Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Ustavno sodišče ni zadržalo referenduma o stolpu, Slatinčani v nedeljo na volišča


Pobudo za presojo ustavnosti izvedbe referenduma v času epidemije, ki jo je na ustavno sodišče vložila slatinska občinska svetnica Andreja Flucher, je bila zavrnjena. To pomeni, da je sedaj dokončno jasno, da bodo v Rogaški Slatini v nedeljo, 13. decembra, odločali o tem, ali si občani v kraju želijo razglednega stolpa.

Andreja Flucher je skupaj s svetniško skupino SD na Ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti dveh členov odloka o razpisu naknadnega referenduma v času epidemije. Gre za člena, ki določata začetek referendumskih dejavnosti 2. novembra 2020 ter izvedbo referenduma 13. decembra 2020.

Ustavno sodišče je predlog zavrnilo, saj niso bili izpolnjeni pogoji prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču, ki pravi: Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.

To pomeni, da bodso v Rogaški Slatini v nedeljo, 13. decembra, izvedli referendum, na katerem se bodo Slatinčani odločali, ali si v kraju želijo postavitve razglednega stolpa.

Občani že lahko predčasno glasujejo

Občina Rogaška Slatina je medtem že začela izvajati predčasno glasovanje za volivce, ki bodo na dan naknadnega referenduma, dne 13. 12. 2020, odsotni. Občani lahko predčasno glasujejo na volišču za predčasno glasovanje, kjer morajo izpolniti tudi pisno izjavo o zadržanosti.

Volišče za predčasno glasovanje bo vzpostavljeno na sedežu Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, v pritličju upravne stavbe, v torek, sredo in četrtek (8. 12., 9. 12. in 10. 12. 2020) med 7.00 in 19.00 uro in je dostopno invalidom. Za slepe in slabovidne osebe je predpripravljena šablona za glasovanje.

Volišče za predčasno glasovanje bo pripravljeno v skladu s priporočili in navodili NIJZ, MJU in DVK, sporočajo iz občine in dodajajo, da bo Upravna enota Šmarje pri Jelšah zagotavljala dežurstvo v času predčasnega glasovanja in na dan izvedbe glasovanja, za volivce, ki niso vpisani v volilni imenik (niso prejeli obvestila Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina) in bodo lahko glasovali s potrdilom.

Redno glasovanje naknadnega referenduma 2020 o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, se bo nato izvedlo v nedeljo, 13. 12. 2020. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Seznam volišč najdete tukaj. Tudi ta volišča bodo pripravljena v skladu s priporočili in navodili NIJZ, MJU in DVK.

Na volišču naenkrat prisoten samo en volivec

Kot so nam pojasnili na Občini Rogaška Slatina, bo glasovanje na voliščih prilagojeno vsem varnostnim ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. To pomeni, da bo v notranjosti vsakega volišča naenkrat lahko prisoten samo po en volivec. Volivci bodo na večino volišč prihajali/odhajali skozi ločen vhod/izhod. Občina bo poskrbela tudi za to, da bo vsak volivec za glasovanje dobil svoje pisalo. Volišča bodo opremljena z razkužili in ostalo opremo za zagotavljanje varnosti.

Koliko volivcev mora priti na volišče, da bo referendum veljaven

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi predpisuje kvorum za veljavnost referenduma. Zakonodaja veleva, da bo referendum uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876 občanov.

Za referendum v Rogaški Slatini, kjer je – po podatkih z dne 2. 11. 2020 – 9.383 volilnih upravičencev, to pomeni, da je prvi pogoj za veljavnost referenduma, da se tega udeleži najmanj 1.877 slatinskih volivcev. Večinska odločitev teh bi nato veljala za veljaven rezultat referenduma. Če se bo volitev udeležila manj kot petina volivcev, referendum ne bo veljaven.

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Rogaška Slatina Volilna enota 1 005 – Rusl Jože, Brestovec 1 444
006 – Anderlič Stanislav, Plat 1 236
007 – Kovačič Marija, Kamence 24 264
013 – I.OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24 708
017 – Gostišče Guter, Kidričeva ulica 60 1271
Volilna enota 2 005 – Rusl Jože, Brestovec 1 292
006 – Anderlič Stanislav, Plat 1 134
009 – Gasilski dom, Prvomajska ulica 15a 879
010 – II.OŠ Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4 1360
012 – Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18 44
018 – Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a 522
Volilna enota 3 001 – Gasilski dom Kostrivnica, Zg. Kostrivnica 10a 837
002 – Aleš Tadina, Spodnji Gabernik 35 356
012 – Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18 570
015 – Gaberšek Vinko, Spodnje Sečovo 26 515
016 – Vrtni center Rog. Sl., Cerovec pod Bočem 22a 522
020 – OŠ Sveti Florijan, Sveti Florijan 60 429
SKUPAJ na dan 2. 11. 2020 9383