Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Koliko odpadkov ustvarijo gospodinjstva v občinah KiO?


Količina nastalih komunalnih odpadkov¹ se v Sloveniji iz leta v leto povečuje. Podatki kažejo, da se je količina teh med letom 2014 in 2018 v Sloveniji povečala za 15 % oz. 133.293 ton.

V občinah Kozjanskega in Obsotelja smo glede ustvarjanja odpadkov pod slovenskim povprečjem. Pridelamo namreč med 80 in 171 kilogramov komunalnih odpadkov manj od povprečnega Slovenca.

V Sloveniji se je količina vseh nastalih komunalnih odpadkov med leti 2014 in 2018 povečala za kar 15 % oz. 133.293 ton. V letih med 2014 in 2018 se je povečala tudi količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom. V nasprotju s tem trendom, pa se je količina odloženih komunalnih odpadkov² po letu 2015 drastično zmanjšala. Razlog za takšen zasuk tiči v spremembi zakonodaje, političnih instrumentih in vzpostavitvi centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, kar je povzročilo boljše ločeno zbiranje ter obdelava vseh mešanih komunalnih odpadkov pred njihovim odlaganjem ter posledično večji odstotek predelanih komunalnih odpadkov.

Koliko odpadkov ustvarimo v občinah KiO

Podobno letno povečevanje nastajanja komunalnih odpadkov med 2014 in 2018 beležimo tudi v občinah KiO, le da so naše občine praviloma krepko pod slovenskim povprečjem.

V osmih občinah Kozjanskega in Obsotelja letno namreč pridelamo veliko manj odpadkov v primerjavi s slovenskim povprečjem. Takšne podatke bi lahko interpretirali na vsaj dva načina. Po prvem podatki dodatno potrjujejo in dokazujejo trajnostno naravnanost kozjansko-obsoteljskih občin, ki so v zadnjih letih postale med bolj zaželjenimi trajnostnimi turističnimi destinacijami v Evropi. Po drugem, verjamemo manj verjetnem, pa bi lahko to tudi pomenilo – ob predpostavki, da imajo potrošniki v naših občinah podobne navade kot povprečen Slovenec – , da del odpadkov pristane tudi tam, kjer jim ni mesto, denimo v naravi.

Kakorkoli, po podatkih SURS-a je še najbližje slovenskemu povprečju med vsemi občinami KiO Šentjur, kjer ustvarijo 415 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je še vedno 80 kg (16 %) manj od slovenskega povprečja, ki znaša 495 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Vse ostale občine KiO ustvarijo manj kot 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oz. med 100 in 171 kilogrami komunalnih odpadkov manj. Še najmanj v občini Rogatec, kjer jih povprečen občan ustvari 324 kg.

Kot je razvidno na spodnji tabeli pa zgolj ena običa, v zgolj eni kategoriji, presega slovensko povprečje. V Šentjurju namreč ustvarijo 30 kg odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca, slovensko povprečje pa je 28 kg na prebivalca.

Količine nastalih, zbranih in odloženih komunalnih odpadkov (tone):

2014 2015 2016 2017 2018
Nastali komunalni odpadki (tone) Nastali komunalni odpadki (tone) Nastali komunalni odpadki (tone) Nastali komunalni odpadki (tone) Nastali komunalni odpadki (tone)
Bistrica ob Sotli 381 443 459 486 531
Dobje 305 301 296 333 341
Kozje 881 988 1.028 1.060 1.105
Podčetrtek 838 1.030 1.066 1.182 1.256
Rogaška Slatina 3.937 3.975 4.194 4.318 4.377
Rogatec 783 890 928 998 987
Šentjur 6.893 7.352 7.303 7.957 7.906
Šmarje pri Jelšah 3.231 3.723 3.896 4.000 4.056
2018 Nastali komunalni odpadki (tone) Nastali komunalni odpadki kg/prebivalca Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom kg/prebivalca Odloženi komunalni odpadki (tone) Odloženi komunalni odpadki kg/prebivalca
SLOVENIJA 1.025.001 495 747.535 361 57.276 28
Bistrica ob Sotli 531 393 350 259 35 26
Dobje 341 354 212 220 22 23
Kozje 1.105 362 697 229 70 23
Podčetrtek 1.256 369 799 235 80 23
Rogaška Slatina 4.377 395 2.893 261 279 25
Rogatec 987 324 579 190 57 19
Šentjur 7.906 415 5.355 281 574 30
Šmarje pri Jelšah 4.056 395 2.679 261 268 26

¹ Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.

² Komunalni odpadki, odloženi na urejenih komunalnih odlagališčih.

B.S., vir: SURS