Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Gimnazija Brežice sodelujeta v projektu Digitalna šola


Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Gimnazija Brežice sta dve izmed petih slovenskih šol, ki sodelujejo v evropskem projektu Digitalna šola, sofinanciranem iz programa Erasmus+ Akcija 3. V projektu sodeluje 6 partnerskih institucij iz petih držav; v Sloveniji projekt koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Priznanje Digitalna šola je evropska pobuda industrije za podporo šolam, da učinkovito vključijo digitalno izobraževanje v kurikule in da postane njihova dobra praksa na področju digitalnega izobraževanja širše prepoznana.

Cilj projekta je razširiti uporabo samoevalvacijskega orodja SELFIE pri nadgradnji digitalne šolske strategije (oz. načrta informatizacije šole), uporabiti dobljene rezultate samoevalvacije in zbrati primere dobre prakse za pridobitev priznanja digitalna šola, kar sicer že poteka v nekaj državah v EU.

V okviru projekta bodo na pilotnih šolah spodbudili prepoznavanje dobre rabe digitalne tehnologije na celotni ravni posamezne šole, nadgradnjo digitalne strategije in njene implementacije. Predvsem pa se bo projekt usmeril v zbiranje primerov dobrih praks na sistematičen način in njihovo prepoznavnost na šoli in izven nje, zaključil pa se bo s slavnostno podelitvijo priznanja Digitalna šola.

Obe šoli navajata, da sta zelo veseli, da sodelujeta kot pilotni šoli v projektu.  Ponosni sta, da sta bili vedno v ospredju pri uvajanju novih pobud v IKT-izobraževanju in da tudi v Sloveniji obstaja program podeljevanja nagrade Digitalna šola. Navedeni program podpira njuni viziji in takšen pristop, ki resnično koristi učencem in dijakom. V obeh šolah upajo, da v tem šolskem letu zberejo potrebne primere dobrih praks, ki so zahtevani za  uvrstitev na zahtevno certificiranje. Če jima uspe, bosta kot prvi izmed petih slovenskih šol prejeli evropsko priznani certifikat Digitalna šola.