Investicijske prioritete Občine Šmarje pri Jelšah: šole, ceste, skrb za starejše, varnost pred poplavami, šport in rekreacija …

21. 12. 2019 15:48

Dobro leto po izvolitvi novega župana Občine Šmarje pri Jelšah, Matije Čakša, so se strasti znotraj tekmujočih političnih skupin umirile, projekti Čakša in njegove ekipe pa na sejah občinskega sveta praviloma dobivajo soglasno podporo občinskih svetnikov.

Tako je bilo tudi s proračunom Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020, ki je bil soglasno potrjen na četrtkovi seji. Med 11,6 milijoni odhodkov je 40 % sredstev namenjenih za investicije. Nekatere večje med njimi je župan z občinsko ekipo predstavil na petkovi novinarski konferenci.

prenovljena-cesta-sladka-gora
Prenovljena cesta Nova vas – Sladka Gora

Investicije, izvedene v iztekajočem letu ter še posebej tiste, načrtovane za leto 2020, odsevajo prioritete Čakševega županovanja. Te gredo v smeri zagotavljanja kvalitetnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje, cestno in drugo mobilnost v občini, ugodne pogoje za šport in rekreacijo tako šolske mladine kot drugih občanov, varnost na poti v in iz šole, skrbi za starejše in drugo.

V minulem letu so v Občini Šmarje pri Jelšah obnovili lokalni cesti Nova vas – Sladka Gora in Cerovec-sv. Štefan ter sanirali plaza pri Vinskem vrhu in pri lokalni cesti Babna Reka – Strtenica. Začeli so s prvo fazo kanalizacije na Grobelnem, kjer je zaenkrat izgrajenega 767 metrov fekalnega kanala in nanj priključenih 28 hišnih priključkov. Energetsko so sanirali centralno Osnovno šolo v Šmarju, podružnične osnovne šole Šentvid, Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, staro šolo  in zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah. Tehnološko so obnovili kotlovnico pri šmarski knjižnici in toplotno postajo ter energetsko učinkovito razsvetljavo v telovadnici pri centralni OŠ.

Na področju protipoplavnih ukrepov je bil zgrajen prodni zadrževalnik na potoku pod sv. Barbaro v Šmarju pri Jelšah, preplasteno je bilo športno igrišče v Zibiki, občinska uprava se je preselila v nove prostore v obnovljen Šmarski hram. Družba Petrol je zaključila tudi prvo fazo plinifikacije občine, v sklopu katere je bilo zgrajenih 6.000 metrov plinovoda in okoli 40 priključkov.

V sklopu mednarodnega projekta In cultura veritas ( Interreg V-A Slovenija-Hrvaška) je bila obnovljena Skazova hiša, v Muzeju baroka je postavljen zaslon na dotik, vzpostavljena bo še aplikacija za štetje obiskovalcev. V začetku prihodnjega leta bodo postavljene štiri pametne klopi in turistomati v Šmarju pri Jelšah, Lembergu, na Sladki Gori in Tinskem. V okviru projekta Šmarski turistični preplet je bil vzpostavljen Kneippov park ob cesti za Dvor, v gozdu nad osnovno šolo je fit park, v teh dneh se gradi lesena drevesna hišica – opazovalnica. Zasajena so nova drevesa po principu keltskega horoskopa, vzpostavljena bo mobilna aplikacija o turistični ponudbi občine.

Od letos v Šmarju deluje projekt brezplačnih prevozov starejših občanov Prostofer, v okviru katerega je 9 prostoferjev do konca novembra opravilo 51 prevozov, skupaj prevozili 2.798 km

Investicije v letu 2020

Začela se bo prva faza izgradnje oskrbovanih stanovanj na lokaciji za Kulturnim domom Šmarje (območje Lorgerjeve domačije). Klik za povečavo
Začela se bo prva faza izgradnje oskrbovanih stanovanj na lokaciji za Kulturnim domom Šmarje (območje Lorgerjeve domačije). Klik za povečavo

V izvajanju je že projekt rekonstrukcije in dograditve kuhinje pri Osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah, kjer bo ob prenovljeni kuhinji v več fazah projekta osnovna šola dobila še tri nove učilnice in povečano zbornico. Podružnična osnovna šola Zibika bo dobila telovadnico, obnovljeno bo zunanje igrišče pri Osnovni šoli Kristan vrh.

