Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Za Podčetrtek je 2019 zelo uspešno leto, veliko se obeta tudi v 2020


V torek, na novinarski konferenci v Minoritskem samostanu Olimje, so župan Peter Misja, direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja, in direktor Term Olimia Florjan Vasle, povzeli delo v lanskem letu in napovedali, kaj se obeta v prihodnjem.

img_2861-custom

Turistična destinacija Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje

V Turistični destinaciji Podčetrtek so zelo zadovoljni z napredkom v letošnjem letu. Nočitev je bilo preko 400.000, največ seveda v Termah Olimia.  Prejeli so tudi nagrado EDEN 2019 za destinacijo odličnosti, ki zelo pripomore k promociji. Uvrščeni so bili tudi med top 100 trajnostnih destinacij na svetu. Uspešno je bilo tudi trženje, z vložki 175.000€ so vzpobudili več kot 50% rast prodaje turističnih paketov doživetij. Skratka, sami presežki.

Načrti za naslednje leto

V letu 2020 se bodo prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, ki spodbuja digitalizacijo kulturne dediščine. Še naprej bodo vlagali v digitalno oglaševanje (letos so posneli 11 promocijskih videoposnetkov). Zvrstilo se bo tudi mnogo velikih dogodkov, ki so vedno odlično obiskani. Za naslednje leto so še povečali načrte za rast prihodkov, in sicer še za 50%

Občina Podčetrtek

Občina z naložbami vzpodbuja razvoj turizma že vrsto let, ob tem pa se ne zadolžuje. Tako je bilo tudi letos.  Najpomembnejša pridobitev je Stolp zdravja in veselja na Rudnici, ki privablja mnoge pohodnike. Velik korak k oživitvi Vonarskega jezera je bila tudi obnovljena zapornica na bodočem jezeru. Uredili so tudi Emine tematske poti, označili pa še druge poti. Obnovili so veliko cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki so za turistično ponudbo ključne. V projektu Urbano Obsotelje pa so postavili tudi fitnes v naravi in učilnico na prostem.

Poleg turizma se je občina kot vsako leto zavzemala tudi za ljudi in njihov življenjski standard. Ena izmed takšnih naložb je bila pridobitev Pediatrične ambulante. Ker imajo rast prebivalstva veliko vlagajo tudi v obe šole in vrtca.

Prihodnost

Za naslednje leto imajo načrtovano izgradnjo čistilne naprave, načrtujejo pa tudi nov dom upokojencev in nujne medicinske pomoči. Obeta se tudi nadaljnja sanacija knjižnice in stare šole, hkrati pa tudi vlaganja v šolo nasploh. Še naprej bodo vlagali tudi v cestno infrastrukturo. Dolgoročna projekta sta tudi ureditev gradu Podčetrtek in oživitev Vonarskega jezera.

Terme Olimia

img_2857-customTudi Terme Olimia imajo za sabo izjemno uspešno leto. Število nočitev so povečali za 5,4%, število kopalcev pa za 4%. Prihodke so prav tako povečali za več kot 10%. Glede investicij je bilo letos bolj mirno leto, čeprav so vseeno  obnovili zadnjo teraso v Orhideliji0, dodali tobogan GreenGo v Aqualuni, v Termah Tuhelj pa so zgradili prvo fazo pet zvezdičnega kampa.

Nujne investicije

V prihodnjem letu bodo gradili investicije, ki ne bodo prinesle direktnih prihodkov, a so za nemoteno delovanje nujne. Gre za širitev restavracije, kuhinje in prostorov za ohlajanje hotela Breza, širitev kotlovnice,  izgradnja dodatnih parkirnih prostorov, prizadevajo pa si tudi izgradnjo stanovanj za zaposlene, ki bi tako imeli možnost dolgoročne nastanitve v kraju.

Izjave vseh omenjenih si lahko ogledate tudi v videoposnetku: