Slatinska opozicija zahteva sklic izredne seje, kjer bi preverjali zakonitost izvedbe referenduma v času epidemije

17. 11. 2020 12:54

Konec oktobra so občinski svetniki Občine Rogaška Slatina na 16. redni seji določili datum referenduma o gradnji razglednega stolpa Kristal. Takrat so, kljub nekaterim pomislekom predlagateljev in podpornikov referenduma zaradi drugega vala epidemije novega koronavirusa, odločili, da bo referendum izveden 13. decembra 2020.

Datum izvedbe referenduma je bil sicer določen na podlagi veljavne zakonodaje, a so se v krogih, ki nasprotujejo postavitvi stolpa, pojavila stališča, da bi lahko bila izvedba v času veljavnosti nekaterih odlokov za omejevanje širjenja koronavirusa nezakonita.

O tem naj bi pričalo domnevno mnenje Ministrstva za notranje zadeve, z vsebino katerega je javnost zadnje dni seznanjal državljan Gorazd Bertalanič. Njegove trditve so bile tudi razlog, da občinska svetnica in nasprotnica postavitve stolpa Andreja Flucher od župana Branka Kidriča sedaj zahteva sklic izredne seje.

Občina Rogaška Slatina je sicer dobila pozitivno mnenje za izvedbo referenduma na predpisan datum od Ministrstva za javno upravo, na Ministrstvu za notranje zadeve pa že potekajo procesni postopki priprave volilnih imenikov, kar občina navaja kot dokaz, da je izvedba referenduma na 13. december mogoča, oz. zakonita. Razlogov in pogojev za sklic izredne seje na občini zato ne vidijo in jo bo opozicija očitno morala sklicati sama.

Je pa glede izvedbe referenduma sicer vprašanje tudi to, kakšna bo sredi decembra epidemiološka situacija in kateri vladni odloki bodo 13. decembra sploh še v veljavi, saj za konec novembra napovedujejo začetek sproščanja ukrepov.

Občinska svetnica Občine Rogaška Slatina mag. Andreja Flucher v imenu članov svetniške skupine SD od župana Rogaške Slatine mag. Branka Kidriča zahteva sklic izredne seje. Pri tem se sklicuje na navedbe Gorazda Bertalaniča, objavljene v Rogaških novicah. Bertalanič namreč trdi, da je Ministrstva za notranje zadeve izreklo negativno mnenje glede razpisa in izvedbe referenduma v Rogaški Slatini na predpisan datum. Po Bertalaničevih navedbah naj bi MNZ v svojem mnenju navajalo, da določila odloka o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi ne dovoljujejo aktivnosti izvedbe referenduma, prav tako pa da izvedba referenduma ne sodi med dovoljene izjeme.

Zahteva po razveljavitvi izvedbe referenduma 13. decembra

Kot pravi Flucherjeva bodo, v kolikor se izkaže, da so navedbe točne, v njeni svetniški skupini zahtevali takojšnjo razveljavitev odloka o razpisu naknadnega referenduma, občinskemu svetu pa predlagali sprejetje sklepa o odložitvi naknadnega referenduma na kasnejše obdobje, ko bo epidemiološka slika varnejša.

“Župan mora, skladno 23. členu Poslovnika občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, sklicati izredno sejo v roku sedem dni od predložitve zahteve za sklic. V kolikor seja občinskega sveta ne bo sklicana lahko to stori predlagatelj sam,” navaja Flucherjeva in dodaja, da v času, ko se cela država ukvarja z omejitvijo stikov in gibanja, se občina Rogaška Slatina ukvarja z referendumom. “Pri tem pa se izgovarja na spoštovanje rokov, ki jih bistveno strožje in v nasprotju z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi določa Odlok občine.”

Občina dobila pozitivno mnenje Ministrstva za javno upravo

Za komentar smo zaprosili tudi pristojne na Občini Rogaška Slatina. Odgovorili so nam, da so na demagoška izvajanja v javnih občilih o »ogrožanju javnega zdravja ob izvedbi referenduma« že objavili pojasnilo na občinski spletni strani. V njem med drugim opozarjajo na pripravo volilnih imenikov s strani Ministrstva za notranje zadeve in se ob tem retorično sprašujejo, ali bi MNZ le te pripravljalo, če izvedba referenduma 13. 12. 2020 ne bi bila mogoča.

Dodajajo, da so pred sejo občinskega sveta v mesecu oktobru zaprosili tudi  za mnenje NIJZ glede možnosti izvajanja splošnega glasovanja na dan 13. december 2020, ki pa ga do danes, kljub poslanim urgencam, še niso prejeli. Na 16. seji Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina je bilo tudi ustno predstavljeno stališče MJU, ki so jih posredovali tudi pobudnici referenduma Evi Žgajner.

Kot je razvidno iz dopisa Ministrstva za javno upravo, izdanega pred sejo konec oktobra – v celoti ga lahko preberete tukajje bilo z njihove strani podano pozitivno mnenje na izvedbo referenduma. Kot so namreč navedli na MJU, se odlok o razglasitvi epidemije ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Glede na navedeno so na MJU zapisali, da s pravnega vidika trenutno ni omejitev za izvedbo referenduma. Poleg tega dokument še navaja, da tudi veljavna zakonodaja ne omogoča prestavitev referenduma zaradi izrednih razmer, kot je npr. trenutna epidemija nalezljive bolezni COVID-19, zato se referendum v Rogaški Slatini lahko izvede 13. decembra. Pri čemer pa je treba upoštevati priporočila NIJZ pri določitvi in primerni organizaciji volišč.

Na naše izrecno vprašanje, ali so na slatinski občini prejeli tudi mnenje MNZ, na katerega se v Rogaških novicah sklicuje Gorazd Bertalanič, so nam na občini odgovorili, da “domnevno mnenje MNZ, ki ga »citira« g. Bertalanič, ne obstaja.”

Dodali so, da g. Bertalanič Občine Rogaška Slatina predhodno  tudi ni zaprosil za posredovanje knjiženih dokumentov/mnenj, za katere so na občini zaprosili oz. jih pridobili ob pripravi gradiva za razpis referenduma. “Z NIJZ smo danes pridobili ustno informacijo, da ni ovir za izvedbo postopkov za izvedbo referenduma, po prejemu pisnega izdelka vam bomo le tega posredovali,” so na naše poizvedovanje še dodali na Občini Rogaška Slatina.

Kot še pravijo, ne dvomijo, da bodo volišča sposobni opremiti zakonito, v skladu s higienskimi zahtevami in varno za vsakega posamičnega volivca.“V kolikor pa se bodo epidemiološke razmere spremenile in bodo navodila za izvedbo spremenjena, bomo seveda prisluhnili pristojnim organom v zvezi z organizacijo rokov predpisanih volilnih dejanj,” obljubljajo na občini in zaključijo, da izredne seje ne nameravajo sklicati, saj pogoji za to niso izpolnjeni.

Na situacijo sicer utegne vplivati tudi dejstvo, da je vlada včeraj sprejela odločitev, da epidemijo podaljša za 30 dni, in sicer do 17. decembra 2020, čeprav obenem minister za zdravje Tomaž Gantar upa, da se bo situacija čez 14 dni umirila in se bo začelo postopno sproščanje ukrepov.

B.S.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X