Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Kozjanskem parku pričeli izvajati projekt LIFE AMPHICON


nizinski-urhdk

Z začetkom leta 2020 so v Kozjanskem parku pričeli izvajati projekt LIFE AMPHICON (Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov – AMPHIbiaONservation and habitat restoration LIFE18 NAT/SI/000711).

V projektu sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov osrednji cilj je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet). Ciljne vrste so nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste s Priloge II Direktive o habitatih, za katere so razglašena Natura 2000 območja, kjer se bo projekt izvajal.

jovsimokrotni-travnikidusan-k

19. in 20. februarja bodo slovenski partnerji projekta gostili partnerje iz tujine in sicer iz Danske in Nemčije. Dvodnevno strokovno srečanje bo namenjeno terenskemu ogledu Jovsov, Radenskega polja in Ljubljanskega barja. Prvi dan srečanja bo namenjen ogledu Kozjanskega parka in predvsem zemljišč na območju Jovsov, kjer bodo vzpostavljeni novi vodni habitati za nižinskega urha. Strokovna izmenjava informacij glede metod dela in vzpostavitve »breeding centra« (vzrejne postaje) za nižinskega urha so glavni namen tega srečanja.

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija, namenjen pa je podpori ukrepom na področju varovanja okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.