Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kako se je koronaleto 2020 odrazilo na brezposelnost v občinah Kozjanskega in Obsotelja?


Epidemija novega koronavirusa je v letu 2020 pričakovano pustošila tudi na trgu dela. Še hujše gospodarske posledice so nekoliko omilili svežnji protikoronskih zakonov. ZRSZ območna služba Celje je tako s strani delodajalcev iz naslova ukrepov v svežnjih zakonov PKP prejela kar okoli 190 tisoč vlog. A tudi interventni zakoni niso mogli v popolnosti preprečiti povečanje brezposelnosti. Ta se je namreč povečala po celotni državi, so bili pa nekateri sektorji prizadeti manj kot drugi.

Na Celjskem je bil največji priliv prijav na zavod za zaposlovanje zabeležen predvsem s strani malih zaposlovalcev v gostinstvu in trgovini. Največ potreb po delovni sili pa so lani izkazali predvsem v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu, zdravstvu, transportni dejavnosti, raznih poslovnih dejavnostih,…

Se je pa lani na račun epidemije povečal predvsem med mladimi, starimi pod 29 let, medtem ko je pri starejših delavcih stopnja brezposelnosti že tradicionalno visoka. Razlika je v tem, da je trajanje brezposelnosti med mladimi v povprečju okoli 9 mesecev, pri starejših pa več kot tri leta.

Med občinami Kozjanskega in Obsotelja so imeli lani najvišjo stopnjo brezposelnosti v občini Rogatec, najnižjo pa v Podčetrtku. Največji prirast registrirano brezposelnih oseb pa so beležili v Bistrici ob Sotli, Rogaški Slatini in Podčetrtku. Dobje in Šentjur sta edini občini KiO v katerih se je stopnja brezposelnosti leta 2020 glede na leto 2019 znižala.

Brezposelnost se je v letu 2020 pričakovano povečala. Decembra 2020 smo imeli v Sloveniji 87.283 registrirano brezposelnih. V primerjavi z decembrom 2019 je bilo na zavodu za zaposlovanje za skoraj 16 % oz. slabih 12 tisoč oseb več. Od januarja 2020 do decembra 2020 pa se je brezposelnost povišala za dobrih 9 % oz. dobrih 7 tisoč oseb. Decembra 2020 je bilo največ brezposelnih v starostni skupini med 30 in 49 let ter med tistimi, ki so stari nad 55 let. Po izobrazbi med brezposelnimi prevladujejo osebe s končano osnovno šolo ali manj. Teh je bila skoraj tretjina vseh brezposelnih. Skupaj skoraj polovico vseh brezposelnih pa je z enakovrednima deležema (po okoli 25 %) predstavljala skupina aktivnega prebivalstva s poklicno srednješolsko izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo. Med brezposelnimi v decembru 2020 je bilo za nianso več žensk (43.793 žensk) kot moških (43.490 moških). Največ brezposelnih smo lani v Sloveniji zabeležili meseca maja, ko je bilo registriranih 90.415 brezposelnih oseb.

Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je bila lani 8,6 %*. Najvišja stopnja brezposelnosti je bila med mladimi starimi 15 do 24 let (17,1 %) ter starejšimi starimi nad 60 let (14,7 %). Stopnja brezposelnosti med ženskami je bila 9,5 %, med moškimi pa 7,8 %.

V Savinjski regiji delež števila brezposelnih manjši kot na državni ravni

Podobna slika je bila tudi na regionalni ravni. V Savinjski regiji smo decembra 2020 imeli 11.727 registrirano brezposelnih. V primerjavi z decembrom 2019 je bilo registrirano brezposelnih za dobrih 10 % oz. dobrih tisoč oseb več. V primerjavi z januarjem 2020 pa je bila brezposelnost višja za slabe 4 % oz. za okoli 450 oseb. Starostna struktura brezposelnih v Savinjski regiji je bila podobna kot na državni ravni. Glede na izobrazbo pa je bilo največ brezposelnih oseb s končano oz. nedokončano osnovno šolo, poklicno srednješolsko izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo. Skupaj je bilo teh skoraj 85 %. Decembra 2020 je bilo v Savinjski regiji brezposelnih za dobrih 7 % več žensk (6082) kot moških (5645). Tudi v Savinjski regiji je bilo lani največ brezposelnih registriranih v maju, ko je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 12.551 oseb. Stopnja brezposelnosti v Savinjski regiji je bila lani 9,1 %.

