Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Bron in zlato civilne zaščite Andreji Tisel in Janku Cerkveniku


Minuli petek so bila na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite podeljena priznanja, med prejemniki katerih sta bila tudi sedanji predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je prejel zlati znak, ter sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Šentjur Andreja Tisel.

Preostala priznanja Civilne zaščite bodo podelili na trinajstih regijskih prireditvah po Sloveniji, za našo regijo bo prireditev v Pristavi pri Mestinju, v petek, 8. marca.

Prejem priznanja na osrednji državni prireditvi Uprave za zaščito in reševanje Republike Sloveniji je posebna čast, na slovesnosti pa se vsakoletno podeljujejo priznanja posameznikom in organizacijam za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Slavnostni govornik je bil predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, ki je med drugim povedal, da so dobitniki priznanj tisti, “s katerih ur požrtvovalnosti in dela ne bomo nikoli mogli dovolj plačati ali izmeriti, zato naj bodo ta priznanja le skromna zahvala. To je zahvala za poslanstvo in način življenja, ki ga živijo ti ljudje.”

civilna-zascitaKomisija za priznanja in nagrade s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je letos potrdila skupaj 264 predlogov za priznanja Civilne zaščite. Občina Šentjur je letos za prejem priznanja predlagala Andrejo Tisel, sekretarko OZRK Šentjur, ki je vodenje prevzela v letu 2011. Prejela je bronasti znak.

Njeno delo in zasluge so izjemno raznolike, predvsem pa deluje na področju prve pomoči, zaščite in reševanje. Gre zlasti za organiziranje, ustanavljanje ter delovanje ekip prve pomoči v izrednih razmerah. Vseskozi se zavzema za primerno usposobljenost in opremljenost članov ekip prve pomoči ter za dobro sodelovanje tako članov ekip prve pomoči, katerih delovanje temelji povsem na prostovoljstvu, kot predavateljev, ki usposabljajo člane ekip prve pomoči.

Skupna uspešnost temelji na dobri koordinaciji, kar se kaže na vsakoletnih Regijskih preverjanjih usposobljenosti ekip prve pomoči, kjer ekipa dosega odlične rezultate. Poleg tega je bila Andreja Tisel ena prvih, ki se je odzvala za klic CZ v času prihoda migrantov 2015 in člane ekipe prve pomoči napotila v celjski nastanitveni center, kjer je delovala tudi sama. Člane ekip prve pomoči spremlja na vseh dogodkih, na različnih vajah, preverjanjih, jih motivira, spodbuja in, kot pravi, sama živi za ekipe prve pomoči. V izrednih situacijah, v primeru naravnih in drugih nesreč ter v drugih primerih z roko v roki z Občino Šentjur rešuje nastale situacije ter ljudem pomaga po najboljši močeh.

Zlati znak Civilne zaščite pa je na predlog Gasilske zveze Slovenije, kateri predseduje, prejel Janko Cerkvenik. Na gasilsko pot je stopil že skoraj pol stoletja nazaj in bil dolga leta tudi uspešen predsednik Gasilske zveze Šentjur. Vseskozi se izobražuje, saj ima čin višjega gasilskega častnika II. stopnje, poleg tega pa je opravil vrsto specialnosti, med vsemi je najbolj ponosen na specialnost predavatelja. Strokovno usposablja tečajnike na vseh nivojih temeljnega programa.

Na ravni Gasilske zveze Slovenije je bil dva mandata član Komisije za izobraževanje, v mandatu od 20113 do 2018 je bil namestnik predsednika, na Kongresu 2018 pa je bil izvoljen za predsednika Gasilske zveze Slovenije. Z opravljanjem predsedniške funkcije se na vseh področjih trudi za izboljšanje položaja operativnega gasilca in ugleda naše organizacije.

vir: Občina Šentjur