Nova parkirišča in cestna razsvetljava pri Sv. Florijanu

11. 12. 2020 6:56

Občina Rogaška Slatina je septembra pričela z dograditvijo cestne razsvetljave in parkirnih mestnadaljuje pri Svetem Florijanu. Tako se nadaljujeko aktivnosti za izboljšanje pogojev bivanja v vseh treh krajevnih skupnostih.

Že v mesecu septembru je bil v Sv. Florijanu sistem cestne razsvetljave podaljšan do vznožja klanca, ki z vidika obiskanosti predstavlja osrednji prostor krajevne skupnosti. Na tem območju so namreč pokopališče, cerkev, podružnična osnovna šola in športno igrišče, ki se občasno uporabi tudi kot prireditveni prostor.

Kapaciteta razpoložljivih parkirnih mest se je predvsem ob dogodkih izkazala za premajhno, zato je Občina Rogaška Slatina proučila možnosti za razširitev. Kljub omejitvam zaradi konfiguracije terena je bila najdena rešitev za zagotovitev 16 dodatnih parkirnih mest na dveh različnih mikrolokacijah.

Vsa nova parkirna mesta bodo dimenzije 2,7 x 5 metra, kar se v Občini Rogaška Slatina že nekaj časa uveljavlja kot standard pri izgradnji ali zarisu parkirnih mest. Minimalna širina parkirnega mesta po zakonodaji sicer znaša 2,5 metra, a ta glede na razvoj motornih vozil in tudi vedno večji delež starejših udeležencev v prometu ne zadošča več za varno in z vidika uporabnikov prijazno uporabo. Izgradnja parkirišč je trenutno že v teku, obisk območja bo znatno olajšan še pred koncem letošnjega leta.

Naslednji projekt v Sv. Florijanu izgradnja telovadnice

Pridobitev ima še večji pomen z vidika naslednje naložbe, ki se Krajevno skupnosti Sveti Florijan obeta v letih 2021 in 2022. Občina je namreč že pripravila tudi vse za začetek izgradnje telovadnice ob podružnični osnovni šoli, in sicer na lokaciji obstoječega športnega igrišča na prostem. Objekt uporabne površine 365 m2 je načrtovan za potrebe šole, vrtca in rekreacije občanov, predviden je tudi prostor za srečanja društev.

 

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X