Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V občinah KiO, z izjemo Bistrice ob Sotli, se s torkom v šolo vrača prva triada. Kako bo potekal pouk in kaj se še odpira?


Včeraj je bilo opravljenih 11.599 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi testov so potrdili skupno 1445 okužb.

Opravljenih je bilo 4813 PCR testov, ki so potrdili 1166 okužb z deležom pozitivnih izvidov 24,2 %.

Opravljenih je bilo 6786 hitrih antigenskih testov (HAT), ki pa so potrdili 279 okužb z deležom pozitivnih izvidov 4,1 %.

Včeraj je umrlo 27 bolnikov obolelih za covidom-19. Od začetka epidemije pa je skupaj umrlo že 3284 covidnih bolnikov.

7-dnevno povprečje potrjeno okuženih je po podatkih covid-19 sledilnika na državni ravni padlo na 1249 od zahtevanih pod 1350. Po podatkih NIJZ-a pa je 7-dnevno povprečje okuženih 1225, saj so iz izračuna izločili potrjeno okužene tujce in neznane potrjene okužbe, ki jih je bilo v povprečju zadnjih sedem dni 24.

V naši regiji (Savinjski) se je povprečno 7-dnevno število okuženih že včeraj zmanjšalo pod zahtevanih 168. Trenutno je 7-dnevno povprečje okuženih v Savinjski regiji 152 (včeraj 159), kar pomeni, da je tudi naša regija prešla iz črne v rdečo fazo in se bodo ukrepi sproščali glede na vladni načrt v rdeči fazi. Ta predvideva tudi vračanje otrok v vrtce ter učencev prve triade v šole, pa tudi nekatere druge sprostitve dejavnosti (več podrobnosti pod novico).

7-dnevno povprečno število okuženih v Posavski regiji, kamor spada občina Bistrica ob Sotli je trenutno 69. Za sproščanje v rdeči fazi pa mora pasti na 50.

Trenutno regionalne kriterije poleg Savinjske regije izpolnjuje še osem regij: Pomurska, Podravska, Koroška (Koroška regija je glede na 7-dnevno povprečje (trenutno 31) celo že v oranžni fazi, a vlada v tej regiji ukrepe ne bo sprostila bolj kot v “rdečih” regijah, saj smo na nacionalni ravni še vedno v “rdečem”.), Zasavska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska in Obalno-kraška. V “črnem” ostajajo Posavska in Goriška regija ter regija Jugovzhodna Slovenija.

Po vladnem načrtu bi se prvo regionalno sproščanje lahko pričelo po tem, ko bo 7-dnevno povprečje okuženih na državni ravni pod 1350, hospitaliziranih pa pod 1200. Podrobnosti vladnega načrta najdete v novici tukaj.

 

Število aktivno okuženih prebivalcev Slovenije je padlo pod 20 tisoč in je 19.645.

Po podatkih covid sledilnika je bilo na dan 20. januar v Sloveniji cepljenih že 47.931 oseb 2,3 odstotka vseh državljanov Slovenije.


Poudarki:

 • statistični podatki
 • regionalno 7-dnevno povprečje 152, za osnovno sproščanje mora biti 159
 • kako bo od torka v šolah potekal pouk in kaj vse se še odpira
 • v šolo se vračajo otroci prve triade v vseh občinah Kozjanskega in Obsotelja, razen v Bistrici ob Sotli, ki spada v Posavsko regijo, kjer pa je epidemiološka slika še vedno v “črni fazi”

Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v slovenskih bolnišnicah se je včeraj zmanjšalo za 19. Sprejetih je bilo 100 covid bolnikov (28 manj kot dan prej). V domačo oskrbo so odpustili 95 bolnikov oz. 30 manj kot dan prej. V bolnišnicah je umrlo 24 bolnikov obolelih za covidom-19, 2 od teh na intenzivni terapiji. V intenzivni enoti se zdravijo 3 covid bolniki več kot dan prej.

Trenutno je hospitaliziranih 1159 covid bolnikov, kar zadostuje vladnemu kriteriju za sproščanje v rdeči fazi, ki zahteva manj kot 1200 hospitaliziranih. Na intenzivni negi se jih zdravi 182.

Splošni bolnišnici Celje se zdravi 123 covid bolnikov (1 manj kot dan prej). 13 izmed vseh bolnikov s covid-19 je na intenzivni negi. V SB Celje so včeraj sprejeli 11 covid bolnikov, v domačo oskrbo so odpustili 9. V celjski bolnišnici so včeraj umrli 3 bolniki s covidom-19. Skupaj je od 24. septembra v celjski bolnišnici umrlo že 313 obolelih za koronavirusno boleznijo 19. V prvem valu je v SB Celje umrlo 10 bolnikov, skupaj pa v celjski bolnišnici doslej beležijo 323 umrlih covid bolnikov.

