Prvi javni poziv LAS “Od Pohorja do Bohorja” za leto 2020

23. 3. 2020 8:06

1. javni poziv LAS “Od Pohorja do Bohorja” za leto 2020 za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2020 za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je podaljšan do 15. 5. 2020 do 12.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij na upravičenem območju, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR. Upravičene operacije bodo sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij znaša do 691.570,53 €.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85 %.

Vodilni partner LAS bo organiziral dve informativni delavnici, na katerih bo predstavljen javni poziv: sreda, 12.2.2020, ob 11.00, Slovenske Konjice, Christianina soba v dvorcu Trebnik, četrtek, 13.2.2020, ob 11.00, Šentjur, sejna soba Razvojne agencije Kozjansko.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03/ 747 13 02, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.

Več na https://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1/

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X