Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Podpisana pogodba za začetek rekonstrukcije ceste Tuncovec – Sv. Florijan

V Občini Rogaška Slatina se pričenja izvedbena faza temeljite rekonstrukcije lokalne ceste LC 356091, ki obvoznico Rogaške Slatine v naselju Tuncovec povezuje s Krajevno skupnostjo Sv. Florijan. Župan občine, mag. Branko Kidrič, in direktor na javnem razpisu izbrane družbe Kit-ak gradnje, Andrej Kitak, sta podpisala pogodbo za izvedbo že drugega pripravljenega odseka.

Predmet pogodbe je obnova 700 metrov lokalne ceste na strani Sv. Florijana, glede na lego torej zadnjega odseka, ki je v načrtih za celovito rekonstrukcijo iz smeri Tuncovca. Začetek tega odseka je okoli 100 metrov od prečkanja vodotoka Teršnica, zaključi se v križišču z javno potjo JP 857401. Namen investicije je obnova dotrajanih delov cestišča ter izboljšava vozno-tehničnih elementov ceste. Izvajalec bo s pripravo gradbišča pričel takoj, cilj je zaključiti dela še v letošnjem letu. Vrednost pogodbe znaša 197.931 evrov.

Istočasno izveden še en projekt

Na trasi celovite rekonstrukcije ceste Tuncovec – Sv. Florijan se istočasno pričenja še en projekt, in sicer prestavitev priključka lokalne ceste LC 356091 na državno cesto G2-107/1276 v naselju Tuncovec. Nosilec tega projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Občina Rogaška Slatina sodeluje kot sofinancer. Cilj tega projekta je omogočiti priključevanje pod varnejšim (pravim) kotom in povečati pretočnost prometa na obvoznici, z ureditvijo ločenih pasov za zavijanje proti lokalni cesti in izgradnjo cestne razsvetljave. Lokacija novega priključka je 120 metrov v smeri proti Rogatcu, toliko znaša tudi razdalja do navezave na obstoječo lokalno cesto. Kot najugodnejši izvajalec na javnem razpisu se je tudi v tem primeru izkazala družba Kit-ak gradnje, vrednost pogodbe znaša 208.335 evrov. Predvidena finančna obveznost občine od tega znaša 65.369 evrov, Republika Slovenija zagotavlja 142.966 evrov. Tudi ta dela bodo v primeru ugodnega vremena zaključena že do konca letošnjega leta.

Za rekonstrukcijo v letih 2021 in 2022 tako ostaja le še »srednji« odsek lokalne ceste Tuncovec – Sv. Florijan, v izmeri 1.000 metrov.

Naročnica Občina Rogaška Slatina