Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V občine KiO bo zaradi nove formule izračuna povprečnine priteklo nekaj sto tisoč evrov manj


Minuli torek so se v Podčetrtku na 3. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) zbrali župani slovenskih občin. Glavna tema pogovorov je bil novi predlog formule za izračun povprečnin* občin.

Predlog nove formule je namreč razburil župane slovenskih občin, saj naj bi se po njej povprečnine bistveno zmanjšale kar 160 občinam, prizadete pa bi bile predvsem manjše občine.

S predlagano formulo se zaenkrat strinjajo zgolj župani mestnih občin, ki naj bi jim po novem pripadlo več sredstev.

Formula še ni dokončno potrjena, saj zaradi določenih pomislekov še vedno poteka usklajevanje med župani in ministrstvom.

Ministrstvo za javno upravo sicer istočasno napoveduje tudi spremembo 25 zakonov, ki naj bi določene občinske naloge prenesli na pleča državnega proračuna, s čimer naj bi bistveno zmanjšali stroške občine. A kot opozarjajo mnogi župani, se bojijo, da bi bilo zmanjšanje stroškov občin manjše, kot pa višina izgubljenih sredstev na račun nove formule za izračun povprečnin.

Med občinami, ki naj bi jim novi predlogi zakonov več odnesli, kot prinesli, so tudi občine z našega območja. V občine Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah naj bi po izračunih SOS z novo formulo priteklo več sto tisoč evrov manj sredstev.

Koliko sredstev bodo izgubile posamezne občine KiO?

Nova formula za izračun primarne porabe, ki je predlagana v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin, bi povečala količnik za najstarejše in najmlajše na račun gostote poseljenosti in dolžine lokalnih cest, kar se bo pri zmanjšanju finančnih sredstev poznalo predvsem v proračunih manjših občin, med katere spadajo tudi občine našega območja. In koliko bi izgubila posamezna občina?

kozjeObčina Kozje:

Po izračunih SOS bi občina Kozje po novi formuli izgubila 125.881 evrov (4,8 % osnovnega proračuna). Kot so nam pojasnili na občini bi to predstavljalo poseg v investicijska in vzdrževalna vlaganja za vso občinsko infrastrukturo (komunala, ceste, objekti in oprema JZ ZD, OŠ, knjižnice, športna infrastruktura. itd.), prav tako pa bi to pomenilo bistveno zmanjšanje doseženih standardov na vseh področjih (kultura, šport, humanitarne dejavnosti, gasilstvo, itd.), kakor tudi zmanjšanje določenih nadstandardov (OŠ, vrtec,…).

Na drugi strani na Občini Kozje pričakujejo, da bi zaradi financiranja določenih nalog iz državnega proračuna pa bi se jim stroški zmanjšali za 63.000 evrov (iz naslova družinski pomočnik in zdravstveno zavarovanje). Torej bi Občina Kozje realno izgubila skoraj 63 tisoč evrov.

images_slike3_ured10_podcetrtek_grb podcetrtekObčina Podčetrtek:

Po izračunu SOS bi občina Podčetrtek po novi formuli izgubila 105.000 evrov (slabih 5% osnovnega proračuna).

Kot nam pojasnijo, bi zmanjšanje sredstev zelo vplivalo na dobro delo občine.

Med drugim bi morali po vsej verjetnosti zmanjšati ali celo ukiniti kar nekaj nadstandardov (dodatni učitelji, vrtčevske dejavnosti, itd.).

Za koliko bi se zaradi financiranja določenih nalog iz državnega proračuna zmanjšali stroški občine pa trenutno še ne morejo oceniti, saj so zakoni šele v obravnavi.

rogaska slatina grbObčina Rogaška Slatina:

Na Občini Rogaška Slatina dokončnih izračunov še sicer nimajo. Po izračunih SOS pa bi po novi formuli pa bi občina Rogaška Slatina dobila za 23.974 evrov manj sredstev.

Tudi glede znižanja stroškov na račun financiranja določenih občinskih nalog iz državnega proračuna je še preuranjeno govoriti koliko bi se stroški zmanjšali.

Poudarjajo pa, da bi Vlada v trenutku, ko govori o zmanjšanju stroškov občin povedala tudi, koliko je naložila dodatnih stroškov občinam v sled dogovorov s sindikati.

obcina_rogatec_grbObčina Rogatec:

Glede na nov predlog izračuna primerne porabe bi občina Rogatec izgubila 43.655 evrov finančnih sredstev.

Kot nam pojasnijo na Občini Rogatec bi to pomenil še en udarec za občino. Pri pripravi proračuna je bilo namreč zagotavljanje finančnih virov za zakonsko obvezne naloge in investicije že do sedaj zelo zahtevno.

Točnih izračunov, za koliko finančnih obveznosti bi se naj zmanjšali izdatki zaradi prenosa nalog na državo, še nimajo. Okvirno bi lahko bilo toliko, kolikor bi zmanjšali primerno porabo, pri čemer pa izpostavljajo še, da je bil samo s povišanjem plač v javni upravi občinam povzročen velik dodaten izdatek.

Urednistvo_sentjur_grb_sentjurObčina Šentjur:

Po okvirnih izračunih bi ob uveljavitvi nove formule za izračun povprečnin Občina Šentjur izgubila približno 92.000 evrov.

Izpad teh sredstev bi imel neposreden vpliv na dinamiko izvajanja investicij, ki so v teku, ter tudi na načrtovane bodoče projekte, ki bi se zamaknili v prihodnost. Prav tako bi bilo potrebno racionalizirati sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij, ki je omogočeno preko občinskih razpisov.

Na Občini Šentjur dodajajo, da so od leta 2011 zaradi zniževanja povprečnin izgubili že približno 19 milijonov evrov (razlika med dejansko izplačanimi proračunskimi sredstvi in sredstvi, ki bi ji pripadala v skladu z zakonom o financiranju občin). S tem je bila občina Šentjur prikrajšana za več nujno potrebnih projektov na področju osnovne komunalne in cestne infrastrukture, izgradnjo športne dvorane. itd. ter posledično za izboljšanje kvalitete življenja občank in občanov.

V kolikor bi se občine zakonsko razbremenile plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne, sofinanciranja družinskega pomočnika, plačila stroškov mrliške pregledne službe in pogrebne službe, bi se po grobih izračunih za Občino Šentjur proračunski stroški zmanjšali za skupno približno 258.000 evrov.

smarje-grbObčina Šmarje pri Jelšah:

Po predlagani spremembi formule za izračun primerne porabe bi občina Šmarje pri Jelšah izgubila 133.455 evrov.

Tako bi bil razkorak med dejanskimi stroški občine in zagotovljenimi sredstvi države še večji.

Na Občini Šmarje pri Jelšah dodajajo, da pa sicer o konkretnih posledicah zmanjšanja sredstev s tega naslova še ni mogoče govoriti, saj proračuna za prihodnje leto še nimajo, zagotovo pa bi se to odražalo na več področjih, tako pri tekočih stroških, tekočih transferjih, kot tudi pri naložbah.

O višini zmanjšanja stroškov na podlagi zakona, ki predvideva financiranje določenih nalog iz državnega proračuna, bodo lahko govorili šele po dejanski spremembi zakonov.

Odgovore Občin Bistrica ob Sotli in Dobje še čakamo.

*POVPREČNINA je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin