Občina Rogaška Slatina izvedla sanacijska dela po neurjih in sanirala vodotoke

31. 1. 2020 13:10

 

rogaska slatina grbObčina Rogaška Slatina je po lanskih hudih neurjih aktivno pristopila k reševanju poplavne ogroženosti.

V sklopu tega so tako v zadnjih mesecih izvedla vrsto sanacijskih del v skupni vrednosti 200 tisoč evrov.

Sanacija vodotokov

Pred zaključkom leta 2019 je Občina Rogaška Slatina v sodelovanju z Direkcijo za vode Republike Slovenije izvedla dve obsežni sanaciji potokov, ki sta zajemali posek odvečne zarasti, čiščenje naplavin iz strug potokov, ureditev brežin potokov in odpravo posledic neurij s sanacijo kamnitih oblog.

V tem sklopu sta bili izvedeni sanaciji potoka Negojščica v Žiberniku v vrednosti 25.000 EUR in sanacija potoka Ločnica na odseku med Ulico XIV. divizije in Drogo Kolinsko (nalivalnico) v vrednosti 20.000 EUR.

S temi ukrepi občina nadaljuje s čiščenjem in sanacijami lokalnih potokov za zagotavljanje boljše
pretočnosti in varnosti pred morebitnimi poplavami.

Izvedene sanacije po hudih neurjih

V letu 2019 sta Občino Rogaška Slatina prizadeli dve večji neurji s poplavami, vetrom in točo. Prvo neurje je občino prizadelo 22. in 23. junija 2019 in povzročilo naslednjo škodo:

 • Škoda na javnih cestah: 73.000 EUR
 • Škoda na vodotokih: 218.000 EUR
 • Skupna škoda: 291.000 EUR.

Naslednje neurje pa je občino ponovno prizadelo že 7. in 8. julija 2019 in povzročilo naslednjo škodo:

 • Škoda na kmetijskih zemljiščih: 115.800 EUR
 • Delna škoda na objektih: 157.700 EUR
 • Škoda na javnih cestah: 211.900 EUR
 • Škoda na vodotokih: 320.100 EUR
 • Škoda na gozdnih cestah: 27.300 EUR
 • Skupna škoda: 832.800 EUR.

Tako je skupna škoda po obeh neurjih v občini znašala kar 1.123.800 EUR.

V okviru nujnih sanacijskih del je občina izvedla več sanacij v skupni višini 153.000 EUR, po sklopih:

 • čiščenje in sanacije lokalnih cest ter javnih poti (55.500 EUR)
 • sanacije komunalne infrastrukture (30.000 EUR)
 • sanacija plazov in usadov (57.500 EUR)

Za obe neurji je bila Občina Rogaška Slatina pozvana s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, da popiše nastalo škodo in jo vnese v spletno aplikacijo AJDA, kar je predpogoj za začetek postopka, s katerim se Vlada RS seznani, sprejme in potrdi Program odprave posledic škode, v kolikor le-ta preseže 0,3 promile državnega proračuna, kar je bilo v primerih omenjenih neurij izpolnjeno.

Tako sta bila na Vladi RS sprejeta dva Programa odprave posledic škode, po katerih bo skladno z zakonodajo o odpravi posledic škode možno refundirati sredstva, ki so bila vložena v sanacije, vendar ne prej kot v roku enega leta po nastanku škode, se pravi v drugi polovici leta 2020.

foto: PGD Steklarna Rogaška Slatina – lansko julijsko neurje v Rogaški Slatini

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X