Občina Podčetrtek sprejema pripombe in predloge k predlogu proračuna 2021

17. 11. 2020 13:40

Občinski svet Občine Podčetrtek je po opravljeni splošni razpravi sprejel sklep s katerim v javno razpravo pošiljajo  predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021.

Javna razprava bo trajala do vključno 30. 11. 2020. Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, ki se naslovijo na župana Podčetrtka Petra Misjo.

V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo bo župan pripravil predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posredoval vsem članom občinskega sveta. Nato bo sklicana seja, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 v drugi obravnavi.

Predlog proračuna za 2021 predvideva 6,6 mio € prihodkov ter 6,9 mio € odhodkov, od tega 3,3 mio € za naložbe.

Nekaj izmed načrtovanih naložb v proračunu 2021:

  • Velik del sredstev se namenja za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo
  • V Podčetrtku, ki velja za eno najbolj zeleno trajnostno naravnanih občin v Evropi in priljubljeno turistično destinacijo, bodo zajeten proračunski del usmerili tudi v promocijo občine ter spodbujanje turizma in gostinstva
  • Občina Podčetrtek v proračun 2021 vključuje tudi ureditev Centra za promocijo vin, kulture in turizma. Občina bo objekt revitalizirala s programom, ki je vsebinsko primeren in združljiv s primarno funkcijo vinorodnega območja – vinsko kletjo s promocijskimi prostori. Stavbo želi preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta
  • Občina načrtuje tudi izvedbo operacije “Izgradnja čistilne naprave Podčetrtek”, za katero v proračunu namenja 1,45 mio €
  • V proračunu so vključena tudi sredstva za sanacijo strehe na gradu ter za podiranje objekta kašče
  • Prav tako se bo v proračun 2021 umestila tudi investicija v izgradnjo vrtca k POŠ Pristava pri Mestinju s katero bo občina zagotovila manjkajoče prostore za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa (novi igralnici, garderoba, hodnih, vetrolov, zbornico, teraso,) in hkrati povezala obstoječi objekt z novogradnjo
  • Celoten predlog proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021 najdete tukaj
Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
151 queries in 0,565 seconds.