Stanje na območju ZRSZ OS Celje

Na celotnem območju pod okriljem ZRSZ OS Celje, pod okrilje katerega spadata tudi Urada za delo Šentjur in Šmarje pri Jelšah, je bila stopnja brezposelnosti lani 9,3 %. Število brezposelnih je bilo decembra 2020 na območju območne službe Celje 9245 oz. 5,5 % več kot novembra 2020. Največje število brezposelnih na območju ZRSZ OS Celje je med mladimi pod 29 let. Teh je bilo decembra 2020 1920, decembra 2019 pa jih je bilo 1636. Brezposelnost se je lani najbolj povečala na območju, ki ga pokriva UD Slovenske Konjice za 7,1 %, sledi pa UD Celje s 6,4 % višjo brezposelnostjo, najmanj se je brezposelnost povečala na območju, ki ga pokriva UD Laško, in sicer za 2,8 %.

Kakšno je bilo lani stanje trga dela na našem območju?

UD Šentjur je decembra 2020 beležil 867 na zavod prijavljenih oseb (454 žensk in 425 moških) prijavljenih na zavod za zaposlovanje, kar je skoraj enako kot decembra 2019, ko je bilo prijavljenih 863 oseb. V primerjavi z januarjem 2020 pa je bilo na območju UD Šentjur število brezposelnih ob koncu leta 2020 celo nižje za skoraj 2 %. Januarja 2020 je bilo prijavljenih 879 oseb. Decembra 2020 je bilo največ brezposelnih tistih z dokončano poklicno srednjo šolo oz. srednjo šolo (skupaj dobrih 60 % vseh brezposelnih), slaba četrtina brezposelnih je oseb s končano/nedokončano osnovno šolo. Največ prijavljenih na zavodu je lani UD Šentjur beležil v mesecu juniju, ko je bilo prijavljenih 968 oseb.

UD Šmarje pri Jelšah je decembra 2020 beležil 1690 na zavod prijavljenih oseb (892 žensk in 798 moških) prijavljenih na zavod za zaposlovanje, kar je okoli 19 % več kot decembra 2019, ko je bilo prijavljenih 1420 oseb. V primerjavi z januarjem 2020 pa je bilo na območju UD Šmarje pri Jelšah število brezposelnih ob koncu leta 2020 višje za dobrih 9 %. Januarja 2020 je bilo prijavljenih 1545 oseb. Decembra 2020 je bilo največ, okoli 63 %, brezposelnih tistih s končano/nedokončano osnovno šolo ter poklicno srednjo šolo. Četrtina brezposelnih je bila oseb s končano srednjo šolo. Največ prijavljenih na zavodu je lani UD Šmarje pri Jelšah beležil v mesecu juniju, ko je bilo prijavljenih 968 oseb.

Kaj pa po posameznih občinah?

Bistrica ob Sotli (stopnja brezposelnosti 2020: 10,6 % – leta 2019 8,70 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 69 občanov (37 žensk in 32 moških), kar je okoli 25 % oz. 17 brezposelnih oseb več kot decembra 2019, ko jih je bilo 52. December 2020 je bil tudi mesec z največjim številom brezposelnih v lanskem letu. Največ brezposelnih (51 % oz. 35 oseb) je bilo v starostni skupini med 30 in 49 let ter 17 % oz. 12 oseb starejših od 55 let. Med brezposelnimi je bilo največ (skoraj 60 % oz. 41 oseb) s končano/nedokončano osnovno šolo ter poklicno srednjo šolo. S končani srednjo šolo je bilo brezposelnih 23 % oz. 16 oseb. Z višjo izobrazbo pa okoli 17 % oz. 12 oseb.

Dobje (stopnja brezposelnosti 2020: 6,0 % – leta 2019 6,50 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 31 občanov (13 žensk in 18 moških), kar je enako kot decembra 2019. Največ brezposelnih je občina Dobje lani zabeležila v februarju, ko jih je bilo 34. Največ brezposelnih (9 oseb) je bilo v starostni skupini med 30 in 39 let ter 8 oseb starejših od 55 let. Med brezposelnimi je bilo največ (13 oseb) s poklicno srednjo šolo. Po 7 brezposelnih je bilo s končano/nedokončano osnovno šolo in dokončano srednjo šolo, 4 so bili višje izobraženi brezposelni.

Kozje (stopnja brezposelnosti 2020: 12,0 % – leta 2019 10,20 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 173 občanov (91 žensk in 82 moških), kar je okoli 16 % oz. 27 brezposelnih oseb več kot decembra 2019, ko jih je bilo 146. December 2020 je bil tudi mesec z največjim številom brezposelnih v lanskem letu. Največ brezposelnih (29 % oz. 50 oseb) je bilo v starostni skupini nad 55 let, sledi 39 brezposelnih starih 40 do 49 let ter 33 brezposelnih starih 30 do 39 let. Med brezposelnimi je bilo največ (63 % oz. 109 oseb) s končano/nedokončano osnovno šolo ter poklicno srednjo šolo. S končani srednjo šolo je bilo brezposelnih 39 oseb. Z višjo izobrazbo pa okoli 25 oseb.

