Na Banovini se obeta nov turistični produkt

13. 4. 2021 9:48
Po zaključku del, julija, bo objekt izgledal takole.

V ponedeljek so na Občini Podčetrtek podpisali pogodbo o ureditvi Centra za promocijo vin, kulture in turizma na Banovini v Virštanju.

Projekt, ki ga je Občina Podčetrtek kot vodilni partner skupaj s preostalima partnerjema, Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, in Društvom vinogradnikov Virštanj Kozjansko uspešno prijavila na razpis in zanj pridobila sredstva iz 3. javnega poziva za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi LAS Obsotelje in Kozjansko.

Z ureditvijo omenjenega centra bodo tako prispevali k razvoju novih turističnih produktov. Dela ureditve objekta Banovina, ki je že nekaj let v lasti občine Podčetrtek, bo opravljalo podjetje GES, d. o. o., ki se zavezuje, da bodo vsa dela končana v roku in predvsem kakovostno.

Župan Peter Misja je pogodbo o delih na Banovini podpisal z direktorjem podjetja GES, d. o. o., Jožetom Hartlom.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj operacije Center za promocijo vin, kulture in turizma, akronim: Banovina kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 3. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014–2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

Z naložbenimi vlaganji bo Občina Podčetrtek preuredila stavbo v Virštanju, t. i. gospodarsko poslopje Banovine, v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju namreč trenutno še ni ustrezne infrastrukture, ki bi lahko združila ponudbo lokalnih vinarjev in vinogradnikov, kulture območja ter vzpostavila pogoje za turistično trženje ponudbe na enem mestu. Vzpostavljeni center bo pomenil velik prispevek za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vina, kulture in turizma na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju. Naložbenik želi stavbo preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta.

Kaj vse projekt zajema?

Kletna prostora nameravajo preurediti v vinsko klet in vinoteko. Oba prostora sta namenjena predstavitvi in degustaciji vin. Vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Gre za ambientalno bogata prostora, ki pristno povezujeta izdelek (vino) s prostorom (vinsko kletjo) in krajem (Virštanjem). Jedro naložbene ureditve bodo kletni prostori in potrebna gradbeno-obrtniška dela na objektu, medtem ko se nadstropje za zdaj uredi kot promocijski oziroma večnamenski prostor, končna vsebina (sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana) pa se bo uredila s pomočjo drugih virov. V nadstropju bodo uredili osrednji promocijski oziroma večnamenski prostor, ki podpira predstavitveno dejavnost kleti in nudi tudi druge možnosti koriščenja. V naslednjem koraku se bo v nadstropju uredila sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana, ki bo investicijsko ločena od vlaganj na tem razpisu, trenutno urejena predavalnica bo s spremljajočimi pripravljalnimi in sanitarnimi prostori namenjena manjšim skupinam obiskovalcev za individualni pristop kot tudi nekoliko večjim skupinam do 30 oseb. V času izvajanja operacije bodo v njej razstavili dela učencev OŠ Podčetrtek, ki jih bodo izdelali na likovnem natečaju.

V operaciji je predvidena tudi inovativna vzpostavitev spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin, česar na območju LAS Obsotelje in Kozjansko še ni. Operacija bo omogočala interpretacijo kulturne in gastronomske dediščine, omogočila razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (vpliv na razvoj ponudbe pri lokalnih ponudnikih), vzpostavila nove trženjske kanale (prodaja lokalnih vin na spletu) ter povečala prepoznavnost turističnega območja. Z izvedbo operacije bodo prispevali k izboljšanju narave, okolja in spodbujali rabo endogenih potencialov ter revitalizirali degradirani objekt kulturne dediščine, objekt Banovine, in mu dodali nove vsebine. Prav tako bo izvedenih pet delavnic na temo povezovanja vin in kulinarike ter spletne prodaje vin.

Dela bodo končana do 10. julija

Minuli ponedeljek je župan Občine Podčetrtek Peter Misja podpisal pogodbo z izvajalcem del, in sicer podjetjem GES, d. o. o., v imenu katerega je pogodbo podpisal direktor, Jože Hartl. Vrednost del v omenjeni pogodbi je 194.216,59 €, dela pa bodo končana do desetega julija. Vrednost celotne operacije z vsemi aktivnostmi je ocenjena na 210.009,45 EUR in jo bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v višini 100.000,00 EUR. (J. Š.)

Cilji projekta vzpostavitve Centra za promocijo vin, kulture in turizma
  • Razvoj novega, tržno zanimivega turističnega produkta (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine s pomočjo podporne infrastrukture – ureditev objekta Banovina in vzpostavitev novega centra),
  • razvoj nove storitve (vzpostavitev novega spletnega mesta in vzpostavitev spletne prodaje lokalnih vin na njem),
  • animacija in aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin (izvedba tematskih delavnic, organizacija likovnega natečaja na temo vino, kultura, turizem),
  • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva.

Župan Podčetrtka PETER MISJA o vlaganjih v Virštanju: »Nadaljujemo vlaganja v Virštanj, kjer je obnovljena državna cesta, urejena kolesarska steza in narejena obvozna cesta. V letošnjem letu želimo narediti na infrastrukturi, da bo država v celoti še uredila cesto od Golobinjeka pa do podjetja Marja, in bo tako v celoti prenovljena državna cesta do meje z občino Kozje. Mi pa bomo uredili Banovino, tako okolico kot samo stavbo. Tako smo se tudi tukaj odločili, kot tudi drugod po občini, da se da poseben pečat in se bo kraj lahko še dodatno razvil.«

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
150 queries in 1,176 seconds.