Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kmalu začetek izvedbe ene večjih letošnjih investicij v cestno infrastrukturo v občini Šentjur


Podpisana je pogodba za obnovo cestnega odseka na relaciji Dramlje – Slatina. Pogodbo sta na Občini Šentjur podpisala župan mag. Marko Diaci in Andrej Leskovšek, predstavnik na javnem razpisu izbranega podčetrtškega podjetja GAAL gradnje d.o.o., ki bo projekt izvedlo.

Gre za eno večjih občinskih investicij v cestno infrastrukturo v letošnjem letu, ki bo predvidoma zaključena do konca junija 2021.

Odsek predviden za obnovo

V sklopu projekta bo urejena lokalna cesta na območju Slatine pri Ponikvi. Prenavljal se bo skoraj 1,5 kilometra dolg odsek lokalne ceste Dramlje – Ponikva na relaciji od meje med KS Dramlje in KS Ponikva do konca ceste oziroma križišča lokalnih cest v Slatini.

Trenutno je na tem odseku stanje vozišča zelo slabo, saj je dotrajano in močno poškodovano (razpoke, posedki, udarne jame), neurejene so tudi bankine, vse skupaj pa  onemogoča varno vožnjo. Kot pravi župan, želi zato Občina Šentjur s to investicijo izboljšati vozne pogoje, prometno varnost in pretočnost na omenjenem odseku, s tem pa prispevati h kvaliteti bivanja in vsakodnevnih migracij tam živečih krajanov ter uporabnikov ceste.

Obstoječe stanje na odseku ceste, predvidenem za obnovo.

Obnovljenih bo okoli 1.440 metrov ceste, kjer bosta urejeni nova voziščna konstrukcija ter vozna površina. Obstoječe vozišče bo iz trenutnih 3 metrov razširjeno na 4 metre, pri čemer se bodo ustrezno razširile krivine ter lokalno sanirala temeljna tla. Urejeno bo odvajanje meteornih voda s ceste, sledili bosta ureditev bankin ter zaščita obstoječih bankin.

Na javnem razpisu je bilo kot najboljši ponudnik za izvedbo del izbrano podjetje GAAL gradnje d.o.o., Podčetrtek. Pogodbena vrednost del ob znaša 377.000 evrov (brez DDV).

foto: Občina Šentjur