V Šmarju pri Jelšah začeli z izvedbo protipoplavnih ukrepov (foto)

12. 11. 2019 19:01

prodni-zadrzevalnik-smarje001

V občini Šmarje pri Jelšah so se začeli izvajati protipoplavni ukrepi. Nivo Eko tako že gradi prodni zadrževalnik, še letos pa bosta očiščena Šmarski in Bobovski potok.

Protipoplavni ukrepi bodo zaščitili območja Šmarja pri Jelšah, ki so bila najbolj prizadeta ob poletnih neurjih.

Denar za izvedbo ukrepov zagotavlja Direkcija Republike Slovenije za vode

prodni-zadrzevalnik-smarje003Gradnja manjšega prodnega zadrževalnika, katerega prostornina je 500 m³, bo končana predvidoma ta mesec. Funkcija zadrževalnika bo zadržati mulj, prod, vejevje in drugo gozdno zarast, kar naraščajoče vode običajno nosijo s seboj. Poleg tega bo prodni zadrževalnik lahko zadržal tudi nekaj vode ob manjših nalivih.

V sklopu zagotavljanja večje pretočnosti bo izvajalec del še ta mesec, oziroma takoj po pridobitvi soglasja Direkcije Republike Slovenije za vode, začel tudi s čiščenjem struge Šmarskega potoka skozi naselje, vključno s pritokom Dvorskega potoka do železniškega mosta, in strugo Bobovskega potoka na območju Belega. Na teh odsekih se je v strugah nabralo veliko nanosov, pretočnost pa ovira tudi bujna ali odmrla obrečna vegetacija.

Navedene aktivnosti so del izvedbe nujnih protipoplavnih ukrepov za zaščito območij v Šmarju pri Jelšah, ki so bila prizadeta ob letošnjih močnejših nalivih. Največ težav je povzročal potok izpod sv. Barbare, ki je hudourniškega značaja, saj ob sušnih obdobjih skoraj presahne, ob nalivih pa se struga hitro napolni in prestopi bregove. Dodatno težavo predstavlja tudi dejstvo, da je struga do Kulturnega doma Šmarje odprta, od tam pa je speljana po starem dotrajanem kanalu do Šmarskega potoka, v katerega se zliva pod mostom pri Mavrinu. Ker deroča voda s sabo prinese velike količine mulja, proda ter druge nesnage, je kanal postal praktično neprevoden za obilnejše vode. Obenem se je na nekaterih mestih deloma porušil tudi kamniti obok, kar onemogoča enostavno čiščenje kanala. V bližnji prihodnosti je zato v načrtu izgradnja novega kanala, za kar se projekti že pripravljajo.

prodni-zadrzevalnik-smarje002

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X