Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občina Šmarje daje v javno obravnavo predlog proračuna 2021


Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah je bil v prvem branju sprejet predlog občinskega pororačuna 2021. Občina Šmarje pri Jelšah sedaj predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021 daje v 15-dnevno javno obravnavo. To pomeni, da lahko občani do petka, 27. novembra 2020, do 13. ure, podajo svoje opombe in predloge.

Predlog proračuna za 2021 predvideva 12,7 mio € prihodkov ter 14,4 mio € odhodkov, od tega 7,6 mio € za naložbe.

Glavne investicije, ki jih Občina Šmarje vključuje v proračun 2021 in so za realizacijo predvidene tudi v Načrtu razvojnih programov 2021-2024, so:

 • začetek izgradnje oskrbovanih stanovaj
 • povezovalna cesta Dobrova
 • telovadnica POŠ Zibika
 • prizidek in prenova kuhinje na OŠ Šmarje pri Jelšah
 • obnova fasade ter sanacija in rekonstrukcija prostorov stare šole
 • celovita energetska sanacija POŠ Kristan Vrh
 • kanalizacija in čistilna naprava Grobelno – Šentvid (druga faza)
 • sanacija plazov
 • investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
 • vlaganje v čistilne naprave in kanalizacijo
 • investicije v vodooskrbo
 • nakup gasilske opreme, investicijska vlaganja ter vzdrževanje gasilskih domov
Kam lahko posredujete svoje pripombe in predloge?

V času javne obravnave lahko pisne pripombe oziroma predloge na predlog odloka posredujete:

 • po elektronski pošti na naslov: [email protected] z obvezno navedbo zadeve “PRORAČUN 2021”;
 • po pošti na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, z obvezno oznako “PRORAČUN 2021”.

Dokument je dostopen TUKAJ pod gradivom 3. točke.