Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Nov most tudi v Kamni gorci

Občina Rogaška Slatina je potem, ko so lanska neurja pustila posledice tudi na propustu preko Dreveniškega potoka, v Kamni gorci zgradila nov most. 

Neurja in obilne padavine so v lanskem letu v Občini Rogaška Slatina povzročile veliko škode tudi na cestni in komunalni infrastrukturi. Posledice so bile vidne tudi na propustu preko Dreveniškega potoka v Kamni gorci. Občina Rogaška Slatina je v sled tega naročila projektno dokumentacijo in obnovo propusta uvrstila v prioritetni program.

Tako so v letošnjem letu obstoječe dotrajane betonske cevi, ki so bile premalo dimenzionirane, v celoti nadomeščene z armirano betonskimi elementi v velikosti 2×2 metra.

Novi most je širine 3,5 metra in opremljen z zaščitnimi ograjami. Zaradi kvalitetnejšega pretoka pa je v dolžni osemdesetih metrov dvignjena niveleta občinske ceste, kar je posledično zahtevalo tudi njeno sanacijo. Celotna investicija, ki jo je izvedlo podjetje Gradnje Tadina, je veljala 25.000,00 evrov. Sredstva je občina zagotovila v proračunu.

Naročnica: Občina Rogaška Slatina