Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Obnova pločnika in javne razsvetljave ob Brestovški cesti


V Občini Rogaška Slatina se nadaljuje izvajanje ukrepov, ki v ospredje postavljajo najranljivejšo skupino v prometu – pešce. Pred kratkim je bil zaključen projekt v Zagaju pod Bočem, v teku so dela na Sv. Florijanu, največji obseg pridobitev pa se glede na gostoto prebivalstva obeta znotraj naselja Rogaška Slatina.

Najprej je v poletnem času bila dograjena infrastruktura za pešce v neposredni bližini II. Osnovne šole in vrtca Izvir, v obeh križiščih Ulice Kozjanskega odreda je bila opravljena sprememba prometnega režima, kar že daje rezultate, saj promet na območju odtlej teče bolj urejeno in varneje, za kar gre največja zasluga predvsem uporabnikom, torej občanom. Naslednji večji projekt na področju trajnostne mobilnosti je trenutno v izvajanju, nanaša pa se na ureditev poti, ki povezuje mestno naselje in največje pokopališče v občini.

Za »obnovo pločnika in javne razsvetljave ob Brestovški cesti« so bila z rebalansom proračuna občine za leto 2020 rezervirana sredstva v višini 95.000 evrov. Začetek Brestovške ceste na strani Rogaške Slatine je sicer v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za ceste bil urejen že v preteklem letu, ob preureditvi križišča s Sotelsko cesto. Dela pa se v letošnjem letu  nadaljujejo v klanec, in sicer vse do začetka pokopališča Sveta Trojica. Na celotni trasi v razdalji 880 metrov poteka izgradnja nove cestne razsvetljave, skoraj toliko pa znaša tudi dolžina novega pločnika širine 1,40 metra, ki je v večjem delu bil že dotrajan. Tudi v primeru te gradnje se obilo pozornosti namenja odvodnjavanju prometnih površin, v ta namen je bilo potrebno dograditi meteorno kanalizacijo. Dela izvajata družbi Gradnje Tadina in ZGM, zaključek je predviden še v letošnjem letu.