Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Prvi šolski dan šolskega leta 2019/2020 v občinah KiO: skoraj 5 tisoč učencev in več kot 2 tisoč otrok v vrtcih


Otroci se po več kot dvomesečnem “dopustu” vračajo v šolske klopi. Predvsem je današnji dan poseben za generacijo otrok, rojeno po večini leta 2013, ki bo prvič prestopila šolski prag.

Letošnja generacija otrok v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah je še številčnejša od lanske. Šolsko leto torej pričenja številčno najmočnejša generacija otrok v zadnjih 15-ih letih.

V prvih šolskih dneh bodo tudi v občinah KiO organizirane akcije za večjo varnost šolarjev ob šolskih poteh skupaj s policijo in prostovoljci.

V začetku  šolskega leta 2019/2020 bo v vse slovenske vrtce vključenih več kot 87.000 otrok, slovenske osnovne šole pa bo obiskovalo 187.525 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prvič prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev.

Kaj kažejo številke za osnovne šole na našem območju?
Občina Bistrica ob Sotli:

V OŠ Bistrica ob Sotli je v šolskem letu 2019/2020 vpisanih 127 učencev, kar je 13 manj kot lani, ko je šolo obiskovalo 140 učencev. Letos OŠ Bistrica ob Sotli pozdravlja 7 prvošolcev. Število se je na lani, ko je bilo prvošolcev 13, skoraj prepolovilo. Učenci OŠ Bistrica ob Sotli bodo letos v šolo vstopali po novem stopnišču.

Enota vrtca Bistrica ob Sotli ima letos štiri oddelke, v katerih je septembra vpisanih 57 otrok. Od tega je 7 novincev. Ena skupina otrok ima igralnico pri Zdravstveni postaji v Bistrici ob Sotli, ostali so v vrtcu pri šoli. Tudi lani so imeli enako število skupin vendar z manj otroki na začetku šolskega leta. Bilo jih je namreč 51 otrok, na koncu leta pa 59.

Občina Dobje:

OŠ Dobje bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 118 učencev, en oddelek bo kombiniran. Šolski prag po prvič prestopilo 19 prvošolcev.

V vrtec Dobje je vpisanih 81 otrok, ki bodo razporejeni v 5 oddelkov.

Število otrok tako v šoli kot v vrtcu Dobje zadnji dve leti narašča.

Občina Kozje:

OŠ Lesično bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 112 učencev, ki bodo razporejeni v devet oddelkov. V prviem razredu bodo dobrodošlico zaželeli 12 prvošolcem. Skupno število učencev je za 3 večje kot lansko šolsko leto.

OŠ Kozje bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 113 učencev, kar je dva manj kot v lanskem letu. Imeli bodo devet samostojnih oddelkov, od teh bo en oddelek prvega razreda v katerega je vpisanih 9 prvošolcev.

Vrtec Zmajček Kozje bo v oddelkih vrtca 1. septembra imel 86 otrok, kar je pet več kot v enakem obdobju lani. Imeli dobo pet oddelkov.

Občina Podčetrtek:

Na OŠ Podčetrtek, skupaj s podružnično OŠ Pristava pri Mestinju in vrtcem Podčetrtek, pričakujejo 477 otrok.

V OŠ Podčetrtek imajo prvič po 15 letih vpisanih nad 300 učencev, šolo bosta namreč obiskovala 302 učenca.

Med njimi bodo pozdravili 33 prvošolcev, in sicer 24 v Podčetrtku in 9 v Pristavi pri Mestinju, poleg tega pa se je med poletnimi počitnicami na šolo prišolalo kar 11 učencev.

Na matični OŠ Podčetrtek bodo imeli 14 oddelkov, na podružnici Pristava pri Mestinju pa štiri. Otroci v vrtcu bodo v desetih oddelkih. Tako v šoli kot v vrtcu število otrok, glede na lani, narašča.

Občina Rogaška Slatina:

V šolskem letu 2019/2020 bo slatinske osnovne šole skupaj obiskovalo 997 učencev. Učencev je v primerjavi z lanskim letom nekoliko manj (6 učencev), v primerjavi s predpreteklim pa nekoliko več (13 učencev).

I. OŠ Rogaška Slatina bo obiskovalo 375 učencev (18 oddelkov), od tega bo 35 prvošolcev.

II. OŠ Rogaška Slatina pa 573 učencev (27 oddelkov), od tega bo 63 prvošolcev (50 na matični šoli, 10 na POŠ Kostrivnica in 3 na POŠ Sv. Florijan). V lanskem letu je bilo vpisanih šest prvošolčkov več kot letos. Lani je bilo na II. OŠ Rogaška slatina vpisanih skupaj pet učencev manj.

III. OŠ Rogaška Slatina – šolo s prilagojenim programom bo letos obiskovalo 49 učencev (5 oddelkov prilagojenega programa in 2 oddelka posebnega programa), od tega bodo šolski prag prvič prestopili trije prvošolci.

