Kako je koronavirusna situacija prizadela Kozjansko in Obsotelje v primerjavi z vso Slovenijo

9. 6. 2020 18:12

V nedavnem članku smo na Kozjansko.info predstavili rezultate naše ankete o tem, koliko sodelujočih se je srečalo s koronavirusom, kako disciplinirano so sledili ukrepom, kako jih je situacija prizadela v smislu delovnega procesa in tako naprej.

Tokrat izpostavljamo nekaj primerjav med situacijo na našem območju in tisto v vsej Sloveniji. Ob naši anketi s 329 sodelujočimi v primerjavo vključujemo anketo Valicona, ki skozi čas meri podobne parametre glede koronavirusne krize, kot smo jih tudi mi v naši anketi.

Kako množično smo se prebivalci občin Kozjanskega in Obsotelja srečali z boleznijo COVID-19 glede na prebivalce vse Slovenije? Pravzaprav na presenetljivo podoben način. Zgolj 2 odstotka sta  bolezen odkrila pri sebi, v ožjem socialnem okolju 15 % na KiO in 8 % v Sloveniji, v širšem socialnem okolju je odstotek precej enak, medtem ko nikogar, ki bi bil okužen s koronavirusom ne pozna slaba polovica vseh sodelujočih s KiO in dobra polovica sodelujočih z celotne Slovenije.

Primerjajoč po občinah pri tem izstopata Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah. V prvi občini je bilo 5 % sodelujočih okuženih (iz Šmarja 2,6 % sodelujočih), dodatna četrtina v obeh občinah pozna okužene med družino in prijatelji, zgolj 35 % sodelujočih občanov Rogaške in 18 % občanov Šmarja pa ne pozna nikogar, ki bi se srečal z okužbo. Vzorec po občinah je sicer relativno majhen in zato ni reprezentativen.

Več dela, manj dela, čakanje, izguba službe …

Še eno enako vprašanje smo v naši anketi prebivalcem Kozjanskega in Obsotelja zastavili, kot ga je Valicon anketirancem na vzorcu celotne Slovenije. In sicer o njihovem delovnem statusu v času koronavirusne krize.

Tretjina sodelujočih z območja občin KiO je v anketi označila, da je njihov obseg dela v koronavirusni krizi večji kot prej. Enako velja za četrtino sodelujočih na ravni vse Slovenije. Naslednja tretjina sodelujočih KiO je imela enak obseg dela, tako pa polovica anketirancev iz vse Slovenije. Drugi odstotki so relativno mahni. Zaposlitev je denimo izgubilo 5 % sodelujočih na KiO in 4 % sodelujočih na ravni Slovenije. 6 % na KiO jih je bilo v bolniški, na ravni Slovenije pa 3 odstotke.

Župani so se izkazali

Kot smo pisali že v prejšnjem prispevku, so bili prebivalci Kozjansega in Obsotelja na splošno zadovoljni z ukrepanjem lokalnih oblasti, oziroma svojih županov. Četrtina sodelujočih je bila z ukrepanjem županov zelo zadovoljnih in nadaljnja tretjina zadovoljnih. Nezadovoljnih je bila zgolj dobra desetina, zelo nezadovoljnih pa 9 odstotkov.

Največ zadovoljstva so v naši anketi izražali občani Šmarja pri Jelšah.Kar 60 % jih je bilo z ukrepanjem župana Matije Čakša zelo zadovoljnih, nadaljnjih 24 % pa zadovoljnih. Nezadovoljnih, oziroma zelo nezadovoljnih jih je bila zgolj desetina.

Še največ opozicije ima z nezadovoljneži župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič; 40 % anketirancev je bilo z ukrepanjem lokalnih oblasti nezadovoljnih (21:19). Slaba polovica je odgovorila z “nekaj srednjega”, 14 % pa je bilo zadovoljnih, oziroma zelo zadovoljnih (7:7).

Odnos do petkovega kolesarjenja

Zanimivo je, da je iz med sodelujočimi občani Rogaške Slatine tudi največ tistih, ki podpirajo proteste proti Janševi vladi (49 % za, 37 % proti). Največji delež tistih, ki ne podpira protestov, je bilo med anketiranci iz občine Šentjur (39 % za, 46 % proti). Najbolj vseeno pa je, glede na delež sodelujočih, občanom Šmarja pri Jelšah (31 % podpira, 33% ne podpira, 36 % jim je vseeno).

Kot smo že poročali, so se naši anketiranci glede kolesarskih protestov razdelili v skoraj tri enake skupine. 38 % jih proteste podpira, 36 % jim nasprotuje, 26 % je vseeno.

R. Č.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 0,603 seconds.