Na Sv. Florijanu se bodo jeseni 2022 razveselili nove telovadnice

11. 3. 2021 6:00

Po treh letih od začetka postopkov za izgradnjo nove telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, projekt počasi prehaja v fazo izvedbe. Trenutno Občina Rogaška Slatina preko razpisa išče izvajalca.

Nova telovadnica pri POŠ Sv. Florijan naj bi bila svojemu namenu predana do pričetka šolskega leta 2022/23.

Občina Rogaška Slatina je leta 2017 začela snovati projekt izgradnje telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan. Glavni razlog za takšno odločitev je pomanjkanje primerne infrastrukture v krajevni skupnosti Sv. Florijan, ki bi omogočala nemoteno izvajanje športnih dejavnosti v notranjih prostorih, saj so bile doslej v času neugodnih vremenskih razmer in zime športne dejavnosti izvajane v prostorih, ki sicer niso namenjeni športu. V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za telovadnico, izgradnja sledi v letih 2021 in 2022.

Sv. Florijan do 240 mnovih vadbenih površin

Objekt bo razpolagal z vadbenim prostorom površine 240 m2. Zagotovljen bo vezni hodnik, ki bo omogočal prehajanje med šolo in telovadnico, načrtovan pa je tudi prostor, namenjen pedagoškemu delu in delovanju lokalnih društev. Skupna uporabna površina objekta, s sanitariji, hodniki in shrambami, znaša 365 m2. Občina pri načrtovanju ni izhajala iz minimalnega standarda za tovrstne objekte, ki znaša 223 m2, temveč iz dejanskih potreb bodočih uporabnikov.

Ocenjena vrednost projekta je 827.000 evrov, natančna vrednost pa bo znana po zaključku postopka javnega naročanja, ki je trenutno v teku. Občina Rogaška Slatina je s strani EKO sklada že pridobila odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odobrena je podpora v višini 113.268 evrov in izhaja iz sodelovanja na javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. “Bolj kot sama podpora v času gradnje je pomembno to, da bodo stroški energije v fazi obratovanja glede na zasnovo objekta minimalni,” poudarjajo na občini.

Občina ob tem kandidira še za sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer v okviru javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024. “Glede na velik interes prijaviteljev in kriterije, ki favorizirajo šole z večjim številom učencev, je v tem trenutno težko napovedati, ali obstajajo resnejše možnosti za uspeh telovadnice pri Sv. Florijanu. Pa vendar, v kolikor bi predlagano sofinanciranje bilo potrjeno, bi občina lastna sredstva razbremenila še za dodatnih 241.104 evrov,” dodajajo na občini.

Telovadnica namenu predana jeseni 2022

Na Občini Rogaška Slatina zatrjujejo, da bo telovadnica svojemu namenu predana do pričetka šolskega leta 2022/23, kar bo v prvi vrsti izboljšalo pogoje dela pedagogov in njihovih varovancev. Podružnično osnovno šolo Sv. Florijan trenutno obiskuje 12 učencev znotraj dveh oddelkov šole ter 28 otrok v dveh oddelkih vrtca. Na videz gre za majhne številke, ki pa so še kako pomembne za krajevno skupnost. Kot je pomembno to, da bo telovadnica zagotovila pogoje za celoletno delovanje športnih društev in rekreacijskih skupin v popoldanskem in večernem času. Vse to prispeva ohranitvi poseljenosti v tem občutljivem podeželskem območju, kar je najpomembnejši posredni cilj projekta.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X