Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občine Rog. Slatina, Kozje in Rogatec bodo z denarjem pomagale pospeševati zaposlovanje


Občine Rogaška Slatina, Rogatec in Kozje so objavile razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja na območju njihovih občin.

Upravičenci lahko pridobijo subvencijo v višini 1.700,00 evrov. Pogoj za pridobitev je samozaposlitev/zaposlitev brezposelne osebe za najmanj 3 leta. Rok za prijavo je odprt do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2021.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja bodo občine dale na voljo v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), namenjena pa bodo za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb.

Sredstva predstavljajo upravičene stroške za samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS-Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini ter zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS-Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo, ima stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina, Rogatec ali Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest in je bila zaposlitev sklenjena v tekočem koledarskem letu.

Kdo lahko zaprosi za sredstva?

Za sredstva lahko zaprosijo:

  • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v Rogaška Slatina, Rogatec ali Kozje,
  • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v Rogaška Slatina, Rogatec ali Kozje in so državljani Republike Slovenije

Enemu upravičencu-delodajalcu se v tekočem letu lahko dodeli subvencija za največ dve novi zaposlitvi.

Dodatne pogoje in informacije o razpisih najdte na spodnjih povezavah:

  • za občino Rogaška Slatina – TUKAJ
  • za občino Rogatec – TUKAJ
  • za občino Kozje – TUKAJ