Obsotelje dobiva šest velikih vetrnic za elektriko

22. 10. 2019 19:38

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je v začetku avgusta izdal energetsko dovoljenje za izgradnjo vetrne elektrarne Rogatec na grebenu Maclja z vsemi spremljajočimi funkcionalnimi objekti in ureditvami (v nadaljevanju VE Rogatec).

Na grebenu Maclja bo postavljenih šest velikih vetrnih elektrarn visokih med 110 in 140 metrtov.

Investitor, Dravske elektrarne Maribor d.o.o., načrtuje na grebenu Maceljske gore, v mejnem območju občin Žetale in Rogatec ter z Republiko Hrvaško, postavitev šestih vetrnih agregatov nazivne moči vsakega do 3,6 MW oz. skupaj do 21,6 MW. Za primerjavo, nazivna moč Jedrske elektrarne Krško (JEK) je do 696 MW, TEŠ 6 pa do 600 MW. VE Rogatec bodo tako na dan zmožne proizvesti do približno 520 tisoč kwh, zmogljivost JEK-a pa je proizvodnja do približno 17 milijonov kwh na dan. Če povprečno slovensko gospodinjstvo porabi okoli 11 kwh na dan, bo torej VE Rogatec zadostoval za skoraj 50 tisoč gospodinjstev. Ob predpostavki, da povprečno slovensko gospodinjstvo po zadnjih podatkih šteje 2,46 člana pa pomeni, da bo VE Rogatec lahko oskrbel z elektriko čez 120 tisoč ljudi, kar je skoraj za celotno populacijo Maribora in Celja skupaj.

VE Rogatec je zasnovana kot zaključena celota glede na konfiguracijo terena in rezultate modelskih izračunov vetrnega potenciala. Vetrni agregati bodo povezani na razdelilno postajo VE Rogatec, od tam pa na srednjenapetostne zbiralnice v Rogaška Slatina.

Namestitev tehnološko izpopolnjenih vetrnih agregatov

Investitor načrtuje namestitev tehnološko izpopolnjenih vetrnih agregatov, tako glede okoljskih vplivov, kot glede izkoristka. Vsak vetrni agregat bo sestavljen iz temelja premera približno 25 metrov in stolpa višine med 110 in 140 metri, na katerega se namesti turbina z generatorjem in vso potrebno elektroniko. Premer rotorja bo med 125 in 145 metri.

Lokacije posameznih vetrnih agregatov so razporejene po grebenu, na ustreznih medsebojnih razdaljah (zemljevid spodaj). Zaradi čim manjših posegov v prostor je v času gradnje predviden samo en urejen gradbiščni prostor velikosti približno 50 x 20 metrov. Ob vsaki lokaciji gradnje vetrnega agregata so načrtovani potrebni manipulacijski prostori za različne faze gradnje in montaže. V času gradnje in montaže bo na vsaki lokaciji potrebna površina za gradnjo (okvirne velikosti 180 × 60 m) ter potrebni prostor (polmera do 75 m) za sestavljanje vetrne turbine, ki se v veliki meri prekriva z opredeljeno površino za gradnjo.

V času obratovanja VE Rogatec bo zasedba zemljišč veliko manjša. Od faze gradnje ostane dostopna cesta, približno 3 metre široki pas okoli stebrov za dostop za servisna vozila in utrjen plato velikosti pribl. 45 × 30 m. Celoten preostali prostor, ki bo potreben samo v času gradnje, bo tudi ustrezno saniran.

pve_rogatec_povzetek_za_javnost-page-002

vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
142 queries in 0,902 seconds.