Na Celjskem oz. Savinjski regiji so bile včeraj potrjenih 176 okužb. Največ v občini Celje 33, Šmarje pri Jelšah 19, Šentjur 18, Vojnik 9, Prebold 8, Rogaška Slatina 8, Slovenske Konjice 7, Velenje 7, Zreče 7, Kozje 6, Laško 6, Žalec 6, Dobrna 5, Podčetrtek 4, Šoštanj 4, Vitanje 4, Braslovče 3, Mozirje 3, Polzela 3, Rečica ob Savinji 3, Luče 2, Šmartno ob Paki 2, Štore 2, Tabor 2, Bistrica ob Sotli 1 (*Posavska regija), Dobje 1, Gornji Grad 1, Nazarje 1, Solčava 1, Vransko 1.

7-dnevno povprečje števila okuženih v Savinjski regiji je trenutno 152 (včeraj 159), za prvo sproščanje ukrepov je pogoj povprečje 168, še prej pa morajo biti izpolnjeni tudi kriterije na državni ravni. Podrobnosti najdete v novici tukaj.

V šole se vrača 1. triada učencev, vrtci se polno odpirajo

V torek, 26. januarja 2021 se zopet odpirajo vrata vrtcev, prvih treh razredov osnovnih šol ter višješolskih in visokošolskih zavodov za izvedbo nujnih laboratorijskih vaj in sicer v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko.

Zaradi še vedno slabe epidemiološke slike v naslednjem tednu tega ni možno izvesti v Posavski in Goriški regiji ter regiji JV Slovenija. Tam za vrtce še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke, če tako oceni župan občine, kjer vrtec obratuje, v šolah pa pouk še naprej poteka na daljavo. O začetku pouka in polnem odprtju vrtcev za te regije bo odločitev znana na covid seji vlade naslednjo sredo.

Prav tako izobraževanje na daljavo v celotni državi v naslednjem tednu še vedno poteka od četrtega do devetega razreda osnovnih šol, v srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah ter na fakultetah.

Vsi zaposleni bodo v ponedeljek, 25. januarja opravili hitro testiranje. Po odločitvi ministrstva za zdravje je testiranje učiteljev in vzgojiteljev obvezno. Pouk za učence prvih treh razredov bo potekal po že poznanem in preverjenim modelom C, iz katerega izhaja, da:

 • pouk poteka v homogenih skupinah
 • se skupine učencev med poukom ne mešajo med seboj
 • morajo šole izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa
 • se ne izvajajo ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
 • razen v 1. razredu se neobvezni izbirni predmeti izvajajo na daljavo
 • dnevi dejavnosti se lahko za učence, ki se izobražujejo v šoli, izvajajo le v prostorih šole in ob upoštevanju strogih higienskih in drugih priporočil
 • učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo (v kolikor je mogoče, naj malicajo v učilnicah)
 • pouk športne vzgoje naj poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov
 • učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje naj bodo razporejeni v skupine, tako da se oddelki med seboj ne mešajo. Šola pri tem vodi natančno evidenco
 • učenkam in učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, šola prilagodi oblike in metode dela.

Vrnitev v vrtce in šole naj bo varna in trajna, zato je ministrica za šolstvo Simona Kustec ponovila poziv zavodom, da pri svojem delu upoštevajo smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. To pomeni, da v skladu s priporočili NIJZ, vsi zaposleni ves čas v šoli nosijo maske, učenke in učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Poleg tega je potrebno prostore redno zračiti in razkuževati ter poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja.

Odpirajo se smučišča in dodatne dejavnosti

Od sobote naprej, je v devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko dovoljeno obratovanje žičniških naprav, ob izvajanju hitrih testov oz. ob dokazovanju posameznika s potrdilom o negativnosti na covid test. Za izvajanje vadbe profesionalnih športnikov pravilo hitrih testov ni potrebno. Lahko pa smučišča v regiji uporabljajo le prebivalci znotraj tiste statistične regije, zato prehajanje med regijami ni dovoljeno.

Vlada je podaljšala oziroma sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki velja od sobote, 23., do petka 29. januarja. Obstoječim izjemam, potrebnim za zagotavljanje osnovnih potreb družbe, se pridružujejo nove, ki pa bodo veljale le v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko.

Odpirajo se tudi knjižnice, muzeje in galerije, pod pogojem, da se zagotovi minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov. Upoštevajo se vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Nove izjeme veljajo za:

 • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • in specializirane prodajalne z otroškim programom
 • knjižnice, muzeji in galerije
Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini.

Kako ste zadovoljni s kvaliteto življenja v vaši občini? Kaj vam je všeč in na katerih področjih pričakujete več? Sodelujte v anonimni anketi o vašem (ne)zadovoljstvu z bivanjem v vašem domačem okolišu.

Create your own user feedback survey

Rezultate bomo na Kozjansko.info objavili v začetku februara.