Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Domovi za starejše na območju Kozjansko-Obsoteljskega popolnoma zasedeni. To so čakalne dobe …


V Sloveniji je petina prebivalcev starejših od 65 let. Leta 2055 naj bi bila v tej starostni skupini že kar tretjina vseh Slovenk in Slovencev.

Tudi na Celjskem je petina populacije starejše od 65 let. Od teh jih trenutno na takojšnjo namestitev v enem od domov za oskrbovanje starejših na Celjskem čaka 1345, evidentiranih aktivnih prošenj pa je kar 4581.

Vlada že nekaj let pripravlja zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi starejšim zagotovil dostojno starost in oskrbo, a sprejetje le tega je še daleč.

Ob bližajočemu se svetovnemu dnevu starejših, ki ga obeležujemo 1. oktobra, je stanje na tem področju v Sloveniji zaskrbljujoče. Domovi za oskrbovanje starejših se soočajo z dolgimi čakalnimi vrstami, starejši potrebni pomoči pa so postavljeni pred nemilost sistema. Vlada RS že namreč nekaj let usklajuje in pripravlja zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi starejšim omogočil dostojno starost s primernimi pokojninami in oskrbo, za katere so delali vse življenje. Tudi pod novo vlado zaenkrat ne kaže, da bi bilo reševanje tega problema prioritetno.

Ob bližajočem se svetovnem dnevu starejših, ki ga tudi v Sloveniji obeležujemo 1. oktobra, smo se ozrli na starejše v naši regiji ter na stanje v domovih za oskrbovanje starejših.

Petina prebivalcev Slovenije starejših od 65 let

V naslednjih desetletjih naj bi se zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2018 so starejši (tj. prebivalci, stari 65 ali več let) predstavljali 19,4 % prebivalstva, leta 2055 naj bil bilo v tej starostni skupini skoraj 32 % prebivalcev Slovenije, leta 2100 pa nekaj več kot 31 %.

Po zadnjih podatkih je v Sloveniji kar 413 tisoč prebivalcev starejših od 65 let. To pomeni, da je vsak peti prebivalec star 65 let ali več, med njimi pa je največ žensk. Tudi v Mestni občini Celje, ki premore dobrih 49 tisoč prebivalcev, je delež starejših podoben slovenskemu povprečju.

65 + let (skupaj) 65 + let (ženske) 65 + let (moški)
Število prebivalcev v občini
SLOVENIJA 413.054 237.222 175.832  2.064.241
Celje 9.996 5.847 4.149 49.221
Žalec 4.319 2.415 1.904 21.269
Šentjur 3.611 2.033 1.578 18.996
Slovenske Konjice 2.557 1.448 1.109 14.662
Laško 2.805 1.619 1.186 13.175
Rogaška Slatina 2.103 1.198 905 11.047
Šmarje pri Jelšah 1.938 1.133 805 10.259
Vojnik 1.774 1.007 767 8.741
Štore 991 580 411 4.229
Podčetrtek 656 351 305 3.323
Kozje 589 344 245 3.102
Rogatec 539 329 210 3.084
Bistrica ob Sotli 283 164 119 1.368
Dobje 170 99 71 987
Vse kapacitete v domovih na Celjskem zasedene, čakalne vrste dolge

Domovi za oskrbovanje starejših na Celjskem pokajo po šivih, saj imajo prav vsi zasedene vse kapacitete, čakalne dobe pa so ponekod daljše od dveh let. Spodaj vam predstavljamo stanje v posameznih domovih na Celjskem.

Pegazov dom Rogaška Slatina:

V Pegazovem domu oskrbujejo 131  stanovalcev. Trenutno so vse kapacitete zasedene, čakalne dobe pa je težko natančno definirati, saj imajo za sprejem v dom prednost starejši iz lokalnega okolja, nastanitev pa je odvisna tudi od drugih dejavnikov. Okvirno se tako čakalne dobe gibljejo med 1 in 6 meseci za osebe iz lokalnega okolja, za uporabnike iz drugih krajev po Sloveniji pa je čakalna doba od 6 do 12 mesecev.

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 52 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 59.

Cene storitev v Pegazovem domu se gibljejo med 23 in 38 evri na dan, odvisno od vrste oskrbe in nastanitve.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah:

V Domu upokojencev Šmarje trenutno oskrbujejo 214 oseb. Vse kapacitete imajo zasedene, čakalne dobe pa se v povprečju gibljejo okoli 6 mesecev.

Čakalna vrsta je precejšnja, na dom zelo dolgo čaka veliko občanov Šmarja in občanov sosednjih občin (Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Rogaška, Rogatec, Šentjur,…), pa tudi prosilci iz bolj oddaljenih občin.

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 30 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 525.

Cena storitev je odvisna od vrste oskrbe in nastanitve in se gibljejo od 19 do 33 evrov na dan.

Dom starejših Šentjur:

Dom starejših Šentjur ima kapaciteto 167 uporabnikov. Trenutno so zasedene vse kapacitete. Čakalna doba je za posamezne nastanitvene skupine različna, giblje pa se od treh mesecev do enega leta.

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 131 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 530.

Cena storitev je odvisna od vrste oskrbe in nastanitve in se gibljejo od 20 do 33 evrov na dan.

Dom ob Savinji Celje:

V Domu ob Savinji Celje biva 251 stanovalcev, od tega sta dva stanovalca na začasnem sprejemu. V Dnevni center prihaja dnevno okoli 25 obiskovalcev. Pomoč na domu in prinos kosila pa nudijo okoli 400 uporabnikom na območju občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna.

