MPI Vrelec podpora podjetnikom že 11 let

16. 9. 2020 10:37

Podjetniki na začetku poslovne poti potrebujejo zanesljivega partnerja – Naloga države je, da spodbuja podjetništvo

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec iz Rogaške Slatine v septembru obeležuje 11 let delovanja. Ob praznovanju so organizirali srečanje inkubiranih podjetij in poslovnih partnerjev z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, ki je na srečanju izpostavil pomembnost sodelovanja med podjetniki, lokalnim okoljem in državo, katere naloga je, da spodbuja podjetništvo, predvsem mala in srednja podjetja.

Po besedah direktorice MPI Vrelec Branke Aralica, ki inkubator v Rogaški Slatini vodi vse od ustanovitve, so s svojim delovanjem presegli vsa pričakovanja. Organizirali so preko 800 dogodkov, sklenili več kot 200 partnerstev za pospeševanje podjetništva v Sloveniji in tujini, pomagali več kot 100 podjetjem, opravili več kot 6000 ur svetovanj in mentoriranja.
Še posebej pa so v MPI Vrelec ponosni na uspeh inkubiranih podjetij. »Sedanja in nekdanja inkubirana podjetja skupaj so po podatkih iz letnih poročil leta 2019 skupaj ustvarila 25 milijonov evrov celotnega prihodka in 280 delovnih mest,« s ponosom pove Branka Aralica, ki izpostavi še dve prelomnici: »V letu 2018 smo bili uspešni na razpisu Javne agencije SPIRIT, MGRT, in smo v okviru projekta SIO VRELEC 2018-2019 pridobili sredstva v višini 200 tisoč evrov. Konec leta 2018 pa smo od Občine Rogaška Slatina, naše ustanoviteljice, v upravljanje prevzeli novi objekt PC Vrelec s 1282 m2 površin in tako od takrat ponujamo podjetnikom 2283 m2 poslovnih površin. Konec leta 2019 smo bili ponovno uspešni na razpisu JA Spirit in pridobili s projektom SIO Vrelec 2020-2022 sredstva v vrednosti skoraj 450 tisoč evrov.«

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na srečanju s podjetniki izpostavil pomembno vlogo podjetniških inkubatorjev za zagon in razvoj podjetniških idej ter ohranjanje delovnih mest v domačih okoljih. »Izrednega pomena je, da se mladim da priložnost, da razvijajo svoje podjetniške ideje. In zato so podjetniški inkubatorji oziroma podjetniški centri najboljše mesto. Verjamem, da bo tudi po zaslugi podjetniškega centra v Rogaški Slatini, ki ima odlične rezultate, veliko perspektivnih mladih ostalo tukaj in poustvarilo svoje podjetniške ideje v svojem domačem okolju. Na strani države pa je, da takšne ideje maksimalno spodbujamo in omogočimo, da se v največji možni meri realizirajo v praksi.«

Velika težava dolgi in zahtevni birokratski postopki
Podjetniki so v pogovoru z ministrom izpostavili izjemno dolge in zapletene birokratske postopke za pridobivanje različnih dovoljenj in ustrezne dokumentacije, ki so nemalokrat razlog, da posamezni podjetniki odstopijo od realizacije svoje ideje.

Počivalšek je poudaril, da je prav tu ključna vloga države. »Naloga države je, da spodbuja podjetništvo, predvsem mala in srednja podjetja. Na ravni države s  Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) in Slovenskim regionalnim razvojnim skladom (SRRS) direktno spodbujamo poslovne aktivnosti malih in srednjih podjetij. To bomo aktivno počeli tudi v prihodnje. S posebnim poudarkom na digitalizaciji, raziskavah, razvoju in inovacijah. Vsa ta področja je pri majhnih podjetjih veliko teže organizirati kot v velikih sistemih, zato je še toliko bolj pomembno, da si podjetniki lahko pomagajo z državo, tako finančno kot organizacijsko.«     
Izpostavil je še Javno agencijo SPIRIT, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in privablja tudi investitorje od zunaj, ki prav tako prispevajo k ustvarjanju delovnih mest.

Župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič je ob obletnici izpostavil, da je ideja o podjetniškem inkubatorju, ki so jo pričeli razvijati pred 15 leti, danes več kot uspešna poslovna zgodba, na katero so v občini in širše v Obsotelju in Kozjanskem  upravičeno ponosni. »Prvotni prostori MPI Vrelec v Prvomajski ulici, ki smo jih pričeli oddajati leta 2009, so bili relativno hitro zasedeni. Ker pa je naša osnovna ideja, da bi imeli v vsakem trenutku na voljo poslovne prostore, ki bi jih lahko pod ugodnimi pogoji ponudili potencialnim inkubirancem, smo s pomočjo evropskih sredstev zagotovili dodatne prostore v Poslovnem centru Vrelec, ki smo ga na elitni lokaciji v Rogaški Slatini odprli lani in je trenutno že več kot 50 odstotno zaseden, s čimer smo več kot zadovoljni.«

In kar je prav tako pomembno za razvoj podjetništva v nekem lokalnem okolju, v MPI Vrelec so se v dobrem desetletju kalili zelo raznoliki podjetniki. »Pri nas so delovali, denimo, veterinarka, ki se je ukvarjala z bioresonanco za živali, akademski umetnik, različna podjetja za inženiring in montažo, arhitekt, podjetnice, ki se ukvarjajo z notranjim oblikovanjem, medicinsko hipnozo, jogo, meditacijo, informacijska in energetska podjetja, digitalni marketing ipd. Pred kratkim smo vključili podjetje, ki bo gradilo ribogojnico. Pri nas so vrata odprta za vse,« razlaga Branka Aralica.

Korona kriza tudi priložnost za nove poslovne ideje
In kako so se podjetja spopadla s korona krizo? Inkubirana podjetja so se, po besedah direktorice Branke Aralica, po večini uspešno prilagodila na nove razmere. Nekaj podjetij se je zaradi upada prihodkov v času korone sicer odločilo za izstop iz inkubatorja, so pa v tem času v inkubator vstopili tudi že nekateri novi podjetniki,  sodelovali so tudi s podjetjem, v katerem so poslovno idejo razvili prav v času epidemije.
Kriza je lahko za nekatera podjetja usodna, lahko pa je tudi priložnost, je prepričana Branka Aralica: »Veseli smo, da imamo kljub krizi zasedenih dobro polovico poslovnih površin v PC Vrelec, medtem ko je Inkubator v Prvomajski ulici v celoti zaseden. Prostori so na razpolago po subvencionirani ceni najemnine, ki pa je odvisna od starosti podjetja. Vabimo vse podjetnike, da se obrnejo na nas. Tudi če trenutno ne želijo najeti prostora, nas lahko kontaktirajo tudi za nasvet, posvet. Še posebej smo veseli podjetij, ki pridejo s podjetniško idejo, ki jo potem skupaj razvijemo.«

 V MPI Vrelec Rogaška Slatina že svoje ustanovitve leta 2009 izvajajo informiranje ter širok nabor svetovalnih storitev, namenjenih pospeševanju podjetništva. Za najem prostorov ali svetovanje kontaktirajte v MPI Vrelec in Poslovnem centru Vrelec v Rogaški Slatini kontaktirajte Podjetniški inkubator Vrelec, d.o.o., na info@inkubator-rs.si ali tel: 03 620 26 00. Izobraževanje, informiranje in svetovanje izvajajo aktivnosti v okviru projekta SIO Vrelec 2020 – 2022.

 Med dejavnostmi novonastalih podjetij v MPI Vrelec dajejo prednost predvsem podjetjem, ki se ukvarjajo z okolju prijazno proizvodnjo in storitvami. Podjetjem, ki razvijajo intelektualne in poslovne storitve ter dejavnosti, povezane z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), oblikovanje in dizajn, okoljevarstvo ter razvojno naravnane dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.

Fotografije: Rok Mlinar

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X