Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Ali pomanjkanje ponudbe izobraževanja predstavlja oviro v razvoju socialnega podjetništva?


Leto 2020 je osvetlilo tudi potrebo po spremembi vrednostnega sistema podjetništva – pomembno je, da se podjetja zavedajo okolja, v katerem delujejo in vanj tudi vračajo.

Socialno podjetništvo oz. pravilneje družbeno odgovorno podjetništvo je v porastu, obstajajo pa velike razlike med posameznimi državami v Evropi.

Kaj je SocialB?

Projekt SocialB, ki je financiran s strani programa Erasmus+, si je zadal za cilj razviti skupen paket vsebin za izobraževanje posameznikov in organizacij na področju socialnega podjetništva, ki bodo na voljo na učni platformi SocialB.

Izobraževalna gradiva bodo temeljila na pristopu kombiniranega učenja: 24 učnih enot bo zasnovanih tako, da bodo naslavljale prepoznane vrzeli v znanju in potrebe po usposabljanjih na ključnih področjih za razvoj, trajnost in rast sektorja socialnega podjetništva. Projekt poteka od januarja 2020 do decembra 2022, vključuje pa 8 partnerjev iz štirih držav: Limerick Institute of Technology, vodilni partner (Irska), Ballyhoura Development CLG (Irska), Olympic Training and Consulting (Grčija), University of Patras (Grčija), Programma Integra SCS (Italija), University of Rome Tor Vergata (Italija), Univerza v Ljubljani, Filozofska in Ekonomska fakulteta ter Razvojna agencija Kozjansko.

Stanje na področju socialnih podjetij

V prvem delu projekta smo opravili raziskavo med socialnimi podjetji, podpornimi institucijami in izobraževalnimi ustanovami (93 socialnih podjetij, 45 svetovalcev in partnerjev, 98 izobraževalnih programov in 52 izvajalcev izobraževalnih programov).

Rezultati so pokazali, da so ključni izzivi za socialna podjetja naslednji:

 • socialna podjetja imajo premalo zaposlenih in premalo denarja, da bi lahko zaposlila ustrezne sodelavce,
 • ker prihaja do večjega povpraševanja po storitvah in/ali izdelkih socialnih podjetij, se socialna podjetja soočajo s težavami pri zagotavljanju storitev in izdelkov ter odzivanju na povečano povpraševanje,
 • zaradi nizkih prihodkov od prodaje storitev in izdelkov socialna podjetja niso zmožna zagotavljati trajnosti podjetja in njihove rasti,
 • da bi se lahko povezali s kupci in ciljnimi skupinami, bi potrebovali znanja s področja trženja,
 • prevelika odvisnost od javnega financiranja (preko razpisov),
 • previsoki stroški delovanja socialnega podjetja.
Potrebe po izobraževanju in usposabljanju

Po mnenju socialnih podjetij so zanje ključna naslednja znanja in veščine:

 • znanje in izkušnje glede upravljanja, razvoja in ohranjanja trajnosti/vzdržnosti in rasti socialnih podjetij,
 • finančno načrtovanje in upravljanje, vključno z upravljanjem s tveganji in notranjo revizijo,
 • veščine komunikacije, prodaje in marketinga,
 • mehke veščine in medosebne veščine,
 • upravljanje, razvoj in motivacija zaposlenih,
 • pridobivanje sredstev iz različnih virov,
 • poslovno in strateško načrtovanje.

To bodo ključne teme učnih enot in učnih gradiv, ki jih bomo razvijali in oblikovali v letu 2021. Predvidevamo, da bomo lahko skupaj s socialnimi podjetji in drugimi ključnimi deležniki izvedli pilotno testiranje nekaterih učnih gradiv do konca leta 2021. Med udeleženci pilotnega testiranja bodo tudi socialna podjetja iz Slovenije.

Vabimo vas, da nas spremljate tudi v prihodnje in da se naročite na naše e-novice: https://socialb-erasmus.eu/sl/

SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE- EPPKA2-KA). Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.

Mnenja in stališča, izražena v tej izjavi za javnost, so izključno mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja Evropske Unije. Niti Evropska Komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te publikacije.