Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Državna sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi v občini Rogaška Slatina


Naravne nesreče so v zadnjih nekaj letih povzročile nemalo škode tudi v občini Rogaška Slatina. Soočanje z naravnimi nesrečami, kakor tudi odpravljanje posledic, je za vsakega posameznika stresno. Občina Rogaška Slatina se tovrstnih stisk zaveda, zato skuša vsakič, skladno z zmožnostmi, kar najhitreje pristopiti k sanaciji. Predvsem tam, kjer so ogroženi osnovni pogoji za bivanje.

Glede na omejenost lastnih virov skuša občina zagotoviti tudi namenska sredstva iz državnega proračuna, poudarek pa je vedno na hitrih in trajnih rešitvah. Predvsem nekatere posledice naravnih nesreč, kot so na primer plazovi, zahtevajo hiter pristop k zajezitvi nadaljnjega širjenja, sama izvedba sanacije pa je lahko precej dolgotrajnejši postopek.

Pridobljena državna sredstva za sanacijo plazu Sv. Florijan

Občina Rogaška Slatina je za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega pred kratkim pridobila sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Sanacija plazu Sv. Florijan na cesti Sv. Florijan – Galun, v vrednosti 139.615 evrov, se je tako že pričela in bo predvidoma dokončana maja letos. Rešitev vključuje izgradnjo sidrane pilotne stene dolžine 44 metrov, pilotna stena je temeljena na 18 pilotih, ki v premer merijo en meter in segajo v globino okoli 10 metrov. Kot sestavni del projekta bo sanirano tudi poškodovano vozišče in urejeno odvodnjavanje.

Občina beleži še nekaj plazov, ki neposredno ogrožajo javno infrastrukturo in bi lahko izpolnjevali pogoje za finančno podporo s strani države. Eden takih prioritetnih projektov se nanaša na sanacijo plazu v Tržišču, vrednost sanacije je ocenjena na dobrih 53.000 evrov.