Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občina Dobje podelila letošnja priznanja najzaslužnejšim (foto)


Občina Dobje je minuli torek na slavnostni seji občinskega sveta obeležila 21. obletnico svojega delovanja in ob tej priložnosti podelila priznanja najzaslužnejšim občanom.

Tudi njihovo slavnostno prireditev so krojile trenutne epidemiološke razmere, zaradi česar so dogodku prisostvovali zgolj župan Dobja Franc Leskovšek, člani občinske uprave, občinski svetniki ter prejemniki priznanj.

Župan občine Dobje Franc Leskovšek je priznanja podelil naslednjim posameznikom in kolektivu:

  • »Priznanje Občine Dobje«: Urban Uduč za aktivnosti in prizadevanja v društvih Občine Dobje. Predlagatelj/ica: OO SLS Dobje

OBRAZLOŽITEV: Urban je zelo aktiven na različnih področjih družbenega življenja. Je aktiven član PGD Dobje in Kulturnega društva Dobje, kjer sodeluje v dramski skupini in tako velikokrat nastopa na različnih prireditvah v kraju. Je član ekipe PP CZ Dobje. Velikokrat prostovoljno zaigra na harmoniko. Na Urbana se lahko vedno obrnemo , v kolikor potrebujemo pomoč.

  • »Zlata plaketa Občine Dobje«: Učiteljski zbor OŠ Dobje pod vodstvom ravnateljice Suzane Plemenitaš za: dobro prakso poučevanja z IKT in inovativen ter uspešen način izobraževanja na daljavo. Predlagatelj/ica: Natalija Plemenitaš Fuchs, svetnica občinskega sveta Občine Dobje

OBRAZLOŽITEV: Z razglasitvijo epidemije so še šole čez noč zaprle, uvedlo pa se je šolanje na daljavo. Ravnatelji in učitelji so bili pred veliko preizkušnjo, kako vzpostaviti nemoteno učenje na daljavo, ki bi bilo primerljivo s tistim v šoli.

Na OŠ Dobje so zaradi dolgoletne dobre prakse poučevanja z IKT vzpostavili inovativen način izobraževanja na daljavo, ki je postal vzorčni model dobre prakse za vso Slovenijo. Tako je pouk od pvega dne zaprtja šole potekal nemoteno. Ravnateljica, učitelji, učenci in starši so z medsebojnim sodelovanjem in enotnostjo dosegli zastavljene cilje. Pouk je tako z vrnitvijo v šolske klopi potekal nemoteno dalje.

Celoten učiteljski kolektiv z ravnateljico na čelu je v času poučevanja na daljavo vseskozi sodeloval v različnih virtualnih predstavitvah za ostale učitelje in prikazoval inovativne oblike pouka na daljavo. Obiski teh predstavitev so bili množični, zato so na OŠ Dobje pripravili virtualni dogodek z naslovom “VIRTUALNO POVEZANI”. Dogodek je bil namenjen poučevanju na daljavo, prvič  pa je bil izveden tako mednarodno kot virtualno. Dogodka se je z uvodnim pozdravom in nagovorom udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec.

  • »Priznanje župana Občine Dobje«: LENART GUBENŠEK za izjemne dosežke na učnem področju. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE

OBRAZLOŽITEV: Lenart se je izkazal kot zanesljiv vodnik za Erasmus+ goste, saj je brez težav prevajal iz angleščine v slovenščino in obratno. Vodil je različne prireditve, sposoben pa je tudi timsko sodelovati. Zbral je obilo dosežkov pri večletnem sodelovanju na glasbenem področju. Sodeloval je na različnih prireditvah, kjer je prejel številne zahvale. Skozi celotno osnovnošolsko obdobje je obiskoval šolski zbor, za kar prejme tudi priznanje s strani JSKD – Območne izpostave Šentjur. Tekmoval je na različnih tekmovanjih in dosegel lepa priznanja. osvojil je srebrna priznanja z različnih področjih in zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev

  • »Priznanje župana Občine Dobje«: SARA ROBIČ za izjemne dosežke na učnem področju. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE

OBRAZLOŽITEV: Sara je za prizannje predlagana zaradi devetletnega odličnega učnega uspeha. Je sposobna timskega dela, rada pomaga in ima dobro razvit posluh za medsebojne odnose. Vedno je bila pripravljena pomagati pri dejavnostih na šoli, vodila je tudi različne prireditve. Skozi celotno osnovnošolsko obdobje je obiskovala šolski zbor, za kar prejme tudi priznanje s strani JSKD – Območne izpostave Šentjur. Tekmovala je na različnih tekmovanjih in dosegla vidne rezultate. Osvojila je srebrna prizanja na raznih področjih.

  • »Priznanje župana Občine Dobje«: TAJA LESKOVŠEK za izjemne dosežke na učnem področju. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE, Dobje 20a, 3224 Dobje pri Planini. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE, Dobje 20a, 3224 Dobje pri Planini.
  • »Priznanje župana Občine Dobje«: TJAŠA ZALOKAR za izjemne dosežke na učnem področju. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE, Dobje 20a, 3224 Dobje pri Planini. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE, Dobje 20a, 3224 Dobje pri Planini.

OBRAZLOŽITEV: Tjašo je predlagana za priznanje župana zaradi učnih dosežkov. Je izredno delovna in vestno opravlja dolžnosti ter je pripravljena samostojno in odgovorno sprejemati nove naloge ter izzive. Vsa leta šolanja je dosegala odličen uspeh.

  • »Priznanje župana Občine Dobje«: ZALA KOPRIVC za izjemne dosežke na učnem področju. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE, Dobje 20a, 3224 Dobje pri Planini. Predlagatelj/ica: OŠ DOBJE, Dobje 20a, 3224 Dobje pri Planini.

OBRAZLOŽITEV: Zala je predlagana za občinsko priznanje zaradi njenih udejstvovanj predvsem na matematičnem področju. V času šolanja je svojo nadarjenost izkazovala z udeležbo na različnih tekmovanjih, kjer je dosegla vidna priznanja, ki potrjujejo njene sposobnosti in aktivnosti. Je marljiva in vestno opravlja dolžnosti ter dodatne naloge. Vsa leta je imela odličen uspeh.Osvojila je zlata in srebrna priznanja na raznih področjih.

vir: Občina Dobje