Kapacitete imajo ves čas polno zasedane. Trenutno čaka na prosto mesto v  Domu ob Savinji Celje 531 oseb. V letu 2019 so prejeli že 542 vlog.

Čakalna doba se trenutno giblje okoli enega leta, v primerih ko gre za težja zdravstvena stanja oz. za ljudi z demenco pa je čakalna doba več kot dve leti. Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka kar 507 starejših.

Cena storitev je odvisna od vrste oskrbe in nastanitve in se gibljejo od 19 do 33 evrov na dan.

Dom sv. Jožef Celje:

Dom sv. Jožef izvaja dejavnost institucionalnega varstva za 121 uporabnikov. Vse kapacitete imajo zasedene. Čakalna vrsta je dolga, sprejem v dom pa odvisen od stanja potencialnega uporabnika storitve.

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 14 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 554.

Cena storitev je odvisna od vrste oskrbe in nastanitve in se gibljejo od 22 do 33 evrov na dan.

Dom Lipa v Štorah:

Skupaj s stanovalci v oskrbovanih stanovanjih trenutno v Domu Lipa oskrbujejo 229 uporabnikov.

Vse kapacitete so zasedene, čakalno dobo pa je tudi pri njih težko natančno določiti, saj je odvisna od večih dejavnikov (spola, oddelka – demenca ali negovalni, tipa sobe,…).

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 26 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 373.

Cena storitev je odvisna od vrste oskrbe in nastanitve. Osnovne cene oskrbe se gibljejo od 23 evrov do 35 evrov na dan.

Dom starejših Laško:

Dom starejših Laško razpolaga z 78 sobami, ki imajo skupaj 165 ležišč in prav toliko stanovalcev. Od tega je 13 enoposteljnih sob, 43 dvoposteljnih sob in 22 troposteljnih sob. Dom je zaseden ves čas in nima prostih mest, saj so seznami čakajočih za sprejem dolgi. Okvirna čakalna doba je odvisna od oskrbe, ki jo bodoči stanovalec potrebuje in se giblje od treh mesecev dalje.

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 285 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 326.

Cene oskrbe v laškem domu se gibljejo med 24 in 40 evrov na dan, odvisno od vrste oskrbe in nastanitve.

Dom upokojencev Polzela:

V Domu upokojencev Polzela je trenutno nastanjenih 226 stanovalk in stanovalcev. Zasedene imajo vse kapacitete, čakalne vrste pa se razlikujejo glede na enoto in na spol. Čakalna doba za negovalno enoto je 9 mesecev do enega leta za ženske ter 4 do 6 mesecev za moške, za bivalno enoto 4 do 6 mesecev za ženske in 2 do 4 mesece za moške, za enoto z osebnim spremljanjem pa 6 do 8 mesecev za ženske ter eno leto za moške.

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 83 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 598.

Cena storitev je odvisna od vrste oskrbe in nastanitve in se gibljejo od 19 do 33 evrov na dan.

Dom starejših Vransko – Naš Dom:

V zavodu oskrbujejo 63 stanovalcev, v okviru pomoči na domu pa neposredno pri njih doma oskrbujejo še 35 starostnikov z območja Vranskega in Tabora.

Kapacitete doma so neprestano zasedene. Trenutno vse prosilce uvrščajo na čakalno listo, po zadnjih podatkih pa je čakajočih na sprejem v dom 159 starejših. Na leto sicer v povprečju sprejmejo 15 novih stanovalcev.

Cene standardnih storitev v domu na Vranskem se gibljejo med 24 in 38 evrov na dan, odvisno od vrste oskrbe in namestitve. Stanovalci imajo tudi možnost doplačila za nadstandardne storitve glede namestitve. Doplačila za nadstandard, ki se prištejejo standardni storitvi, se gibljejo med 5 in 42 evri na dan.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice:

V Lambrechtovem Domu v Slovenskih Konjicah trenutno biva 160 stanovalcev. Vse kapacitete v domu so zasedene, čakalne vrste pa so odvisne glede na zdravstveno stanje, nujnost, spol in ostale kriterije za sprejem. Na splošno so čakalne dobe od 2 meseca do 2 let.

Trenutno na takojšnjo namestitev v domu čaka 11 starejših, evidentiranih aktivnih prošenj pa je 377.

Cena storitev je odvisna od vrste oskrbe in nastanitve in se gibljejo od 20 do 35 evrov na dan.

porocilo-page-001
Pojasnila: Izvajalci morajo zagotoviti prosilcem ustrezne storitve – namestitve glede na potrebe uporabnikov. Zato se lahko zgodi, da ima dom aktualne nerešene prošnje npr. za negovalni oddelek, hkrati pa prosto mesto na stanovanjskem oddelku. Znotraj območnih enot in za celoten seznam so sešteti podatki o vseh prošnjah med katerimi je lahko tudi več prošenj istega prosilca in sešteti podatki o vseh prosilcih kjer se izločijo podvojene prošnje. Kot evidentirane (aktivne) prošnje so prikazane vse popolne sprejete prošnje za katere dom vodi postopek po veljavnem Pravilniku, kot aktualne prošnje pa so prikazane tiste za katere odgovorna oseba oziroma komisija pri izvajalcu ve, da želijo takojšnjo namestitev. Tipi izvajalcev: P – posebni zavod oz. enota za varstvo odraslih s posebnimi potrebami, J – javni zavod – dom za starejše, Z – zasebni dom za starejše s koncesijo.

B.S.