Svet za preventivo in varnost prometa o več ukrepih na šentjurskih cestah

14. 1. 2020 11:10

V sredo, 8. januarja, so se sestali predstavniki Sveta za preventivo in varnost prometa Občine Šentjur. Opravili so pregled stanja prometne varnosti, glede na ocene pa so sprejeli več sklepov in predlogov ukrepov za izboljšanje, vezanih predvsem na tranzitni promet v središču mesta.

Svetu za preventivo in varnost prometa Občine Šentjur od lanskega predseduje Stanislav Veniger, sestavljajo pa ga še predstavniki PP Šentjur, Skupne službe urejanja prometa, občinskih strokovnih služb, VOC Celje (vzdrževanje in obnova cest), zdravstvenega doma, rdečega križa, vrtca in šentjurskih osnovnih šol, kluba starodobnikov in društva prijateljev mladine.

Na prvi redni seji, ki jo je sklical župan mag. Marko Diaci, so se seznanili s stanjem prometne varnosti. Analizo poslabšanja varnosti cestnega prometa na Šentjurskem v letu 2019, ki jo je podal pomočnik komandirja PP Šentjur Bojan Šipek iz PP Šentjur. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da je v lanskem letu v prometnih nesrečah na cestah območja šentjurske policijske postaje umrlo kar sedem udeležencev.

Novi prikazovalniki hitrosti in apel za zmanjšanje tovornega tranzitnega prometa

Med sklepi sveta sta pobudi za postavitev dodatnih prikazovalnikov hitrosti. Enega naj bi postavili ob Cesti Kozjanskega odreda v Črnolici, kjer poteka šolska pot, v bližini avtobusne postaje in prehoda za pešce. Na Direkcijo RS za infrastrukturo pa bo naslovljena pobuda za postavitev stalnega prikazovalnika na regionalni cesti v Kostrivnici (cesta proti Planini pri Sevnici).

Svet je na svoji seji soglasno tudi sklenil, da podpira prepoved tranzitnega tovornega prometa skozi Šentjur in po glavni cesti II. reda ter se zavzema za popolno preusmeritev tranzitnega tovornega prometa na avtocesto, saj zaradi preobremenitve obstoječih cest prihaja do nevarnih situacij v prometu in posledično do izrazitega poslabšanja varnosti na naših cestah.

Kot je znano, si Občina Šentjur že dalj časa prizadeva za omenjeni ukrep, na to temo pa je poleg opozorilnih dopisov in apelov pripravila tudi več srečanj s predstavniki DRSI ter DARS. Kratkotrajna prepoved tranzita tovornega prometa skozi Šentjur v poletju 2019 je prinesla bistveno izboljšanje stanja v prometu in obremenjenosti središča z onesnaženjem in zastoji, vendar je izredni ukrep, ki omogoča izjeme, zatem ponovno vzpostavil prejšnje stanje.

Poleg naštetega je svet na sredini seji sprejel tudi sklep za apel DRSI k čimprejšnji izgradnji pločnika ob regionalni cesti od Šentjurja proti pomožnemu igrišču ter krožišča v neposredni bližini Osnovne šole Franja Malgaja, s čimer bi izboljšali prometno varnost vseh udeležencev cestnega prometa v navedenem območju. Projektno dokumentacijo za izgradnjo krožišča pri OŠ Franja Malgaja z izvedbo podhoda do športnega parka ter tretjega zavijalnega pasu na Pešnico je občina že pripravila in s strani države se v najkrajšem možnem času pričakuje izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca del. Za pločnik ob regionalni cesti od trgovine Kea do pomožnega igrišča pa bo občina naročila projektno dokumentacijo.

Sicer pa Svet za preventivo in varnost Občine Šentjur tudi ugotavlja da je dolgoročna rešitev omenjene problematike za s prometom preobremenjeno središče mesta izgradnja navezovalne ceste Dramlje – Šentjur in preusmeritev tranzitnega prometa nanjo. Na DRSI bodo zato naslovili tudi pobudo po čimprejšnjem pričetku izgradnje ceste.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X