V Šmarju se bodo končno začela graditi dolgo načrtovana oskrbovana stanovanja. V prvi fazi bo porušena Lorgerjeva domačija in prestavljen potok. Konec 2020 bodo, skupaj s stanovanjskim skladom, začeli z gradnjo dveh objektov s po 15 oskrbovanimi stanovanji, ki bodo uporabnikom na voljo v prvi polovici leta 1922. Za tretji blok bodo iskali javno-zasebno partnerstvo ali evropsko sofinanciranje.

Nova cesta do Osnovne šole Šmarje, pločnik v Dvor …
soseska-dobrava-nacrt
Načrt izgradnje soseske Dobrava: v prvi fazi do leta 2021 povezovalna cesta na Osnovno šolo, nato pa bodo na voljo tudi parcele za gradnjo stanovanjskih hiš, nižje pa bo zgrajenih tudi nekaj blokov (klik za povečavo)

V osrčju Šmarja se končno začenja graditi načrtovana stanovanjska soseska Dobrava pod šmarsko osnovno šolo.

Začenja se s povezovalno cesto na šolo od Kolodvorske ulice, Grajskega loga in Dvora na Vegovo ulico pri PŠ. Hkrati bo nova cesta služila kot začasna obvozna cesta v času ureditve križišča v centru Šmarja pri Kašči na glavni  Šentjur–Mestinje.

V 2020 načrtujejo odkup potrebnih zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z izgradnjo bi začeli v 2021, če bo v proračunu sredstva zagotovila tudi država.

Šolska in tudi priljubljena sprehajalna pot med Šmarjem in Dvorom dobiva nadaljevanje izgradnje pločnika v Dvor v skupni dolžini 780 metrov.

Zaradi plazovitega območja tudi v letu 2020 ne bo šlo brez sanacije najbolj nevarnih plazov. V načrtu je sanacija na javnih poteh Orehovec–Bizjak in Spodnje Lekmarje, ki sta se sprožila v neurju junija letos. Pri domačiji Bizjak plaz ogroža 400 m ceste, v Spodnjem Lekmarju pa poleg ceste še elektrovode in transformatorsko postajo. Pri tem računajo na sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor.

Levo dograditev kuhinje pri OŠ Šmarje in desno nova telovadnica pri OŠ Zibika
Levo dograditev kuhinje pri OŠ Šmarje in desno nova telovadnica pri OŠ Zibika

V načrtu je še, z različnimi državnimi organi, še nekaj drugih investicij, kot je ukinitev 9 nivojskih prihodov od Mestinja do Stranja z izgradnjo povezovanje ceste, ter tudi začetek načrtovanja prenove dela lokalne ceste med Loko pri Žusmu in Gorico pri Slivnici, ki teče po območju Občine Šmarje pri Jelšah

Čakš v novi vlogi zadovoljen

Župan Matija Čakš je ob koncu novinarske konference še poudaril, da se po letu županovanja počuti odlično. Izjemno je zadovoljen s konstruktivnim pristopom vseh občinskih svetnikov, ki s svojimi idejami in konstruktivnimi predlogi pomembno prispevajo k skupnemu dobremu v šmarski občini. Še posebej pa je izpostavil vlogo marljive občinske ekipe na čelu z novo direktorico občinske uprave Patricijo Goručan, ki operativno skrbijo za načrtovanje in izvedbo zastavljenih projektov.

Župan Čakš je pripravil tudi posebno video voščilo vsem občankam in občanom Občine, ki pa bo na Kozjansko.info objavljeno v tradicionalnih voščilih županov Kozanskega in Obsotelja v dnevih tik pred božičem.

R. Č.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X