Projekt “Pametne vasi za jutri” uspešno zaključen

30. 12. 2020 10:30

Z zaključno e-konferenco so obeležili zaključen projekt “Pametne vasi za jutri”. V tem projektu je sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje(vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev. Osnovni namen projekta je ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja.

Skupna vrednost projekta je bila 444.340,91 €, od tega so partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 € nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je vrednost projekta znašala 48.069,21€, pridobljenih pa je bilo 38.972,40€ sredstev EKSRP.

Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, staranja prebivalstva, bivalnih kapacitet na podeželju, kakovosti življenja na vasi, pomankanja storitev oz. programov na podeželju in posledičnega zapuščanja mladih, ki se selijo v mesta, starejši pa živijo sami. Ravno zato so želeli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih rešitev, s pomočjo katerih bomo lahko ohranili slovensko podeželje, da bo ostalo in postalo vitalno, razvito in poseljeno.

Potek projekta

V začetku so izvedli celovito analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev modelov “Pametnih vasi” in demografsko projekcijo staranja slovenskega podeželja skupaj z zavodom INRISK.

V naslednjem koraku so oblikovali 5 modelov pametnih rešitev za podeželje, ki so bili testirani in praktično izvedeni na posameznem sodelujočem LAS.  Ti modeli so: Trajnostna mobilnost na podeželju, Pametna srebrna vas – PSV, Digitalna tehnologija na podeželju, Povezovanje podeželjskih ponudnikov in Druženje na vasi.

S temi inovativnimi modeli modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, so na vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine.

Kaj konkretno smo pridobili na območju LAS Obsotelje in Kozjansko?

V LAS so skupaj s partnerji: Razvojno agencijo Sotla, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Centrom ponovne uporabe, pristopili k razvoju modela »Druženje na vasi«, ki omogoča aktivno vključevanje starejšega prebivalstva v prostočasne aktivnosti in jih hkrati čim bolj izobrazi o možnostih zdravstvene samooskrbe, jih spodbuja k prenašanju njihovih znanj na mlajše generacije, spodbuja njihovo kreativnost itd.

Po samem razvoju modulov za Druženje na vasi, so predvideli dve fizični izvedbi v naših vaseh. V začetku leta so eno uspešno izvedli, drugo pa jim je preprečila epidemija novega koronavirusa. S partnerji na območju LAS so se prilagodili razmeram in drugo ponovitev Druženja na vasi izvedli v e-obliki. To je predstavljalo velik izziv,  hkrati pa tudi učne ure informacijskih komunikacijskih tehnologij za starejše. Udeleženci so bili navdušeni nad tematikami, kar dokazuje tudi velik odziv vključenih v kasnejše izobraževanje za nove mentorje, ki bodo Druženje na vasi izvajali v prihodnje.

Na območju LAS je Občina Rogaška Slatina izvedla investicijo v ureditev Prosto dostopne popravljalnice v Centru ponovne uporabe Rogaška Slatina. Popravljalnica je prosto dostopna, v njej pa lahko prebivalci Obsotelja in Kozjanskega brezplačno popravijo svoje premete, na voljo pa je tudi brezplačna strokovna pomoč.

ŽLK

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X