Podčetrtek (stopnja brezposelnosti 2020: 8,7 % – leta 2019 7,50 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 158 občanov (84 žensk in 74 moških), kar je okoli 21 % oz. 28 brezposelnih oseb več kot decembra 2019, ko jih je bilo 130. Največ brezposelnih je občina Podčetrtek lani zabeležila v avgustu, ko jih je bilo 166. Največ brezposelnih (po okoli 27 % oz. po 43 oseb) je bilo v starostnih skupinah 30 do 39 let in nad 55 let. 19 % oz. 30 oseb je bilo iz starostne skupine 40 do 49 let. Med brezposelnimi je bilo največ (31 % oz. 49 oseb) s končano/nedokončano osnovno šolo, 28 % oz. 44 oseb s poklicno srednjo šolo ter 26 % oz. 41 oseb s srednjo šolo.

Rogaška Slatina (stopnja brezposelnosti 2020: 10,8 % – leta 2019 9,30 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 642 občanov (349 žensk in 293 moških), kar je okoli 21 % oz. 111 brezposelnih oseb več kot decembra 2019, ko jih je bilo 531. December 2020 je bil tudi mesec z največjim številom brezposelnih v lanskem letu. Največ brezposelnih (okoli 29 % oz. 186 oseb) je bilo v starostni skupini nad 55 let. Okoli 21 % oz. 132 oseb je bilo iz starostne skupine 40 do 49 let. Med brezposelnimi je bilo največ (34 % oz. 220 oseb) s končano poklicno srednjo šolo, 181 oseb s končano/nedokončano osnovno šolo ter 152 oseb s srednjo šolo.

Rogatec (stopnja brezposelnosti 2020: 13,5 % – leta 2019 11,90 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 226 občanov (142 žensk in 84 moških), kar je okoli 15 % oz. 29 brezposelnih oseb več kot decembra 2019, ko jih je bilo 197. Največ brezposelnih je občina Rogatec lani zabeležila v avgustu, ko jih je bilo 232. Največ brezposelnih (okoli 36 % oz. 81 oseb) je bilo v starostni skupini nad 50 let. 18 % oz. 41 oseb jih je bilo starih 40 do 49 let. Okoli 17 % oz. 38 oseb je bilo iz starostne skupine 30 do 39 let ter okoli 15 % oz. 34 oseb iz starostne skupine 50 do 54 let. Med brezposelnimi je bilo največ (33 % oz. 74 oseb) s poklicno srednjo šolo, 711 oseb s končano/nedokončano osnovno šolo ter 54 oseb s srednjo šolo.

Šentjur (stopnja brezposelnosti 2020: 8,2 % – leta 2019 8,50 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 807 občanov (432 žensk in 375 moških), kar je zgolj dobra 2 % oz. 18 brezposelnih oseb več kot decembra 2019, ko jih je bilo 789. Največ brezposelnih je občina Šentjur lani zabeležila v maju, ko jih je bilo 906. Največ brezposelnih (okoli 24 % oz. 190 oseb) je bilo v starostni skupini 30 do 39 let ter 23 % oz. 188 oseb v starostni skupini nad 55 let. 20 % oz. 162 oseb jih je bilo starih 40 do 49 let. Med brezposelnimi je bilo največ (okoli 30 % oz. 244 oseb) s srednjo šolo ter okoli 30 % oz. 243 oseb s poklicno srednjo šolo.

Šmarje pri Jelšah (stopnja brezposelnosti 2020: 10,1 % – leta 2019 8,90 %): Decembra 2020 je bilo v tej občini brezposelnih 511 občanov (258 žensk in 253 moških), kar je okoli 18 % oz. 77 brezposelnih oseb več kot decembra 2019, ko jih je bilo 434. Največ brezposelnih je občina Šmarje pri Jelšah lani zabeležila v avgustu, ko jih je bilo 537. Največ brezposelnih (okoli 26 % oz. 135 oseb) je bilo v starostni skupini nad 55 let, okoli 22 % oz. 112 oseb je bilo v starostni skupini 40 do 49 let. 19 % oz. 95 oseb jih je bilo starih 30 do 39 let ter 16 % oz. 80 oseb starih 50 do 54 let. Med brezposelnimi je bilo največ (okoli 31 % oz. 159 oseb) s poklicno srednjo šolo, okoli 30 % oz. 154 oseb s končano/nedokončano osnovno šolo, ter okoli 27 % oz. 139 oseb s srednjo šolo.

B.S., vir: podatkovna baza ZRSZ

*podatki za november 2020

Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini.

Kako ste zadovoljni s kvaliteto življenja v vaši občini? Kaj vam je všeč in na katerih področjih pričakujete več? Sodelujte v anonimni anketi o vašem (ne)zadovoljstvu z bivanjem v vašem domačem okolišu.

Create your own user feedback survey

Rezultate bomo na Kozjansko.info objavili v začetku februara.