Prenos nedeljske sv. maše v živo iz župnije Šmarje ob 9h ter video posnetki s Ponikve, Rog. Slatine in Sv. Petra pod Sv. gorami

3. 5. 2020 0:06

Tudi 5. velikonočno nedeljo boste na Kozjansko.info lahko v živo spremljali sv. mašo iz cerkve Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah, v posnetkih pa še maše iz treh župnij Kozjanskega in Obsotelja. Ogledate si lahko maše v župnijah  Ponikva, Rog. Slatina in Sv. Peter pod Sv. gorami

Video posnetek maše iz Šmarja:

(vstavljen bo ob začetku prenosa, za osvežitev kliknite F5)

https://www.facebook.com/Obnova-%C5%BEupnijske-cerkve-%C5%A0marje-pri-Jel%C5%A1ah-503927433280805/

Na zgornji povezavi lahko vsak dan sledite tudi video šmarnicam – kratkim filmčkom, ki jih v namene šmarnične pobožnosti snemajo v šmarski župniji.

Video posnetek maše s Ponikve:

Video prenos maše iz Rogaške Slatine ob 9:30 na spodnji povezavi:

Video prenos maše iz župnije Sv. Peter pod Sv. gorami ob 17h:

https://www.facebook.com/damjan.kejzar.1

S ponedeljkom bo ponovno mogoč obisk svetih maš v cerkvah.

Pod naslednjimi pogoji:

Klopi v šmarski cerkvi so razmaknjene na zahtevano razdaljo ...
Klopi v šmarski cerkvi so razmaknjene na zahtevano razdaljo …

1. Udeležba sv. maše: Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

2. Razkuževanje rok: Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilom, ki ga bo zagotovila župnija. V cerkvi mora vsak vernik nositi ustrezno zaščitno masko oz. drugo primerno zaščito.

3. Sedenje v klopeh: Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.

4. Medsebojna razdalja: Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.

5. Prejem sv. obhajila: Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

6. Sodelovanje pri sveti maši: Sodelovanje bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje.

7. Petje med mašo: Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra.

8. Dolžnost nedeljske maše: Škofje ordinariji do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP).

9. Sobotna večerna sveta maša: Zaradi lažjega zagotavljanja vseh navodil glede svetih maš in lažje razporeditve vseh vernikov v cerkvi, bo v naši župniji tudi sobotna sveta maša od prihodnje sobote dalje obhajana kot nedeljska sveta maša. Tako bomo odslej imeli štiri nedeljske svete maše: v soboto zvečer ena in tako kot doslej v nedeljo tri.

10. Spovedovanje: Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.

11. Prvo sveto obhajilo ter sveta birma: Kakor kaže verouka v tem veroučnem letu ne bo mogoče izpeljati do konca. Tudi priprave na prvo sveto spoved, prvo sveto obhajilo in sveto birmo ne bodo izvedljive, zato je obhajanje teh zakramentov prestavljeno na jesenski čas.

12. Sveti krst: Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo, ter nosijo zaščitne maske.

13. Sveti zakon: Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

14. Bolniško maziljenje: Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

15. Cerkveni pogreb: Pogrebni obred je dovoljen in se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana v cerkvi. Zato predlagamo, da se najprej daruje pogrebna sveta maša h kateri lahko pride več ljudi, temu pa sledi pogrebni obred ob navzočnosti najožjih sorodnikov.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X