Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V občinah KiO se trenutno načrtuje in izvaja 76 državnih projektov v vrednosti skoraj pol milijarde evrov


Osem občin Kozjanskega in Obsotelja je trenutno vključenih v 76 državnih projektov v skupni vrednosti 454,8 milijonov evrov. Projekti se delno ali v celoti izvajajo oz. se bodo izvajali na območju občin KiO. Spodaj vam predstavljamo nekaj največjih, ki so objavljeni na vladnem portalu Projekti.


Rekonstrukcija ceste Šentjur – Dobovec (33 % Občina Šmarje pri Jelšah, 31 % Občina Rogaška Slatina, 27 % Občina Rogatec  in 9 % Občina Šentjur):

Največji projekt na območju občin Kozjanskega in Obsotelja se bo izvedel v občinah Šmarje pri Jelšah (33 %), Rogaška Slatina (31 %), Rogatec (27 %) in Šentjur (9 %). Gre za rekonstrukcijo ceste Šentjur – Dobovec v skupni vredosti 86.425.474 €, ki bo v celoti pokrita iz državnega proračuna. Glavnina sredstev (60 mio €) se bo črpala v letih 2031, 2032 in 2033, projekt pa naj bi bil v celoti dokončan do konca leta 2034.

Projekt predvideva rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca z ureditvijo križišč, obvozno cesto Šmarje pri Jelšah, obvozno cesto Šentvida, rekonstrukcijo neugodnih tehničnih elementov ter urejanje izvennivojskih križanj ceste z železnico.

V letu 2021/2022 so predvidene aktivnosti na gradnji križišča v Šmarju pri Jelšah, pridobivanju zemljišč na križišču Stranje, projektiranje Rogatec – Dobovec od km 6+140 – 6+720.

Do sedaj so realizirani 3 % celotnega projekta.


Navezovalna cesta Dramlje – Šentjur (100 % Občina Šentjur):

Projekt rekonstrukcije navezovalne ceste Dramlje – Šentjur je vreden 31.966.703 € glavnino sredstev (okoli 25 mio €) pa se bo črpalo med leti 2026 in 2031, ko naj bi bil projekt tudi v celoti zaključen. Manjše aktivnosti okoli projekta že potekajo, prvi večji koraki pa se pričakujejo od naslednjega leta naprej, ko bo potekalo urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje ter projektne dokumentacije novogradnje od AC priključka do glavne ceste. Projekt bo v celoti financiran iz državnega proračuna.

Do sedaj je realiziranih 0 % celotnega projekta.