Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Referendum o stolpu v Rog. Slatini: volivci podprli gradnjo stolpa, volilna udeležba 41 odstotna


V Rogaški Slatini so v nedeljo odločali o tem, ali si občani v kraju želijo izgradnje razglednega stolpa Kristal, ki bi bil hkrati trenutno najvišji objekt v državi.

Po prvih neuradnih rezultatih referenduma so volivci podprli gradnjo razglednega stolpa. Podporo gradnji stolpa je izrazilo 2.143 oz. 55,81 % volivcev, proti gradnji stolpa pa se je izreklo 1.697 oz. 44,19 % volivcev.

Zanimivo je, da so se negativno o postavitvi stolpa večinsko izrekali prav občani na voliščih v centru mesta, medtem ko je okolica Rogaške Slatine stolp prepričljivo podprla.

V Rogaški Slatini so se v nedeljo ob 7. uri zjutraj odprla volišča. Potekal je naknadni referendum na katerem so se slatinski občani odločali o tem, ali si v kraju želijo razglednega stolpa Kristal. Referendumsko vprašanje na katerega so odgovarjali občani se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9. 7. 2020?«

Sprotni neuradni rezultati:
Za primerjavo: volilna udeležba na lokalnih volitvah 2018 v Rogaški Slatini je bila 50,04 %

Volina udeležba do 19. ure je bila 41,09 %. Od 9.379 volilnih upravičencev je glas oddalo 3854 volilnih upravičencev.

Znani so že prvi neuradni izidi referenduma. Kot kažejo so se volivci izrekli ZA gradnjo razglednega stolpa Kristal. Podporo gradnji stolpa je izrazilo 2143 oz. 55,81 % volivcev, proti gradnji stolpa pa se je izreklo 1697 oz. 44,19 % volivcev. Oddanih je bilo skupaj 3854 glasovnic, 14 jih je bilo neveljavnih.

Največja udeležba do 19. ure je bila na volišču Vrtni center Rogaška Slatina (50,58 %), najnižja pa na volišču Podružnične OŠ Sv. Florijan (29,9 %).

Zakonodaja veleva, da bi bil referendum za njegove pobudnike uspešen, če bi proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer bi moralo biti tistih, ki bi glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876 občanov. Glede na neuradne podatke o udeležbi je to pomenilo, da bi pobudniki referenduma morali zbrati relativno večino, kar pa jim ni uspelo. Razgledni stolp Kristal v Rogaški Slatini je tako dobil zeleno luč s strani občanov.

Sedež volišča Skupaj volilcev Oddane gl. Neveljavne gl. Veljavne gl. ZA % PROTI %
Gasilski dom Kostrivnica, Zg. Kostrivnica 10a 838 327 2 325 232 71,38 93 28,62
Aleš Tadina, Sp. Gabernik 35, 3241 Podplat 355 173 0 173 125 72,25 48 27,75
Rusl Jože, Brestovec 1 737 309 2 307 169 55,05 138 44,95
Anderlič Stanisav, Plat 1 369 115 0 115 68 59,13 47 40,87
Kovačič Marija, Kamnece 24 265 85 0 85 55 64,71 30 35,29
Gasilski dom, Prvomajska ul. 15a 880 355 2 353 155 43,91 198 56,09
II. OŠ Rogaška Slatina, Ul.Kozj.odreda 4 1.359 524 2 522 236 45,21 286 54,79
Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18 614 278 0 278 169 60,79 109 39,21
I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ul. 24 707 291 1 290 134 46,21 156 53,79
Gaberšek Vinko, Sp. Sečovo 25 515 194 0 194 139 71,65 55 28,35
Vrtni center Rogaška Slatina, Cerovec 22a 520 263 2 261 194 74,33 67 25,67
Gostišče Guter, Kidričeva ul. 60 1.271 485 0 485 222 45,77 263 54,23
Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska 3a 521 245 3 242 104 42,98 138 57,02
Podružnična OŠ Sv. Florijan, Sv. Florijan 60 428 128 0 128 94 73,44 34 26,56
Predčasno glasovanje 82 82 0 82 47 57,32 35 42,68
SKUPAJ  9379 3854 14 3840 2143 55,81 1697 44,19

Za veljavnost referenduma zahtevan kvorum

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi predpisuje kvorum za veljavnost referenduma. Zakonodaja veleva, da bo referendum za njegove pobudnike uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876 občanov. V Rogaški Slatini je – po podatkih z dne 13.12. 2020 – 9.379  volilnih upravičencev. Večinska odločitev udeleženih volivcev bi nato veljala za veljaven rezultat referenduma.

Razgledni stolp Kristal je v preteklosti sicer povzročal veliko nemirov v Rogaški Slatina, o čemer lahko berete v seriji člankov na Kozjansko.info (tukaj – klik).

foto: rogaska-slatina.si