Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Stara hiša v Lesičnem: ni več spomenik lokalnega pomena, načrti o turistični atrakciji pa propadli


20190217_105333
Stara hiša stoji nasproti podružnične cerkve sv. Urha v Lesičnem.

Stara stanovanjska hiša Lesično 15a, ki stoji ob vaški cesti, nasproti cerkve sv. Urha v Lesičnem, je veljala za kulturno dediščino skoraj 2 desetletji. Dolgo je čakala na prenovo, po kateri naj bi postala ena izmed turističnih atrakcij Kozjanskega.

Do danes je bila obnovljena le streha, kar pa je bilo več kot deset let nazaj. Zavod Kozjanski park smo povprašali o prenovi, vendar je poslopje vmes zamenjalo lastnika …

Stanovanjska hiša, nekdaj tudi gostilna, kovačnica in strugarska delavnica

3. oktobra 1990 je bila razglašena za spomenik lokalnega pomena. V registru nepremičnin, ki veljajo za kulturno dediščino Slovenije, je hiša opredeljena kot »visokopritlična zidana stanovanjska hiša podolžnega tlorisa z delno vkopano kletjo (…). Zgrajena 1835 v baročni tradiciji.« Gre za profano stavbno dediščino, ki je bila nekoč hiša, strugarska delavnica, kovačnica in gostilna. Na spletni strani Turistično informacijskega centra Kozje še danes piše, da hiša »čaka na obnovo, saj ima mnoge zanimive detajle

20190217_105425
Zgrajena je bila v prvi polovici 19. stoletja.

Po pričevanjih bližnjih prebivalcev jo je želel lastnik Fiket zaradi propadanja podreti, a jo je za svoje turistične namene odkupil Spominski park Trebče, zdaj Javni zavod Kozjanski park. Žal je kar nekaj teh informacij očitno zastarelih.

20190217_105518
Pogled na glavni vhod.

Sprememba načrtov

Spominski park Trebče, ki je takrat deloval pod okriljem Ministrstva za kulturo, je hišo kupil leta 1995. Z Zakonom o ohranjanju narave iz leta 1999 pa se je preimenoval v Kozjanski park in tako dobil status regijskega parka. »Od takrat spadamo pod Ministrstvo za okolje. Naše prioritete postanejo varovanje narave,« je pojasnila Valerija Slemenšek z omenjenega zavoda. Tega, kaj bi hiša lahko ponujala turistom na Kozjanskem, nam ni zaupala.

Danes zaradi čedalje večjega propadanja hiša velja za nevaren objekt. Lani so jo prodali tamkajšnjemu sosedu Boštjanu Lorgerju. Po njegovem mnenju zavod ni izpeljal prenove zaradi preslabega stanja hiše. Povedal je še, da hiša že od leta 2008 ni več pod spomeniškim varstvom.

V lanskem poročilu zavoda je navedeno, da je bila za hišo predvidena prodaja ali rušitev in da so si objekt ogledali cenilci. Glede tega so nam z zavoda sporočili:

Leta 2013 nam je Ministrstvo za kulturo izdalo kulturno-varstveno soglasje za odstranitev hiše. Cenilec jo je ocenil na 5.000,00 €.

Kakšna je prihodnost stare domačije?

Na vprašanja o njegovih namenih s hišo je novi lastnik povedal, da še ne ve natančno. Po vsej verjetnosti ne bo namenjena turizmu. Tudi za rušitev se še ni odločil, pravi, da bo zaenkrat še stala. Izvedeli smo še, da je bilo v hiši kar nekaj orodja, vendar je v večini uničeno ali odneseno.

Stara Fiketova domačija s svojo starostjo in zlasti arhitekturnim stilom vsekakor pritegne pogled marsikaterega sprehajalca. O njenem propadajočem stanju pričata tudi dva napisa, ki opozarjata na odpadanje predmetov. Očitno bo preteklo še kar nekaj časa, ko bo več znanega o njeni usodi.

 T. Ž.