V Vrtec Rogaška Slatina je s 1. septembrom vpisanih 400 otrok v 24 oddelkih, kar je za dobre 3 % manj kot v preteklem letu. To pa posledično tudi pomeni, da je nekaj več prostih mesta za kasnejše vpise.

Občina Rogatec:

Osnovno šolo Rogatec bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 260 učencev v 15 oddelkih. Od tega bo 12 oddelkov s 225 učenci na matični šoli v Rogatcu, en oddelek z desetimi učenci v POŠ Dobovec in dva oddelka s 25 učenci v POŠ Donačka Gora. V osnovni šoli se število otrok v zadnjih letih vseskozi giblje okoli 260 učencev, vendar pa se znižuje število oddelkov.

šolske klopi bo letos v Občini Rogatec prvič sedlo 33 prvošolcev. Od tega bo matična šola Rogatec pozdravila 18 prvošolcev, 6 prvošolcev bo na POŠ Dobovec, 9 pa na POŠ Donačka Gora.

Vrtec Rogatec bo obiskovalo 121 otrok v sedmih oddelkih. Od tega bodo štirje oddelki v matičnem vrtcu Rogatec, en v POŠ Dobovec in dva v POŠ Donačka Gora.

Glede na lansko leto sta z novim šolskim letom v vrtec vpisana dva otroka manj, glede na šolsko leto 2015/2016 pa celo 12 otrok manj.

Občina Šentjur:

V Občini Šentjur bo v šest šol in štiri podružnične šole v prihajajočem šolskem letu vstopilo skupno 1.827 učencev, torej 26 več kot lani. Od tega bo prvič v šolske klopi sedla generacija 2013 s 177 prvošolci (20 manj kot lani). Statistika napoveduje, da bo naslednje leto generacija prvošolčkov večja, saj je bilo leta 2013 rojenih 187, leta 2014 rojenih 228.

OŠ Franja Malgaja Šentjur bo skupno obiskovalo 563 učencev, od tega 70 POŠ Blagovna. Matična šola ima 53, podružnica pa 13 vpisanih prvošolcev.

OŠ Hruševec Šentjur bo skupno obiskovalo 423 učencev, od tega 14 POŠ Kalobje. Matična šola ima vpisanih 30 prvošolcev, na Kalobju bodo trije prvošolčki.

OŠ Slivnica pri Celju ima skupno 276 učencev, od tega 22 na POŠ Loka in 22 na POŠ Prevorje. Prvošolcev bo skupno 22, od tega 5 v Loki in 5 na Prevorju.

OŠ Dramlje bo skupno obiskovalo 241 učencev (lani 234), od tega je vpisanih 25 prvošolcev (6 več kot lani).

OŠ Blaža Kocena Ponikva ima vpisanih skupno 199 učencev (5 manj kot lani), od tega bo 17 prvošolcev.

OŠ Planina pri Sevnici bo obiskovalo 125 šolarjev (5 več kot lani), od tega 14 prvošolcev (2 več kot lani).

Šolsko leto 2018-2019 Vrtec Šentjur pričenja z enajstimi enotami, 43 oddelki in vključenimi 765 otroki, od tega je 165 novincev, torej takih, ki v vrtec vstopajo prvič, ostalih je skupno 600.

Občina Šmarje pri Jelšah:

OŠ Šmarje pri Jelšah bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 986 učencev (centralno šolo 775, podružnice pa 211), ki so razporejeni v 50 oddelkov (32 na centralni šoli, 18 na podružnicah). Lani je imela šmarska šola 990 učencev.

Šolski prag bo prvič prestopilo 107 prvošolčkov, in sicer na centralni šoli 64 prvošolčkov (3 oddelki), POŠ Kristan Vrh 9 prvošolcev, POŠ Šentvid 11 prvošolcev, POŠ Mestinje 3 prvošolcev, POŠ Sveti Štefan 10 prvošolcev, POŠ Sladka Gora 5 prvošolcev in POŠ Zibika 5 prvošolcev.

Lani je bilo prvošolcev skupno nekoliko več, saj jih je bilo 123 oz. 16 več kot letos. Na vseh podružnicah je nekaj manj vpisa, izjema je le POŠ Sveti Štefan, kjer imajo letos 5 vpisanih prvošolcev več kot lani.

V JZ Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah imajo v 23 oddelkih trenutno vpisanih 417 otrok. Prostih je še 7 mest. 107 lanskih vrčevskih otrok je letos prestopilo prag osnovne šole, 72 otrok pa je novincev.

V dislociranih oddelkih Mestinje, Zibika in Kristan Vrh je po 19 otrok, na dislociranem oddelku Sladka Gora je 17 otrok, dislocirani enoti Sveti Štefan 30, dislocirana enota Šentvid pa ima vključenih 40 otrok.

V centralni enoti Sonček Šmarje je oblikovanih 10 oddelkov s 198 otroki, v enoti Livada v Šmarju pa je v petih oddelkih 82 otrok.

B.S.