Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Minister za okolje ob obisku Občine Šentjur o cestah, kolesarskih povezavah, plazovih in novih možnostih črpanja evropskih sredstev


Občino Šentjur je danes na povabilo šentjurskega župana mag. Marka Diacija obiskal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o nekaterih vprašanjih občine v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Minister je župana seznanil tudi z novimi možnostmi črpanja evropskih sredstev, ki se ponujajo v naslednji finančni perspektivi, zlasti iz sklada za okrevanje, ki predstavlja odgovor na odpravo posledic epidemije na gospodarstvo, okolje in tudi na življenje ljudi.

Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda je občina prijavila na kohezijski projekt za to finančno perspektivo. »Osnovni cilj tega ukrepa, ki je tudi rezultat opomina Evropske unije, so nove priključitve na kanalizacijo in pa seveda tudi aglomeracije. Pri čemer občina obnavlja in izboljšuje obstoječi sistem, zato je tu še nekaj tehničnih neskladij med načrti in cilji. Verjamem, da bomo našli rešitve, zato smo se dogovorili še za en tehnični sestanek, na katerem bomo poskusili dokončno uskladiti ta projekt za to finančno perspektivo«, je povedal minister mag. Vizjak.

Govorili tudi o navezovalni cesti Dramlje – Šentjur, regionalni kolesarski povezavi Celje – Štore – Šentjur ter plazovih

Projekt povezovalne ceste Dramlje – Šentjur, ki je tudi del vodovarstvenih ureditev, poteka skladno s pričakovanji, je povedal minister in izrazil pričakovanje, da bodo z neko večletno dinamiko kmalu prišli do rešitev. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobivanje projektne dokumentacije.

S Šentjurskim županom mag. Diacijem sta v pogovorih iskala tudi rešitve številnih plazovih v občini. Minister je županu zagotovil, da so z usklajevanjem rebalansa proračuna za letošnje leto našli dodatna sredstva tudi za sanacijo plazov.

Minister mag. Vizjak je omenil tudi dva projekta občine, ki ju je Vlada RS umestila na seznam pomembnih investicij. »Prvi je navezovalna cesta Dramlje – Šentjur, drugi izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti. Za vse te projekte bomo naredili vse, da bodo umeščeni v prostor in da se bo izvedba pričela kar se da hitro.«

Župan Diaci in minister Vizjak sta spregovorila tudi o okoljskih bremenih Celjske kotline, ki sega tudi na obrobje šentjurske občine, na Proseniško, pri čemer je bil napovedan monitoring, ki bo podlaga za nadaljnje ukrepe.

Župan mag. Marko Diaci je ob koncu delovnega srečanja pripomnil, da so bili pogovori zelo koristni in neposredni, občinska uprava pa je dobila smernice v kakšni časovni in finančni dinamiki je možno računati na izvedbo posameznih projektov. »Natočili smo si čistega vina in si jasno povedali dejstva, zatem, ko smo leta dolgo ob menjavah oblasti vedno znova načenjali iste teme,« je povedal Diaci. Izrazil je zadovoljstvo nad konstruktivnimi pogovori ter izrazil optimizem glede nadaljnjega sodelovanja, predvsem pa odprtja gradbišč.  Obisk je koordinirala nekdanja šentjurska poslanka, sedanja sekretarka v vladi – kabinetu predsednika vlade, Jelka Godec.

vir: MOP