Medobčinski inšpektorat in redarstvo petih občin KiO lani obravnaval za preko 1200 % več prekrškov

5. 3. 2021 10:16

Lani je Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje zaznal bistveno več prekrškov, ko t v letu 2019. Porast je čez 1200-odstoten, razlog pa tiči bolj v učinkovitejšem zaznavanju prekrškov, kot pa ob povečanju kršitev občanov.

Najbolj “pridni” pri delanju prekrškov so bili lani v občinah Rogaška Slatina, kjer so napravili 1034 prekrškov ter v občini Šmarje pri Jelšah, kjer so jih naredili 729. V Podčetrtku so jih naredili 99, Rogatcu 48 in v Kozjem 44.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je v lanskem letu 2020 zaznal bistveno več prekrškov, kot leto poprej. Razlog za to je gre iskati tudi v tem, da je skupna občinska uprava lani bila kadrovsko popolnjena, spremenjen pa je bil tudi način delovanja na terenu, ki je temeljil na sistematičnem pristopu do ugotavljanja kršitev. Tako je organ v letu 2020 zaznal kar 1954 vseh prekrškov, kar je v primerjavi z letom 2019, ko je bilo zaznanih 156 prekrškov, kar 1253-odstotni porast. Kar 1864 prekrškov se nanaša na kršitve v cestnem prometu. Lani je bilo izdanlh tudi 586 plačilnih nalogov.

Kršitelji so podali 34 zahtev za sodno varstvo (leta 2019 nobene) in 9 ugovorov na plačilni nalog s področja mirujočega prometa (leta 2019 nobenega).

Izrečenih je bilo 408 opozoril, kar je 669 % več kot leta 2019, ko je bilo izrečenih 61 opozoril. Izdanih je bilo 47 odločb o prekrških oz. 235 % več kot leta 2019, ko so jih izdali 20. Na FURS je bilo podanih tudi 77 predlogov za izvršbe, kar je 1925 % več kot leta 2019, ko so bili ti predlogi le štirje.

Največ prekrškov zaznanih v Rogaški Slatini

Največ prekrškov so inšpektorji in redarji zaznali v občini Rogaška Slatina. Bilo jih je 1034, glavnina teh (980) pa je odpadla na prekrške v cestnem prometu. Sledi Šmarje pri Jelšah s 729 prekrški od katerih je prav tako večina (709) s področja kršitev pravil cestnega prometa. Sledijo Podčetrtek z 99, Rogatec z 48 in Kozje s 44 prekrški.

Največ prekrškov na 100 prebivalcev je bilo zaznati v Rogaški Slatini (nekaj več kot devet prekrškov na 100 prebivalcev), Šmarju pri Jelšah (nekaj več kot sedem prekrškov na 100 prebivalcev), Podčetrtku (nekaj manj kot tri prekrške na 100 prebivalcev), Rogatcu (nekaj manj kot dva prekrška na 100 prebivalcev) in Kozjem (nekaj več kot en prekršek na 100 prebivalcev). Povsod so prevladovali prekrški v cestnem prometu.

Prekrškovne zadeve prekrških in občinah v letu 2020:
Prekrškovne zadeve v letu 2020 (vir: Občina Podčetrtek)
Upravne zadeve

Išpekcijski ukrepi in ukrepi redarstva so bili lani skoraj v vseh primerih realizirani in so iih zavezanci upoštevali. Vsi inšpekcijski ukrepi, ki se nanašajo na odpravo nepravilnosti so bili izrečeni strokovno, zakonilo in učinkovito, zato medobčinski inšpektorat in redarstvo ugotavljata, da so bili vsi izrečeni ukrepi nadpovprečno učinkoviti.

S področja ravnanja z odpadki je organ skupne občinske uprave obravnaval 10 primerov, s področja ravnanja z odpadnimi vodami 13 primerov, s področja oskrbe s pitno vodo 18 primerov, s področja gradbenih predpisov oz. OPN 25 primerov, s področja cest 21 primerov, s področja turističnih taks pa 4 primere. V 27 primerih so sodelovali tudi drugi organi (policija, inšpekcijske službe,…).

Upravne zadeve po občinah v letu 2020:
Upravne zadeve v letu 2020 (vir: Občina Podčetrtek)

Celotno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje najdete tukaj.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
150 queries in 1,708 seconds.