Anketa, ki oriše razširjenost koronavirusa v naših krajih in zadovoljstvo z ukrepanjem odgovornih

2. 6. 2020 1:33

Nedavna nacionalna raziskava je ugotovila, da je bilo v Sloveniji s koronavirusom okuženih 2-4 % prebivalstva. Po anketi na Kozjansko.info pa bi lahko sklepali, da je na območju osmih občin Kozjansko-obsoteljskega ta odstotek primerljiv ali celo nekoliko višji od državnega povprečja.

Sodelujoči so tudi izrazili visoko disciplino glede spoštovanja predpisanih ukrepov, pa tudi koristnost mega-korona paketov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu ter relativno zadovoljstvo z ukrepanjem državne in lokalne oblasti.

V današnjem prvem članku o rezultatih naše ankete bomo komentirali skupne podatke. V člankih, ki bodo sledili v naslednjih dneh, pa bomo naredili še nekaj primerjav po občinah in tudi primerjave o prizadetosti območja s koronavirusom glede na stanje v celotni državi.

Skoraj polovica prebivalcev Kozjansko-obsoteljskega od 329, ki so sodelovali v anketi na Kozjansko.info, ne pozna nikogar, ki bi bil okužen s koronavirusom. Okužbo je sicer potrdilo 2 odstotka anketirancev. Nadaljnjih 15 odstotkov ve za okužene v njihovem ožjem socialnem okolju, 37 % pa v širšem okolju, med znanci in sokrajani

 

 

 

 

Tako v občini Šmarje pri Jelšah kot v drugih občinah KiO nam je širjenje koronavirusa uspelo učinkovito zajeziti. Zato ne čudi podatek, da se je skoraj  60 odstotkov vprašanih povsem držalo ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, nadaljnjih 37 odstotkov pa večinoma.

Zgolj 4 odstotke vprašanih je dejalo, da so se ukrepov držali ta in tam ali sploh ne.

 

 

 

 

 

 

Kar se tiče koristnosti mega protikorona paketov, ki jih sprejema Janševa vlada, jih petina vprašanih opredeljuje za zelo koristne, “do neke mere koristni” pa so bili nadaljnji dobri polovici vprašanih.

Šestnajst odstotkov sodelujočih pravi, da so bili ukrepi zanje v glavnem nekoristni, desetina pa jih je doživela kot povsem nekoristne.

 

 

 

 

Opredelitev do koristnosti protikorona paketov za blažitev gospodarsko-socialne situacije bi lahko na grobo preslikali tudi na odgovore o tem, kako so anketiranci zadovoljni z ukrepanjem državnih in lokalnih oblasti.

Na splošno so z ukrepanjem svojih županov bolj zadovoljni kot z ukrepanjem vlade. Kljub vsemu zadovoljstvo nad ukrepanjem državnih oblasti izraža 43 % vprašanih, zgolj 18 % pa izraža nezadovoljstvo. Z ukrepanjem lokalnih oblasti pa je zadovoljnih 58 % vprašanih, nezadovoljnih pa petina.

Na povabilo k sodelovanju v anketi se je odzvalo 329 bralcev Kozjansko.info. Anketni vzorec ni reprezentativen za celotno območje

Glede protivladnih protestov anketiranci razklani

Na koncu nas je zanimalo še ali sodelujoči v naši anketi podpirajo proteste proti Janševi vladi. Pritrdilno je odgovorilo 118 sodelujočih, točno toliko pa jih protestov ne podpira. Dobri četrtini, oziroma 85 % sodelujočih pa je glede tega povsem vseeno.

 

V naslednjih dneh bomo pogledali še opredeljevanje glede zgornjih vprašanj po občinah in potegnili nekatere primerjave s situacijo v celotni državi.

R. Č.

 

 

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X