja, a odgovorov zaenkrat niso prejeli. Zaradi tega zaenkrat tudi niso izvedli poizvedovanje o interesu med učenci in starši.

OŠ Primoža Trubarja Laško

Na OŠ Primoža Trubarja Laško so starše pozvali, da izrazijo interes za samotestiranje svojih otrok. Javljali so se samo tisti, ki naj bi izrazili pripravljenost, da se njihov otrok samotestira. Podatka o deležu nam s šole niso posredovali.


*za devet osnovnih šol v Celju smo upoštevali srednjo vrednost izkazanega interesa, ki je med 15 % in 55 %

S samotestiranjem pričenjajo dijaki

Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je povedal, da s projektom prostovoljnega samotestiranja za učence višjih razredov in dijake pa želijo identificirati vse okužene v šolah ter preprečiti prenos okužb. Kot je bilo rečeno že nekajkrat je cilj strokovne skupine za covid-19, da bodo šole odprte do konca šolskega leta. Vindišar je dodal, da študije dokazujejo, da redno testiranje s hitrimi antigenskimi testi zmanjša število okužb za 50 %.

Ena izmed prednosti teh hitrih testov (rezultat v 15 minutah) za dijake in učence je tudi enostavnost uporabe testa saj ne gre za odvzem nosno-žrelnega brisa. Učenec ali dijak si namreč bris odvzame sam s tem, da paličico nese v nosni del do globine 2 do 2,5 cm. Test je mogoče ponavljati večkrat. Obenem gre tudi za opolnomočenje dijakov in učencev z njihovo aktivno vključenostjo v ugotavljanje okužbe z novim koronavirusom. Je pa Vindišar poudaril, da bo testiranje prostovoljno in brezplačno, izvajalo pa se bo enkrat tedensko. Za testiranje morajo soglasje podati starši.

Stroka se je odločila, da se bo zaradi objektivnosti in verodostojnosti rezultatov testiranje izvajalo v šolskih prostorih. Slednje potrjujejo tudi nekatere izkušnje držav, ki so testiranje poskusile izvajati na različne načine (Anglija, Avstrija, Nemčija, Češka).

Na začetku bo potekalo potekalo za učence tretje triade osnovne šole in dijake. Uporabljali se bodo verificirani hitri antigenski testi s 96-odstotno občutljivostjo in nad 97-odstotno specifičnostjo. Stroka pričakuje tudi določen delež lažno pozitivnih in lažno negativnih rezultatov. Vsak pozitivni izvid testa bo potrjen s standardnim PCR-testom.

Gre za presejalno preventivno testiranje, zato ne smemo imeti občutka lažne varnosti. Še vedno je tako treba dosledno upoševati preventivne ukrepe. Učenci, ki kažejo kakršne koli znake okužbe, morajo ostati doma in se ne smejo priti testirati v šolo.

Dan za testiranje bo ponedeljek pred začetkom pouka. Učenci pri prihodu uporabljajo maske, opravi se testiranje, če je test pozitiven, gre učenec v izolacijo v vnaprej predviden prostor. Vsi ostali nadaljujejo šolanje.

Testiranje se bo za srednješolce pričelo že v petek, 16. aprila (datum je prestavljen na nedoločen čas), za učence 3. triade osnovnih šol pa po prvomajskih počitnicah.

Za informacije bo od ponedeljka do petka, med 8.30 in 15.30 uro, na voljo tudi klicna svetovalna telefonska številka 01 478 68 48.

Projekt sicer podpira tudi komisija za medicinsko etiko.

B.S.