Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Kozjanskem parku letos za petino več obiskovalcev (foto)


kozjanski-park-leto-2019

V letošnjem letu je bilo v Kozjanskem parku zelo pestro. Skozi leto se je namreč zvrstilo mnogo raznovrstnih dogodkov.

Število obiskovalcev zavarovanega območja se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečalo za 19 %.

naravoslovni-tabor-suhi-travnik-na-vetrnikuNa podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini, konec oktobra 2018, je bila na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino, za leto 2018-2019 izbrana Občina Kozje, ki je kandidirala na izboru s projektom: “Travniški sadovnjaki in krajina”, katere izvajalec je bil Javni zavod Kozjanski park. Izbrano delo je kandidiralo med predlogi iz 23 držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino in prejelo priznanje Sveta Evrope.

V Kozjanskem parku so se s travniškimi sadovnjaki začeli intenzivno in aktivno ukvarjati leta 1999, ko so se pridružili nacionalnemu projektu Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije in po popisu ornitofavne, ki so ga izvedli člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v letih 1998/99. Izkazalo se je, da je to območje eno najpomembnejših v državi za vrste ptic, ki so vezane na travniške sadovnjake.

????????????????????????????????????

V okviru projekta Life Naturaviva so oktobra odprli Grajsko pot Podsreda, ki v dolžini 2,5 km povezuje trg Podsreda z gradom Podsreda. Pot ima 14 točk in je označena s smernimi in dvojezičnimi slo-ang informacijskimi tablami ter številni animacijskimi elementi, kjer lahko obiskovalci spoznajo izjemno biotsko pestrost in kulturno dediščino ob poti ter se preizkusijo o svojem znanju. Pot privablja številne obiskovalce.

Na gradu Podsreda so predstavili zbornik literarnih del osnovnošolcev zavarovanega območja, odprli razstavo udeležencev fotografskega natečaja “Kozjansko 2018”, odprli razstavo likovnih del učencev OŠ Podčetrtek, v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje so pripravili razstavo za mlajše obiskovalce »Herman Lisjak vódi po vôdi«, v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije sta razstavljala priznana steklarska mojstra Matjaž Bornšek in Zvone Drobnič, v okviru projekta LIFE NATURAVIVA so odprli razstavo »Magična narava« ter izvedli dve projekciji filmov pod grajskimi zvezdami.

V času poletnih šolskih počitnic so izvedli tri petdnevna izobraževanja za mlade varuhe narave, ki so se jih udeležili otroci stari od 6. do 14 let. V letošnjem letu je naziv mladi varuh narave pridobilo 67 otrok.

V okviru Mreže šol biosfernega območja je letos sodelovalo šest osnovnih šol: Bistrica ob Sotli, Kozje, Slivnica pri Celju, Podčetrtek, Lesično in Kumrovec(HR), ki so se udeležile treh skupnih raziskovalnih dni. Opazovali so sledi bobra ob reki Bistrici, pri OŠ Lesično so iskali pupke, zadnje raziskovanje je potekalo na Vetrniku, kjer so spoznavali rastline in živali suhih travnikov.

????????????????????????????????????

Že petindvajsetič zapovrstjo so izvedli Glasbeno poletje na gradu Podsreda. Glasbenih seminarjev se je v letošnjem letu udeležilo 56 udeležencev.

Po več letih so v sodelovanju z Visit Podčetrtek, občino Kozje in RASR na gradu Podsreda izvedli Grajski ŽIV ŽAV, ki je bil izredno dobro obiskan.

V mesecu septembru so na gradu Podsreda izvedli 7. Festival ekološke hrane katerega je letos spremljala Kuhinja na gradu Podsreda. Istega dne se je na gradu odvil prvi MAB dan – predstavitev biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Že dvajsetič so se s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka poklonili visokodebelnim travniškim sadovnjakom. 20. Praznik kozjanskega jabolka je simbolično potekal od 20. septembra do 20. oktobra.

zasaditev-drevoreda-ob-20-letnici-pkjV sejemskem delu Praznika kozjanskega jabolka se je na 155 stojnicah predstavilo 184 ponudnikov. Iz zavarovanega območja Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje se je predstavljajo kar 110 ponudnikov.

Novost v letošnjem letu je bila zasaditev drevored jablan na poti proti Čerčkovi domačiji. Simbolično so zasadili 20 jablan. Jablane je zasadilo 11 otrok iz trga Podsrede. Vsak otrok je torej boter eni od jablan s ciljem, da bodo skupaj s Kozjanski parkom skrbeli za njihovo rast in v jesenskem času obirali njihove plodove.

Praznika Kozjanskega jabolka se je udeležilo okoli 20.000 obiskovalcev.