Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Opozorilo policije v zvezi s travniškimi požari


V zadnjih dneh smo na območju Policijske uprave Celje obravnavali več travniških požarov. Samo včeraj pet. V vseh primerih so lastniki kurili suho travo in vejevje. V včerajšnjih požarih na srečo ni prišlo do materialne škode.

pozar_gozd_februar_2019Pogosto pa se zgodi, da se ogenj, ki pri kurjenju uide izpod nadzora, razširi na sosednja zemljišča, ogroža gospodarska poslopja, gozdove, povzroča nevarnosti v prometu ter ogrozi zdravje in življenje ljudi.

V Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju je določeno, da je treba kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je :

– obdano z negorljivim materialom,

– da je območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh
gorljivih snovi,

– da polnoletna oseba ves čas kurjenja nadzoruje ogenj in

– da oseba po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi.

Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h, ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h, ne sme začeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.

Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni tudi v Zakonu o gozdovih. Po navedenem zakonu gre za prepovedano ravnanje v kolikor posameznik, kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča in ledine na območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom.

Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v Zakonu o divjadi in lovstvu in nenazadnje tudi v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije, če bi z opuščanjem dolžnosti skrbi za varnost pri kurjenju, ogrozili premoženje večje vrednosti ali povzročili nevarnost za zdravje in življenje ljudi.

Prav zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, narave in naravnih dobrin, upoštevajte vse varnostne ukrepe pri kurjenju v naravnem okolju in poskrbite za lastno varnosti, varnost soljudi in premoženja.

Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi, Policijska uprava Celje

*foto: PGD Rogaška Slatina

pkm_celje_klik