OŠ Bistrica ob Sotli uspešno koordinirala triletni projekt v katerem sodelujeta šolstvo in gospodarstvo

3. 12. 2020 12:10

Projekt ERASMUS+ KA2 Ukrotimo kompetence 21. stoletja je trajal tri leta (od 2016 do 2019), glavni koordinator je bila Osnovna šola Bistrica ob Sotli iz Slovenije, I. osnovna šola Varaždin iz Hrvaške pa je sodelovala pri projektu kot partnerska šola. Projekt je bil vreden slabih 60.000 EUR.

Vse aktivnosti najdete tudi na projektni spletni strani ter na eTwinning platformi, ki vsem zainteresiranim učiteljem omogoča ogled materialov, fotografij in primerov dobre prakse.

V okviru tega triletnega projekta so projektne skupine učiteljev razvile svoje kompetence na področju IKT in se seznanile s teorijo in prakso uporabe IKT v izobraževanju. Glavni cilj tega projekta je bil usposobiti čim več učiteljev z IKT kompetencami, ki bodo postali učitelji za 21. stoletje, ciljna skupina pa so bili slovenski in hrvaški učitelji. Ekipe učiteljev, ki so aktivno sodelovale v projektu so naprej motivirale vse zainteresirane učitelje in jih poučili o uporabi novih tehnologij pri delu z otroki. Rezultati projekta so bili predstavljeni tudi na konferencah CUC CARNeta v Dubrovniku in MIPRO v Opatiji ter v obliki delavnic praktično predstavljeni sosednjim šolam.

Za projekt izdelan priročnik v slovenskem in hrvaškem jeziku

Posredni udeleženci tega projekta so bili tudi učenci, ki pri svojem delu uporabljajo nove tehnologije. Po opravljeni evalvaciji se je pokazalo, da sodobna tehnologija veliko prispeva h kakovosti izobraževalnega dela. Med izvajanjem projektnih aktivnosti so učenci pokazali večje zanimanje za pouk podprt z IKT in bili bolj motivirani za pouk. Da bi vsem učiteljem olajšali uporabo IKT in dolgoročno izkoristili rezultate tega projekta na vsaki šoli, je bil izdelan tudi priročnik v slovenskem in hrvaškem jeziku, ki vsebuje zelo natančna navodila za sodoben inovativen pouk.

Priročniki in rezultati vseh projektnih aktivnosti so bili predstavljeni na zaključni  mednarodni konferenci v Varaždinu, ki so se ga poleg projektnih skupin udeležili tudi ravnatelji in učitelji šol ter predstavniki lokalne oblasti. Koordinator projekta je spremljal vse člane skupine in si zapisoval vsako aktivnost v njihovem delu s učenci ter poskrbel za poročanje in hranjenje dokumentacije, ki jo je zahteval CMEPIUS. Komunikacija in sodelovanje s partnerji sta potekali brez težav in razvila so se nova prijateljstva tako med učitelji, starši ter učenci. Zaradi tega projekta so OŠ Bistrica ob Sotli na posvetu CMEPIUSa v Laškem septembra 2019 izpostavili kot pozitiven primer dobre prakse, kjer učitelji sami poskušajo doseči spremembe v izobraževanju, kar je le še en pokazatelj uspešnosti izvajanja tega projekta.

OŠ Bistrica ob Sotli razdelila 100 priročnmikov

Dodana vrednost projekta je, da je OŠ Bistrica ob Sotli v novembru 2020 brezplačno razdelila vsem šolam v Obsotelju in na Kozjanskem razdelila 100 priročnikov, ki jih je prejela od Rokus Klett. Potem je prišla ideja s strani šole, da se naredi ponatis priročnika, kar je kot izziv sprejelo uspešno podjetje Grafika Gracer.

Grafika Gracer je sprejela tudi logistiko, da je na vse osnovne in srednje šole širšega celjskega področja v začetku decembra razdelila 150 priročnikov za šolske knjižnice. Zavezala se je tudi, da če bo potreba s strani šol, da bo še natisnila dodatne izvode za učitelje. Grafika Gracer je sicer celjsko družinsko podjetje, katerega tradicija sega v leto 1976. Vsakoletne investicije, izobraževanja, trdo in pošteno delo so podjetje postavile med vodilne tiskarne v Sloveniji. Tiskajo preko 40 različnih edicij časopisov in revij, kataloge, učbenike, knjige in tudi  vse druge tiskane materiale. Od vizitke do jumbo plakata. In naj še kdo reče, da javni in zasebni sektor ne znata sodelovati.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
147 queries in 1,564 seconds.