Rezultati poklicne mature 2019: tako so se odrezali dijaki srednjih šol v naši regiji

8. 7. 2019 16:17

Znani so rezultati poklicne mature 2019 s čimer se je večina dijakov na poklicnih srednjih šolah formalno poslovila od srednje šole.

Na Kozjansko.info smo preverili, kako so se v spomladanskem roku poklicne mature odrezali dijaki srednjih šol naše regije.

V četrtek, 11. 7. bodo znani tudi rezultati splošne mature. Analizirali bomo tudi te rezultate.

Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6.343 kandidatov (lani 6.356) s 84 šol (lani 85 šol), na spomladanski izpitni rok poklicne mature pa je bilo prijavljenih 10.391 kandidatov (lani 10.393) s 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij (lani 145 šol).

Šolski center Šentjur

Na Šolskem centru Šentjur je na spomladanski izpitni rok poklicne mature pristopilo 44 dijakov. Od teh jih je maturo uspešno opravilo 38, torej 86,4% vseh prijavljenih kandidatov.

ŠC Šentjur ima tudi tri zlate maturante, ki so dosegli 22 od 23 možnih točk

Povprečno število osvojenih točk na ŠC Šentjur je bilo sicer 15,9 točke.

Šolski center Rogaška Slatina

sc-rs-poklicna-matura-zlati-maturantje-2019
Zlati maturanti (s plaketami in rožami od leve): Jonatan Cencelj, Sara Leben, Manja Maček, Niki Kodrič in Klavdija Zver

Na Šolskem centru Rogaška Slatina je k opravljanju spomladanskega izpitnega roka pri poklicni maturi 2019 pristopilo 30 dijakov, ki so se šolali v programu tehnik optik, in 7 dijakov, ki so se šolali v programu tehnik steklarstva, skupaj torej 37 kandidatov.

Maturo je v celoti uspešno opravilo kar 97 % dijakov. Maksimalno število točk sta dosegli dve dijakinji. Skupno pa je ŠC Rogaška Slatina imel 4 zlate maturante.

Povprečno število doseženih točk v programu tehnik optik je 17,2, v programu tehnik steklarstva pa 16 točk. Za primerjavo, lansko slovensko povprečje je bilo 15,95.

Odličen rezultat dijakov so dopolnili še odrasli kandidati, ki so se izobraževali v programu tehnik optik. Od 11 kandidatov je poklicno maturo uspešno opravilo 10 kandidatov, ena kandidatka je dosegla maksimalno število točk.

Skupaj je torej na ŠCRS k spomladanskemu roku poklicne mature 2019 pristopilo 48 kandidatov, od tega je bilo zlatih maturantov pet, med njimi pa so kar trije taki, ki so dosegli maksimalno številno točk.

sc-rs-poklicna-matura-generacija-2019
ŠCRS generacija poklicne mature 2019

 

Rezultati poklicne mature 2019 na nekaterih celjskih srednjih šolah:
gcc-poklicna-matura-zlate-maturantke-2019-foto-rok-rakun
Od leve proti desni: Gregor Deleja in zlate maturantke Maja Lobnikar, Vesna Ploštajner Mužar, Nina Jazbec, Katja Ovčar

Gimnazija Celje-Center

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) je poklicno maturo na programu predšolska vzgoja letos opravljalo 81 kandidatov. Prav vsi so poklicno maturo tudi uspešno opravili, kar torej predstavlja 100 % uspešnost opravljanja poklicne mature.

Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki GCC je 17,5 točke, kar je enako kot lani. GCC ima letos 4 zlate maturantke, ki so dosegle 22 od 23 točk.

Zlate maturantke generacije 2019 programa predšolska vzgoja na Gimnaziji Celje – Center so: Maja Lobnikar, Vesna Ploštajner Mužar, Nina Jazbec in Katja Ovčar.

Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC)

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje je zaključni izpit opravljalo 77 dijakov. Zaključni izpit so opravili vsi, kar pomeni 100 uspešnost. 8 dijakov je zaključni izpit opravilo s pohvalo in odličnim uspehom.

poklicni maturi je v celoti pristopilo 164 dijakov. Zgolj en je bil neuspešen, kar predstavlja 99,4 % uspešnost. Zlatih maturantov imajo na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije 12, med temi je eden osvojil vse točke. Dobra tretjina dijakov je dosegla 18 točk ali več in s tem odličen uspeh.

Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

Na Ekonomski šoli Celje je poklicno maturo letos opravljalo 81 kandidatov. Tudi na Ekonomski šoli Celje je bil delež dijakov, ki so uspešno opravili poklicno maturo 100 %. Od teh je ena dijakinja dosegla 22 od 23 možnih točk in postala zlata maturantka. Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki Ekonomske šole Celje je 15,3 točke.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je letos poklicno maturo opravljal0 97 dijakov (lani 101 dijak). Uspešnih je bilo 90 dijakov (lani 91 dijakov), kar predstavlja 93 % uspešnost (lani 90 %). SŠGT Celje ima letos tri zlate maturantke, ena od njih je dosegla maksimalno število točk, ostali dve pa po 22.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

K poklicni maturi na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je pristopilo skupaj 40 dijakov (lni 39 dijakov) iz programov aranžerski tehnik in hortikulturni tehnik. Maturo je uspešno opravilo 37 dijakov (lani 38 dijakov), kar pomeni, da je bil delež uspešnosti 93 % (lani 97,4 %). ŠHVU ima tudi dve zlati maturantki, ki sta dosegli po 22 točk. V povprečju so dijaki na tej šoli sicer letos dosegli po 16,7 točke.

Srednja zdravstvena šola Celje

Na Srednji zdravstveni šoli Celje je k poklicni maturi v spomladanskem roku pristopilo 220 kandidatov programov Zdravstvena nega in kozmetični tehnik. Maturo je opravilo 215 kandidatov, kar pomeni 98 % uspešnost.

Izmed uspešnih so tri dijakinje so dosegle maksimalno število točk. Vseh zlatih maturantov pa je bilo na Srednji zdravstveni šoli Celje kar 17 (14 + 3).

Srednja šola za gradbeništvo Celje (ŠCC)

Poklicno maturo na Srednji šoli za gradbeništvo Celje je opravljalo 55 dijakov. Od teh jih je bilo uspešnih 51, kar predstavlja 93 % uspešnost. Dijaki SŠG Celje so v povprečju dosegli po 16,6 točk.

Srednja šola za gradbeništvo Celje (ŠCC) ima letos pet zlatih maturantov. To so v programu gradbeni tehnik: ERIKA FIŠER, URH JAKOB, ANDREJ KUMPREJ, ADRIJAN VREČUN (23 točk), v programu okoljevarstveni tehnik pa NIKA IVANUŠ (23 točk).

Osem dijakov je uspešno opravilo tudi dodatni predmet (4 iz matematike, 4 iz angleščine) na splošni maturi.

Rezultate drugih celjskih srednjih šol še pričakujemo…

B.S.

rokov-tek-2019-klik

rokovo-poletje-2019-klik

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X