Rezultati poklicne mature 2020: tako so se odrezali dijaki srednjih šol v naši regiji

9. 7. 2020 15:44

Znani so rezultati poklicne mature 2020 s čimer se je večina dijakov na poklicnih srednjih šolah formalno poslovila od srednje šole. Letos je poslovilno leto potekalo nekoliko drugače zaradi epidemije novega koronavirusa.

Na Kozjansko.info smo preverili, kako so se v spomladanskem roku poklicne mature odrezali dijaki srednjih šol naše regije.

Naslednji teden bodo znani tudi rezultati splošne mature. Analizirali bomo tudi te rezultate.

Maturo je letos prvič opravljalo 13.764 slovenskih dijakov (8.204 – poklicna matura in 5.560 – splošna matura). K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je na 83 šolah po Sloveniji prijavilo skupno 6.572 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 6.169 kandidatov (6.183 leta 2019). K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 10.273 kandidatov (lani 10.395), izpitov se je na 142 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.649 kandidatov, od tega 7.682 dijakov in 967 ostalih.

Šolski center Šentjur

Spomladanski rok poklicne mature je potekal od 30. 5. 2020 do 23. 6. 2020, začenši s pisnim izpitom iz angleščine. Sledili so pisni izpit iz slovenščine, pisni izpit iz matematike ter pisni izpit iz strokovnih predmetov: kmetijstvo ter živilstvo in prehrana. Spomladanski izpitni rok se je nadaljeval še v mesecu juniju z ustnimi izpiti.

Na spomladanskem roku je od 40 kandidatov poklicno maturo uspešno opravilo 38 kandidatov (95 %), 2 kandidata nista bila uspešna (5 %). Povprečno število doseženih točk je bilo 15,34.

Izjemen uspeh –  22 od 23 možnih točk je dosegla ena dijakinja, kar pomeni, da je postala »zlata maturantka«.

Šolski center Rogaška Slatina

Na ŠC Rogaška Slatina so se razveselili visokega povprečnega števila točk, 100-odstotne uspešnosti in kar 5 zlatih maturantov.

K poklicni maturi je v spomladanskem roku 2020 pristopilo 25 dijakov, ki so zaključili izobraževanje v programu tehnik optik, in 11 dijakov iz programa tehnik steklarstva. Vsi so poklicno maturo uspešno opravili. Povprečno število točk, ki so jih dosegli, je 16,9 (od 23 možnih).

Maturitetno spričevalo s pohvalo so prejeli t. i. zlati maturanti – to so dijaki, ki so pri poklicni maturi dosegli 22 ali 23 točk. Zlati maturanti letošnje generacije so: Kim KobanMaša PliberšekSara KaučičMatej Miklavčič in Nejc Kraner, ki so s tem postali tudi prejemniki zlatih plaket Šolskega centra Rogaška Slatina. Fotografije s podelitve najdete tukaj.

Rezultati poklicne mature 2019 na nekaterih celjskih srednjih šolah:
Gimnazija Celje-Center

Poklicno maturo na GCC je letos opravljalo 93 dijakov. Od teh je bilo uspešnih 90 dijakov oz. 97 %. Povprečno število doseženih točk je bilo visokih 19,4.

GCC se lahko pohvali z 20 zlatimi maturanti, od teg 10 z vsemi 23 točkami. Letošnji zlati maturanti GCC-ja so: vse možne točke (23) so dosegli Martina Lenko, Eva Ocepek, Marija Rozoničnik, Aljaž Stropnik, Ana Zeme, Nives Žagar (vsi 4. a), Rebeka Govedič, Kaja Pešec (obe 4. h), Patricija Bele in Lara Strgaršek (obe 4. j), 22 točk pa Julija Atelšek, Maruša Kajzba (obe 4. a), Nina Gračner, Tjaša Gradišnik, Jovana Miladinović, Nika Muzel, Lucija Užmah (vse 4. h), Sara Bokal, Sara Korenjak in Tjaša Ravnikar (vse 4. j).

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC)
Poklicno maturo v spomladanskem izpitnem roku je na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije opravljalo 173 maturantk in maturantov. Uspešnih je bilo 168 dijakov oz. 97 %.

38 % maturantov je na poklicni maturi doseglo 18 točk ali več, s čimer so dosegli odličen uspeh. Pohvalijo se lahko tudi z 12 zlatimi maturanti, od katerih je eden dosegel vseh možnih 23 točk.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je iz programa SSI Gastronomija in turizem k poklicni maturi pristopilo 79 kandidatov. Uspešno jo je opravilo 74 ali 94%. Od tega so štirje dijaki dosegli izjemni učni uspeh na poklicni maturi, eden od teh z vsemi točkami.
V programu PTI Gastronomija pa je k poklicni maturi pristopilo 23 kandidatov. Uspešno jo je opravilo 15 ali 65%.

Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (ŠCC)

Na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje so bili dijaki na zaključnem izpitu in poklicni maturi zelo uspešni.

Na zaključni izpit je pristopilo vseh 22 dijakov zadnjega letnika v programu elektrikar. Vsi so izpit tudi uspešno opravili. Trije dijaki so prejeli spričevalo s pohvalo.

Poklicno maturo je opravljalo 115 dijakinj in dijakov programov elektrotehnik, kemijski tehnik in tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 113 oz. 98,3 %. Dva (en elektrotehnik, en tehnik računalništva) sta doseglas 22 od 23 točk in postala zlata maturanta. Vseh možnih 23 točk je doseglo 5 dijakov (en tehnik računalništva, štirje kemijski tehnik tehnik). Povprečno število osvojenih točk na letošnji poklicni maturi je bilo 17,4. Več podrobnosti tukaj.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Na letošnji poklicni maturi je bilo 37 kandidatov. Maturo je opravilo 70 % oz. 26 dijakov. Dijaki, ki niso opravili, so dijaki s pedagoškimi pogodbami.

Ena dijakinja je dosegla 22 točk in je postala zlata maturantka. En dijak je dosegel 21 točk in ena dijakinja 20 točk.

Povprečno število doseženih točk je bilo 16,10.

Na zaključnem izpitu pri programu cvetličar so imeli dve dijakinji z oceno odlično, torej sta opravili zaključni izpit s pohvalo.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (ŠCC)

V spomladanskem roku je k poklicni maturi pristopilo 76 dijakov, uspešnih je bilo 68 oz. 89 %. Imajo enega zlatega maturanta, to je Nejc Podkoritnik. V povprečju so bile na njihovi šoli ocene visoke, zato so z rezultati zadovoljni.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja so imeli tri zaključke izobraževanja: iskani in odlično usposobljeni dijaki poklicnih programov tesar in polagalec keramičnih oblog ter programa gradbeni tehnik, ki – z opravljenim strokovnim izpitom – po novem gradbenem zakonu izpolnjuje pogojem za vodjo del na gradbišču. Letos je šolanje končala tudi 12. generacija okoljevarstvenih tehnikov.

Zaključni izpit: Zaključni izpit so opravili dijaki srednjega poklicnega izobraževanja v programih: tesar (7), pečar – polagalec keramičnih oblog (6), zidar (2) ter dijaki nižjega poklicnega programa: pomočnik pri tehnologiji gradnje (9). Vsi so uspešno zaključili z izobraževanjem. Dijaka – tesarja: Blaž Lavbič in Tilen Peček sta zaključni izpit opravila z odličnim uspehom.

Poklicna matura: Poklicno maturo je opravljalo 44 dijakov – gradbenih tehnikov (22) in okoljevarstvenih tehnikov ( 22) – od 45 vpisanih v oba programa. Uspešno je zaključilo 39 dijakov. 10 dijakov je doseglo odličen uspeh. Povprečno doseženo število točk je 16,4. Nika Guček iz programa okoljevarstveni tehnik je zlata maturantka.

5. predmet: Uspešno opravljenega 5. oz. dodatnega predmeta (iz matematike ali angleščine) na splošni maturi veselili štirje dijaki. Vsi se bodo lahko vpisali na izbrane univerzitetni študijske programe.

Srednja zdravstvena šola Celje

Na Srednji zdravstveni šoli Celje je k poklicni maturi pristopilo 137 kandidatov programov Zdravstvena nega (vsi so bili uspešni  – torej 100%), 60 kandidatk Kozmetični tehnik (uspešnih je bilo 58, kar je 97%), 18 kandidatov programa Zdravstvena nega PTI (uspešnih je bilo 14, kar je 78%).

Skupaj je k poklicni maturi na Srednji zdravstveni šoli pristopilo 215 kandidatov, od tega 209 uspešnih, kar je 97%.

Vseh zlatih maturantov je bilo 18 (11+7). Sedem dijakov je doseglo vseh 23 točk.

Povprečna ocena v programu Zdravstvena nega je bila 16,38 v programu Kozmetični tehnik 15,34 .

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X